KOMBITs Whistleblowerordning

Information om KOMBITs Whistleblowerordning.

På denne side kan du læse mere om KOMBITs Whistleblowerordning og beretning om vores whistlebloweraktiviteter 2022:

Johanne Strabo Svendsen
Vicedirektør for Jura & Kontrakter, Informationssikkerhed & Cyber