Digital velfærd

Understøttelse af velfærden med digitale løsninger

Presset velfærd kalder på digital nytænkning

Det kommunale Danmark er under forandring. Der er store strukturelle udfordringer, der kræver digitale bidrag til løsninger – både for den enkelte kommune og for sektoren som helhed.

Velfærden, og opretholdelsen af velfærden, er en af disse udfordringer. Den demografiske udvikling sætter kommunerne under pres: Vi bliver fortsat flere og flere ældre, og vi bliver færre og færre til at passe, pleje og finansiere velfærden. Det betyder øget efterspørgsel efter sundhedsydelser og øget sammenhæng mellem f.eks. praktiserende læger, kommunale plejetilbud og den primære sundhedssektor. For mange børn og unge mistrives, og flere borgere lever med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder. Det betyder også, at antallet af mennesker, der efterspørger kommunal bistand, stiger. Samtidig oplever kommunerne stigende forventninger til at levere velfærd fra borgere, landspolitikere og medier. For at kunne håndtere disse udfordringer er digitalisering et afgørende bidrag.

Digital understøttelse af velfærden

KOMBIT spiller allerede i dag en vigtig rolle med at understøtte velfærden med digitale løsninger til borgerne og virksomhederne. Vi driver og videreudvikler således en fælleskommunal it-infrastruktur og en række samfundskritiske it-løsninger inden for børne- og unge-området, pension, kontanthjælp, syge- og barselsdagpenge, ydelsesrefusioner og løntilskud.

Men der er også brug for nytænkning og innovative it-løsninger, hvis vi skal kunne håndtere det stigende pres på velfærden. Derfor vil KOMBIT, i tæt samarbejde med kommunerne, bidrage til den digitale gentænkning og understøttelse af vores velfærd.

 

Digitale velfærdsløsninger

KOMBITs løsninger

Få overblikket over KOMBITs løsninger - lige fra Aula til YR.