• KOMBIT

  Kommunal Digital Bevægelse

 • Karriere i KOMBIT

  Et opgør med routinerne

Om os

Det digitale er KOMBITs DNA. Med afsæt i kommunernes udfordringer og muligheder udvikler og driver vi digitale løsninger - vi skaber digital bevægelse.

Kommunernes hverdag handler om borgerne og det lokale erhvervsliv. Hverdagen er nærværet i den service, som de kommunale medarbejdere på daglig basis leverer, og det er den virkelighed, og det arbejde, som KOMBIT leverer digitalisering i.

Vi er et kommunalt ejet it-fællesskab, der er ansvarlig for at indkøbe, forvalte, drifte og videreudvikle tidssvarende og stabile it-løsninger og -infrastruktur til gavn for borgere og virksomheder. Vores virke tager således afsæt i en moderne it-infrastruktur og mere end 30 landsdækkende it-løsninger såsom Aula, Borgerblikket, Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU), NemRefusion og Kommunernes Sygedagpenge system.

Sammen med kommunerne og it-leverandørerne arbejder vi for, at borgere og virksomheder i Danmark får bedre service og billigere og mere sammenhængende it-løsninger. Det gør vi bl.a. ved at skabe gennemsigtighed og konkurrence på it-markedet og gøre data tilgængelige for andre kommunale løsninger.

I KOMBIT har de danske kommuner et fælles omdrejningspunkt med stærke og specialiserede kompetencer på digitaliseringsområdet. Udover arbejdet med at drive og videreudvikle de kørende fælleskommunale it-løsninger og infrastruktur, bidrager KOMBIT også til den digitale gentænkning af vores velfærd og støtter kommunerne i deres arbejde med cybersikkerhed og den grønne dagsorden.

KOMBITs ambition er at sikre fortsat kommunal digital bevægelse - i dag og i fremtiden.

Mere om KOMBIT

Historien om KOMBIT

KOMBIT blev etableret den 20. maj 2009 og overtog i den forbindelse aktiviteter og medarbejdere fra det daværende Kommune Holding. Siden er KOMBIT vokset til at være en stærk spiller, der samler kommunerne og indkøber, udvikler og drifter effektive digitale løsninger til borgerne og virksomhederne. KOMBIT A/S er et ikke-finansielt aktieselskab, som er 100% ejet af KL.

Fra Kommune Holding til KOMBIT

Kommune Holding blev dannet i 2003, da KL's bestyrelse besluttede at etablere en holdingkonstruktion omkring KL's ejerskab af KMD A/S og Kommuneinformation A/S. Samtidig fik Kommune Holding ansvar for enkelte større it- og digitaliseringsprojekter, herunder udviklingen af et nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) og en løsning til indberetning af syge- og barselsdagpenge - det der senere kom til at hedde NemRefusion.

I starten af 2009 blev KMD solgt til kapitalfonden EQT og ATP. Samtidig besluttede KL, at der var behov for et større og stærkere selskab, der i tæt og konstant samarbejde med kommunerne kunne tage hånd om it- og digitaliseringsprojekter. Derfor valgte KL's bestyrelse med opbakning fra kommunerne at styrke Kommune Holding, der samtidig skiftede navn til KOMBIT. For at kunne investere i udvikling af løsninger blev halvdelen af provenuet fra salget af KMD lagt ind i KOMBIT.

KOMBIT efter salget af KMD

Siden 2009 har KOMBIT drevet en lang række projekter på vegne af kommunerne, og medarbejdertallet er vokset fra 15 til 230. KL, der ejer KOMBIT, satte fra starten rammerne for en ambitiøs virksomhed, der skal bistå kommunerne med at møde de digitale udfordringer, som kommunerne møder i deres dagligdag. I dag driver og videreudvikler KOMBIT flere end 30 samfundskritiske it-løsninger for kommunerne.

 

Bestyrelsen

Jacob Bundsgaard

Borgmester
Aarhus Kommune
Formand

Jesper Frost Rasmussen

Borgmester
Esbjerg Kommune
Næstformand

Birgit Stenbak Hansen

Borgmester
Frederikshavn Kommune

Hans Stavnsager

Borgmester
Faaborg-Midtfyn Kommune

Morten Slotved

Borgmester
Hørsholm Kommune

Mie Holmsgaard Rasmussen

Chef for Implementering
KOMBIT
Medarbejdervalgt

Lars Vraa

Chef for Design og Arkitektur
KOMBIT
Medarbejdervalgt

Frank Stjerne

Chefkonsulent
KOMBIT
Medarbejdervalgt

Direktionen

Kristian Vengsgaard

Adm. Direktør/ CEO

Søren Kromann

Operations- & Finansdirektør / COO & CFO

Poul Ditlev Christiansen

Direktør for Velfærdsområder, Udvikling & Data / CMO

Mikkel Tang Hedegaard

Direktør for Borgernære løsninger, Klima og Samfund

Christina Bornhøft

Direktør for Organisation & Stab

Johanne Strabo Svendsen

Direktør for Compliance, Kvalitet og Sikkerhed

Kommunerne, KL og KOMBIT har en fælles opgave med sikre, at digitalisering og ny teknologi anvendes som en del af svaret på fremtidens velfærd og til at understøtte de kommunale kerneopgaver. Ved fælles indsats er det overodnede mål at give kommunerne frihed og muligheder i en digital fremtid.

KL og KOMBIT har nedsat ‘KL/KOMBITs Digitaliseringsråd’, som rådgiver KL og KOMBITs ledelser på områder som digitale strategier, digitale indsatser, forretningsmodeller og projektportefølje set i forhold til de kommunale fagområder og den strategiske udvikling i kommunerne. Rådet mødes 3-4 gange årligt.

Medlemmerne i KL/KOMBIT Digitaliseringsrådet er:

 • Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune.
 • Kommunaldirektør Rie Perry, Næstved Kommune.
 • Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune.
 • Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune.
 • Kommunaldirektør Lasse Sigen Jacobsen, Viborg Kommune.
 • Kommunaldirektør Christian Roslev, Aalborg Kommune.
 • Pernille Halberg Salamon, Direktør, Komponent.
 • Stadsdirektør Martin Østergaard, Aarhus kommune.
 • Direktør, Økonomiforvaltningen Mads Grønvall, Københavns Kommune.
 • Vicekommunaldirektør Claus Brandt, Holstebro Kommune.
 • Direktør, Teknik og Miljø, Iben Koch, Rudersdal Kommune.
 • Direktør, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Anders Peter Østergaard, Gentofte Kommune.
 • It- og Digitaliseringschef / Formand for KITA Henrik Brix, Favrskov Kommune.
 • Direktør, Social, Sundhed og Kultur, Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune.
 • Hans Christian Jelstrup, Direktør, ATP
 • Direktør og executive rådgiver Lars Mathiesen, Frost Management 
 • Klaus Holse, bestyrelsesmedlem og direktør
Fakta

Vidste du?

 • 3.500 socialrådgivere m.fl. anvender hver dag DUBU-løsningen til at understøtte den kommunale indsats over for udsatte børn og unge.
 • Ca. 4.000 kommunale sagsbehandlere anvender hver dag Kommunernes Ydelsessystem til at foretage kommunal sagsbehandling på kontanthjælpsområdet.
 • Ca. 900.000 brugere anvender dagligt Aula som kommunikationsplatform i skole-hjemsamarbejdet.

Kontakt

Portræt, Mikkel Tang Hedegaard
Mikkel Tang Hedegaard
Direktør for Borgernære løsninger, Klima og Samfund