Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Vi understøtter, at alle kommuner kan administrere de store velfærdsydelser effektivt og lovmedholdeligt. Vi sikrer kommunerne digitale løsninger inden for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, der understøtter kommunernes, borgernes og virksomhedernes ønsker og behov.

Tusindvis af danskere kommer hvert år i berøring med ydelsessystemet i kortere eller længere perioder. De samfundskritiske ydelsessystemer sikrer, at der bliver taget hånd om dem, der midlertidigt eller på den lange bane er jobsøgende eller har brug for ydelser.

Vi understøtter, at alle kommuner kan administrere de store løsninger effektivt og lovmedholdeligt, og at medarbejderne hver dag kan arbejde i løsningerne. Vi sørger for, at løsningerne bliver bedre og bedre til at understøtte kommunernes behov, og at de får mest mulig værdi ud at løsningerne ved at bringe viden gennem anvendelse og give adgang til data.

Vi driver it-løsninger i fire spor, der understøtter Danmarks velfærdssamfund. Brugerne er både kommuner, virksomheder, borgere og a-kasser.

Kommunerne er med i alt, hvad vi laver. Det er deres løsninger, og vi er partnere både under udvikling og i drift. Det betyder, at vi sammen med kommunerne definerer nogle klare rammer og mål for partnerskabet, hvor begge forpligter sig, byder ind med kompetencer og viden og har noget på spil. Sammen arbejder vi på at levetidsforlænge de eksisterende løsninger, så de holdes dynamiske og fleksible samt moderniseres og fremtidssikres i takt med samfundet ud fra god governance og med øje for at forvalte løsningerne effektivt og omkostningsbevidst.

KSD, KY og KP udbetaler ydelser ud fra reglerne i en række lovområder samt bagvedliggende bekendtgørelser, vejledninger og ankeafgørelser. Nedenstående oversigt er et udtryk for de væsentlige ydelser.

KY

 
Ydelser
 • Kontanthjælp
 • Uddanelseshjælp
 • Selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse
 • Engangshjælp Ressourceforløbsydelse til ressourceforløb og jobafklaring
 • Ledighedsydelse
 • Revaliderings- og Forvalideringsydelse
 • Enkeltydelser
 • Hjælp til indsatte
 • Tillæg og Supplement til brøkpension
 • Særlig Støtte til høje boligudgifter (bevilliges og beregnes af Kommunerne, udbetales af UDK)
 • Flekslønstilskud
 • Løntilskud
 • Godtgørelser
 • Mentorudgifter
 • Hjælpemidler
 • Driftudgifter
 • Jobrationsydelse
 • Botilbud
 • Husvilde
 • Foranstaltninger
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Merudgifter
 • Ledsager
 • Pasning af døende
 • Aflastning
 • Anbringelse
 • Sygeplejeartikler
 • Befordring
 • Socialpædagogisk Bistand
 • Tilskud til hjælperansættelse

Ydelser

 • Repatrieringsudgifter

Ydelser

 • Tilskud til pasning af egne børn

Ydelser

 • Servicejob udbetaling
 • Kompensation til Seniorjobbere

Ydelser

 • Enkeltydelser
 • Godtgørelser
 • Mentorudgifter
 • Hjælpemidler
 • Udgifter og Tilskud

KP

Ydelser

 • Personlige tillæg
 • Helbredstillæg

Ydelser

 • Personlige tillæg
 • Helbredstillæg

KSD

Ydelser

 • Sygedagpenge til borgere og virksomheder

Mission for Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Vi understøtter, at alle kommuner kan administrere de store løsninger effektivt og lovmedholdeligt, og at medarbejderne hver dag kan arbejde i løsningerne. Vi sørger for, at løsningerne bliver bedre og bedre til at understøtte kommunernes behov, og at de får mest mulig værdi ud at løsningerne ved at bringe viden gennem anvendelse og give adgang til data.

Charlotte Aakerlund
Chef for Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Tilmeld dig Nyt fra Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Modtag nyheder om KP, KY, KSD, NemRefusion, Mit Sygefravær, EESSI og YR i et samlet nyhedsbrev for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Felter med (*) skal udfyldes

Tilmeld dig Teams samarbejdsrum for KY, KP, KSD og YR

For at tilmelde dig samarbejdsrum skal du give samtykke til, at vi må oprette dig på den/de nye platform(e).

Bemærk, at de nye samarbejdsrum kun er for kommunale brugere. Man bliver derfor kun tilmeldt samarbejdsrummet, hvis man tilmelder sig med sin arbejdsmail.

Tilmeld