KOMBITTERNE

Vil du være med til at skabe fremtidens digitale løsninger?

Vi tror på, at vores medarbejdere bliver bedre, når de får frihed til at løse deres opgaver. Lyder det som noget for dig? Tag et kig på vores ledige stillinger eller send os en uopfordret ansøgning.

Klik her for ledige stillinger / uopfordret ansøgning

KOMBIT står for

Fremdrift og forandring

KOMBIT er et digitaliseringshus, hvor vi arbejder med nogle af Danmarks største it-løsninger til både borgere og kommunale medarbejdere. Vi er en unik konstruktion, hvor alle danske kommuner står sammen i KOMBIT for at sikre det stærkeste mulige udgangspunkt for at indkøbe, udvikle og forvalte de it-løsninger, der understøtter den danske velfærdsstat - lige fra kontanthjælpssystemet til Aula. Der er faktisk ikke et andet land i verden, der har valgt at løse opgaven med at forvalte kommunal digitalisering ved at samle det ét sted, som kan bygge bro mellem it-markedet på ene side og kommunerne på den anden side.

Hver dag arbejder KOMBIT for at sikre, de nuværende løsninger kører så problemløst som muligt, samtidig med vi vil udvikle og tilpasse it-løsninger  for at forsætte med at skabe fundamentet for fremtidens kommune gennem sikker, sammenhængende og innovativ digitalisering i konteksten af et forandrende kommunale behov. 

I KOMBIT giver vi vores kolleger fleksibilitet og frihed til at tilpasse deres arbejde, så det passer bedst muligt ind i deres hverdag og sted i livet. Derfor er fleksibilitet og tillid også nøgleord i den ramme, som alle KOMBITTER arbejder i – en ramme som vi kalder for KOMBIT LiFE. 

Life Logo

Missionen med KOMBIT LiFE er, at alle KOMBITTER oplever og lever deres bedste arbejdsliv, når de arbejder i KOMBIT – og i den mission ligger, at en KOMBITTER kan skabe et bæredygtigt arbejdsliv for sig selv og sine kolleger, så vi kan levere det bedste resultat.

Med et bæredygtigt arbejdsliv mener vi, at alle har et ansvar for at balancere sit KOMBIT LiFE med fokus på relationer frem for lokationer. Vi sætter med andre ord fokus på at sætte vores kolleger fri, så deres faglige og personlige potentialer frigives til, at de kan levere og skabe arbejdsmæssige resultater sammen med sine kolleger - og fra den lokation, der passer bedst ind i deres hverdag og for de kommuner, hvis hverdag vi understøtter.

Det ønsker vi, fordi vi tror på, at motiverende rammer for en KOMBITTER er forudsætningen for, at vi sammen kan indfri mål og forventningerne i KOMBITs forretningsstrategi. Det kræver tillid i alle relationer, og det er derfor et fælles ansvar i et gensidigt forhold at skabe og bevare tilliden med ét klart fokus og formål - nemlig at vi sammen skaber værdi for kommunerne.

KOMBIT LiFE tager afsæt i fem grundfølelser hos et menneske, som enhver KOMBITTER skal kunne mærke og genkende i sin hverdag i KOMBIT. Vi tror på, at tilliden skabes ud fra de fem grundfølelser:

Principper for god ledelse

 

I KOMBIT har vi fokus på god ledelse – ikke kun for ledernes skyld, men i høj grad for alle vores medarbejderes skyld. Vi tror på, at klare forventninger til den enkelte leders rolle og ansvar er med til at sikre god trivsel blandt medarbejderne og skabe de rette rammer for selvledelse, som er en stor del af hverdagen i KOMBIT.

Derfor har vi udarbejdet fem ledelsesprincipper, som understøtter vores værdier og kultur og danner rammen om den daglige ledelse.

Klik på de fem principper nedenfor for uddybende beskrivelser af hvert ledelsesprincip.

Som leder i KOMBIT er du nærværende og engageret ved at:

 • vise respekt for forskelligheder ved at lytte, vise tillid, have overskud og være åben overfor medarbejdere og kolleger og den viden, der bringes i spil
 • coache medarbejdere og kolleger med en rolig og loyal fremtræden, hvor dialogen både foregår situationsbestemt og i øjenhøjde
 • samarbejde med andre ledere om at skabe attraktive rammer for medarbejdere og kolleger for at sikre trivsel og udvikling af den enkelte

Som leder i KOMBIT sætter du retning og mål ved at:

 • samarbejde med medarbejdere og kolleger om at sætte klare mål og sikre at initiativerne følges op
 • vise retning og gennem dialog sikre klare rammer og afstemte forventninger
 • uddelegere ansvar og afstemme råderummet, som medarbejdere og kolleger bedst kan handle og skabe resultater i

Som leder i KOMBIT skaber du rum for nytænkning, forandring og involvering ved at:

 • se efter muligheder for at forbedre vores organisation ved at invitere medarbejdere og kolleger til at bidrage og være lydhør overfor deres idéer
 • evne at lede medarbejdere og samarbejde med kolleger, som på områder er skarpere end dig selv, fordi vi som vidensvirksomhed er afhængige af fagligt stærke kompetencer
 • formå at involvere medarbejdere og kolleger i forandringer på en positiv og motiverende måde

Som leder i KOMBIT tager du ansvar og handler ved at:

 • understøtte at udfordringer og løsninger håndteres bedst af de involverede kolleger. Du gør det ved at uddelegere og opmuntre til at medarbejderne selv finder løsninger og handler. Hvor dette ikke er muligt, er ansvaret dit
 • altid agere på adfærd, som ikke er hensigtsmæssig for vores kultur. Det gør du ved at spotte signaler og søge viden sådan, at du handler proaktivt for at løse konflikter
 • kunne sige fra overfor medarbejdere - men altid velbegrundet

Som leder i KOMBIT udvikler vi medarbejdere og hinanden gennem gensidig feedback ved at:

 • arbejde for at spille medarbejdere og hinanden gode ved at udfordre og udvikle den enkelte og os selv. Det gør du ved at anerkende gode resultater, ved at give konstruktiv, ærlig og respektfuld feedback og ved selv at bede om feedback
 • ”Walk the talk” - være rollemodel, synlig og åben i samarbejdet
 • evne at skabe resultater igennem medarbejdere og kolleger ved at dele viden på projektet og på tværs af organisationen, samt stille dig til rådighed for sparring og inspiration

Mød en KOMBITTER

I KOMBIT har vi mange forskellige roller og profiler. Her kan du hilse på tre af vores kolleger, som repræsenterer tre af vores fagspecialer.

Digital tusindkunstner

It-konsulent

Mennesket i centrum

Implementering

Sammenhæng på tværs

It-arkitektur

Er du vores næste kollega?

Vi er løbende på udkig efter nye dygtige kollegaer, så tøv ikke med at kontakte os – også selvom vi ikke har noget aktuelt jobopslag slået op. Måske er det lige netop dig, vi mangler i vores team? 

Interesseret?

Så er du velkommen til at rette henvendelse, så kigger vi gerne på at booke tid til en uformel snak.

Skriv til os