Forandring

Data og BI

Ved at analysere borgerfeedback og brugsmønstre kan kommunen identificere og vurdere områder, hvor der er potentiale for forbedringer

Datadrevne beslutninger skaber bedre velfærd

 

Informationsbaserede beslutninger i kommunerne er fundamentale for at sikre effektiv forvaltning. Ved at analysere og forstå data gennem løsninger som FLIS, kan kommunen træffe informerede beslutninger - det muliggør bedre ressourceallokeringer og prioritering af projekter, der i sidste ende gavner samfundet.

I sammenhæng med den fælleskommunale it-infrastruktur vil KOMBIT styrke arbejdet med at indsamle, sammenstille, begrebsafklare, validere og fortolke og udstille data til brug for kommunernes opgaveløsning. Det kan både være på baggrund af eksisterende fælleskommunale it-løsninger og på baggrund af andre datakilder (it-løsninger, registre mv.). 

På trods af kompetencemangel på feltet har KOMBIT et godt udgangspunkt for at understøtte, at kommunerne i stigende grad arbejder evidensbaseret både internt og eksternt samt kan målrette deres tilbud til den enkelte borger (eller virksomhed) – specielt fordi en løsning for én kommune med få tilpasninger typisk også vil være relevant for andre kommuner.

Integreret i dette arbejde er overvejelser om, hvordan øget kommunal anvendelse af data kan balanceres med behovet for tillid, gennemsigtighed og privatliv for borgere, virksomheder og samfund. Nye teknologier som AI (Artificial Intelligence) og ML (Machine Learning) skal tages i brug for at bearbejde de store datamængder og sikre at datastandardiserings arbejdet bliver så overskueligt som muligt.

Camilla Kragh
Chef for Data og BI