EESSI – Kommunernes RINA

Arbejdsmarked Beskæftigelse

RINA er en løsning til udveksling af oplysninger på det sociale sikringsområde på tværs af EU.

EESSI er en forkortelse for Electronic Exchange of Social Security Information. Det er et tværeuropæisk it-projekt, som omfatter ca. 10.000 institutioner og myndigheder i EU/EØS på social sikringsområdet. Løsningen er gået i drift.

Formålet med EESSI er at digitalisere sagshåndtering og udveksling af beskeder mellem myndigheder på tværs af EU. Med EESSI er det nemmere og mere sikkert for kommunerne at finde frem til og kommunikere digitalt med deres europæiske modparter.

Systemet udspringer af EU-forordningen 883/2004 om koordinering af sociale sikringsordninger, samt den efterfølgende gennemførelsesforordning 987/2009.

Forordningen om social sikring 883/2004 fastsætter EU-borgeres rettigheder til sociale ydelser på tværs af EU/EØS-landene. Gennemførelsesforordningen 987/2009 pålægger de enkelte myndigheder i alle EU/EØS-lande at kunne håndtere de fælleseuropæiske blanketter gennem den digitale sagshåndteringsløsning RINA. Kommunerne er således forpligtet til at implementere en RINA-løsning.

Kommunernes rolle i EESSI

Kommunerne er en del af EESSI-systemet i Danmark, da de har myndighedsansvar for ydelser i forbindelse med sygdom (sygedagpenge) og ydelser forbundet med EU-borgeres sundheds- og plejeydelser. Disse ydelser kan refunderes mellemstatsligt, hvis de er omfattet af EU-forordning 883/2004.

EESSI og RINA-løsningen erstatter de tidligere fælleseuropæiske papirblanketter og den sagshåndtering, der er forbundet med disse.

 

RINA-løsningen

Kommunikationen og sagshåndteringen mellem de europæiske institutioner sker gennem softwareløsningen RINA. Det er en løsning, der er udviklet af Europa-Kommissionen og som stilles til rådighed for alle institutioner på social sikringsområdet på tværs af EU.

Projektets kommunale styregruppe består af medlemmer fra:

  • Favrskov Kommune
  • Herning Kommune
  • Københavns Kommune
  • Aabenraa Kommune

Fælles KOMBIT/KL-projekt

KOMBIT har stået for at indkøbe drift og teknisk opsætning af kommunernes fælles RINA-løsning.

KL varetager kommunernes interesser i koordineringen med øvrige danske myndigheder, og har stået for at arrangere undervisning i RINA-løsningen for kommunernes medarbejdere.

Klik her for at læse nyhedsbreve for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Kontakt EESSI

Kontakt i KL

Brian Siggaard

Tilmeld dig Nyt fra Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Modtag nyheder om KP, KY, KSD, NemRefusion, Mit Sygefravær, EESSI og YR i et samlet nyhedsbrev for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Nyhedsbrevet henvender sig til kommuner.

Felter med (*) skal udfyldes