Implementeringskonsulent

Mød implementeringskonsulent Mia Valentiner, som har været ansat i KOMBIT siden 2010.

Hvad er din baggrund?

Jeg har været ansat i KOMBIT siden 2010 og har de første 11 år her i huset arbejdet i vores ”kommunikationsspeciale” – her har jeg stået for kommunikationen på flere af vores projekter. Så fik jeg mulighed for at skifte spor, og er nu blevet tilknyttet ”implementeringsspecialet” som implementeringskonsulent. Jeg er uddannet cand.comm. fra RUC og har både i min tid i KOMBIT og i tidligere ansættelser haft mange projektledelsesopgaver, fordi jeg brænder for styring og planlægning.

Hvad indebærer din stilling i KOMBIT?

Som implementeringskonsulent er jeg typisk tilknyttet et til to projekter, afhængigt af hvor stor implementeringsindsatsen er. I projektet har jeg ansvaret for, at alle landets kommuner kan klargøre, udrulle og ibrugtage it-systemerne. Når it-systemerne er i drift drosles implementeringsindsatsen ned, og min rolle er ad hoc-sparring med projekterne sideløbende med implementeringsarbejdet på andre projekter.

Hvilke opgaver sidder du med til dagligt?

Overordnet er min rolle at projektlede implementeringen af en it-løsning. Mine daglige opgaver spænder vidt; blandt andet udformning af udbudsmateriale, kvalitetssikring af leverancer, styring af og samarbejde med leverandør, kommuner og evt. andre, konceptudvikling samt facilitering af interne og eksterne processer fx arbejdsmøder, netværksmøder mv. En fællesnævner for opgaverne er, at interessenthåndtering spiller en stor og afgørende rolle.

Hvad sætter du pris på ved dit arbejde i KOMBIT?

Jeg har en stor frihed til at planlægge og udføre mit arbejde, og som projektleder for implementeringen har jeg ansvar for en afgørende del af projektets succes. Jeg kan bringe mine faglige og personlige styrker i spil og se, at de gør en forskel hos mine samarbejdspartnere både i og uden for KOMBIT. Mine kolleger har stor teknisk og domænespecifik viden, og jeg har solid erfaring med at drive, planlægge og formidle. Vi komplementerer hinanden virkelig godt, og det sætter jeg stor pris på at være en del af.

Hvordan adskiller KOMBIT sig fra andre arbejdspladser?

Jeg oplever, at der er en stor respekt for de forskellige fagdiscipliner, vi er repræsenteret i KOMBIT. Vi bidrager med hvert vores og når i mål ved at bringe kompetencer i spil på rette tidspunkt i projektets livscyklus. Det giver en robust kultur, der hjælper os til at komme i hus med store og komplicerede opgaver. I KOMBIT er der en stærk og helt særlig kultur; mine kolleger er dedikerede, og alle bidrager til det særlige fællesskab, jeg oplever i huset, og som er en stor del af min daglige arbejdsglæde.

Hvorfor skal man søge et job i KOMBIT?

Hvis man synes, at høj kompleksitet, mange interessenter og krydsfeltet mellem it og anvendelse er spændende, er KOMBIT det rigtige sted at være. Herudover vil jeg fremhæve det gode kollegaskab, den høje faglighed og muligheden for at tage ansvar for it-løsninger i storskala.