Fælleskommunal Infrastruktur

Infrastruktur 2.0

Understøttelse af decentral innovation med fokus på fælles standarder og genanvendelighed på tværs af kommuner

Infrastruktur

Fundament for den digitale kommune

Vi har udviklet løsninger og komponenter på den fælleskommunale it-infrastruktur, som i dag anvendes af alle kommuner – og mere til. Den er blevet et fundament for den fortsatte - og ofte nødvendige - digitalisering af den kommunale opgaveløsning.

Infrastrukturen ibrugtages løbende af flere og flere kommunale fagløsninger, der tilgår data og funktionalitet, som binder tingene sammen og sikrer sammenhæng på tværs af kommunale fagområder. Dermed bliver it ikke en hindring, men frigiver i stedet tid til faglighed og borgernær kontakt. Det skaber glæde hos kommunale medarbejdere, borgere og virksomheder, der oplever en mere sømløs sagsbehandling.

Infrastruktur 2.0

På vej mod fremtidens it-infrastruktur

Vi ved, at kommunerne sætter deres lid til, at den fælleskommunale it-infrastruktur fungerer, fordi deres opgaveløsning afhænger af det. En opgave, som konstant udfordres og påvirkes af forskellige behov – både teknologiske og lovmæssige. Vi gør vores bedste for at følge med behovene og udviklingen, men vi ved også, at hvis visionen om den digitale kommune skal realiseres, så skal det ikke blot ske gennem centralt udviklede løsninger og komponenter. Det skal også ske lokalt i den enkelte kommune, hvor den gode idé ikke alene forbliver en idé, men udvikles og udstilles på infrastrukturen til gavn for kommunens opgaveløsning – og til gavn for det kommunale fællesskab, der ønsker at genanvende og bruge den gode idé.

Derfor arbejder vi lige nu på at udmønte og eksekvere strategien for fremtidens fælleskommunale it-infrastruktur, "Infrastruktur 2.0".

Hovedelementerne i den nye strategi er:

  • Infrastrukturplatform: Etablering af en cloud-baseret infrastrukturplatform, hvor applikationsleverandører på vegne af blandt andet KOMBIT, kommuner, Udbetaling Danmark m.fl., kan udvikle og udstille applikationer i form af SaaS på platformen. Infrastrukturplatformen vil både rumme nyudviklede applikationer, men også vedligehold og drift af eksisterende applikationer i den fælleskommunale infrastruktur i form af Støttesystemerne m.fl.

  • Rammeaftale til applikationsudvikling: Indgåelse af en rammeaftale for applikationsudvikling, der sikrer adgang til indkøb af udvikling, herunder specialiseret, til applikationer, der kan udstilles på KOMBITs infrastrukturplatform. 

Den fortsatte understøttelse af vores digitale velfærdssamfund kræver, at vi gentænker infrastrukturen. Den skal åbnes op, så flere kan være med til at udvikle og forbedre den.

- Sisse Bang, Projektchef, Fælleskommunal Infrastruktur

Værdier og gevinster med fælleskommunal it-infrastruktur

Minimering af omkostninger til udskiftning og indkøb af fagløsninger

Infrastrukturens rolle som koblingsled mellem forskellige fagløsninger, betyder at nye og/eller eksisterende fagløsninger ikke skal integrere enkeltvis op mod hinanden, men i stedet koble direkte på infrastrukturen.

Case: Sweco satser på den fælleskommunale infrastruktur

Jo flere fagløsninger, der kobles på, jo mere kan data deles og tilgås på tværs

Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks, samler og indekserer informationer fra forskellige fagområder på en ensartet måde, så de kan søges frem i relevante overblikssystemer, herunder SAPA.

Case: Sammenhængende it til sagsbehandlerne i Syddjurs

Et åbent marked, der er præget af sund konkurrence, fordi flere kan være med

Med infrastrukturens standardiserede integrationer, der er baseret på den fælleskommunale rammearkitektur, undgår mindre leverandører at udvikle tilsvarende integrationer og kan i stedet fokusere på det, de er bedst til.

Case: Dafolo: "Forretningsneutral infrastruktur er vejen frem"

Spørgsmål

Kontakt

Den fælleskommunale it-infrastruktur forvaltes og videreudvikles af "Fælleskommunal Infrastruktur" i KOMBIT. 

Kontakt Fælleskommunal Infrastruktur


Support

Har du brug for hjælp eller support til anvendelsen af infrastrukturen, skal du have fat i vores Helpdesk.

Kontakt Helpdesk

Interesseret i infrastrukturen?

Modtag en mail i indbakken, når der er nyt om den fælleskommunale it-infrastruktur

Felter med (*) skal udfyldes