Dine rettigheder

Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til KOMBIT.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

KOMBIT er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

KOMBIT, Halfdansgade 8,
2300 København S
CVR-nr.: 19435075  

E-mail: kombit@kombit.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo-post@kombit.dk

Læs mere om, hvornår du skal kontakte din kommunes DPO, og hvornår du skal kontakte KOMBITs DPO her.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at svare og agere på din henvendelse.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

4. Modtagere af dine personoplysninger

I den situation, hvor det er nødvendigt for besvarelsen og håndtering af din henvendelse deler vi dine personoplysninger med kommuner, leverandører eller øvrige der bistår os.

5. Overførelse til tredjelande eller internationale organisationer

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande eller internationale organisationer.

6. Opbevaring af oplysninger om dig

KOMBIT er 100% ejet af KL og er pr. 01.02.2019 underlagt offentlighedslovens krav om journalisering. Er din henvendelse omfattet af vores journaliseringspligt vil dine oplysninger blive opbevaret i vores sagshåndteringssystem (ESDH) frem til overførelse til arkiv jf. arkivlovens bestemmelser.

Er din henvendelse ikke omfattet af offentlighedsloven, sletter vi dine oplysninger, når formålet med at behandle dem er opfyldt.  

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, KOMBIT behandler dine personoplysninger på. Du kan kontakte Datatilsynet her:  https://www.datatilsynet.dk/borger/klage

Senest opdateret: 12.09.2023