It-arkitekt

Mød arkitekt Jan Dynnesen, som har været ansat i KOMBIT siden 2014.

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet halvt ingeniør og halvt filosof og fik i 1999 mit første job i it-branchen som programmør. Siden da har jeg arbejdet 9 år som programmør og efterfølgende 8 år i roller som arkitekt, teknisk projektleder, SCRUM-master og lignende. Jeg har hovedsagligt arbejdet in house og som konsulent på leverandørsiden, men for tre år siden fik jeg lyst til at prøve noget andet og tog mit første job på kundesiden hos KOMBIT.

Hvad indebærer din stilling i KOMBIT?

Kort sagt er min primære opgave at bidrage til udviklingen af den fælleskommunale rammearkitektur og at bistå projekterne med at implementere den. Derudover allokeres arkitekter i KOMBIT sædvanligvis et projekt, hvor de dels får ansvar for projektets tekniske og forretningsmæssige arkitektur, men også fungerer som projektets tekniske bagstopper og hjælper med at løse tekniske og funktionelle problemstillinger. Ofte har arkitekten også en støttende funktion over for leverandørerne og er den, der hjælper leverandørerne med at forstå indholdet af de mere komplekse tekniske og forretningsmæssige krav.

Hvilke opgaver sidder du med til dagligt?

Der er få faste opgaver som arkitekt i KOMBIT - min kerneopgave er at finde løsninger på de tværgående problemstillinger, der opstår, når så mange og så store projekter skal gå op i en højere enhed. Derudover har jeg en kontrollerende funktion; jeg sikrer, at leverandørerne på mit aktuelle projekt overholder de krav, der følger af rammearkitekturen. Det gør jeg blandt andet ved at reviewe teknisk dokumentation som løsningsbeskrivelser, løsningsarkitektur og nogle gange kildekode for at sikre, at de leverancer, KOMBIT modtager, stemmer overens med hvad vi har bestilt og er af en høj kvalitet.

Hvad sætter du pris ved dit arbejde i KOMBIT?

KOMBITs projekter er store og banebrydende projekter i den kommunale verden. Det er en stor udfordring og et stort ansvar, men også rigtig spændende at have så meget så meget indflydelse på, hvordan den kommunale verden i Danmark kommer til at se ud fremover. Derudover er KOMBIT en rigtig god arbejdsplads at være på som medarbejder – det er jeg glad for.

Hvordan adskiller KOMBIT sig fra andre arbejdspladser?

KOMBIT arbejder non-profit. KOMBITs formål er ikke at tjene penge, men at levere de bedst mulige løsninger billigst muligt til kommunerne. Det er en rar følelse at arbejde for en virksomhed, der ikke har til formål at gøre nogle aktionærer rige, men som kan gøre Danmark til et lidt bedre sted for os alle sammen.

Hvorfor skal man søge et job i KOMBIT?

Vi er et engageret team af erfarne arkitekter. Vi sparrer, samarbejder, kan være både fagligt enige og uenige, og vi hjælper hinanden. Fælles for os er, at vi håndterer store projekter med meget komplekse og ofte tværgående problemstillinger, og at vi brænder for at gøre kommunal it bedre. Hvis du kan genkende dig selv i det, vil du sikkert passe godt ind i KOMBIT.