Kommunernes Pensionssystem (KP)

Arbejdsmarked Beskæftigelse

KP er kommunernes nye pensionssystem.

Opgaveansvaret på pensionsområdet er delt mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark står for udbetaling af folke- og førtidspension, og kommunerne står blandt andet for bevilling af tillæg, tildeling af førtidspension, bevilling og administration af institutionsophold, samt registrering af forhold, der har betydning for beregning og den kommunale finansiering af pension.

Kommunernes Pensionssystem (KP) understøtter kommunernes opgaver relateret til pension:

 • Udstedelse af helbredstillægskort
 • Bevilling af almindeligt og udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg
 • Tilkendelse af og opfølgning på førtidspension
 • Træk i pension
 • Meddelelser fra UDK, som har betydning for udbetaling af tillægsydelser (fx pensionsstatus, formue og tillægsprocent).
 • Mellemkommunal afregning (MAF) for den del af UDK’s pensionsudgifter, som kommunerne medfinansierer.

Kommunernes borgervendte selvbetjeningsløsninger til ansøgning om helbredstillægskort, udvidet helbredstillæg og personlige tillæg har mulighed for at sende ansøgningerne direkte ind i KP, hvorefter KP understøtter en helt eller delvis automatisk sagsbehandling, alt efter hvilken ansøgning der er tale om.

Udviklingen af KP

Den første version af KP var en basisløsning, som blev udviklet i løbet løbende, og som alle kommuner kunne arbejde i.
KP udvikles fortsat og frem mod 2024 vil der løbende blive tilføjet pakker med ny funktionalitet til systemet.

Den kommunale styregruppe

Styregruppen bag KP skal godkende og tage ejerskab over blandt andet scope og tidsplaner. Styregruppen sikrer også, at KP følger en åben dialog med brugerrepræsentanter, hvilket medvirker til, at KP bliver forretningsmæssigt realiseret og forankret i kommunerne.

Styregruppen består af følgende repræsentanter:

 • Birgitte Frimer-Larsen, kontorchef for folkepension, Københavns Kommune
 • Lise Marcher, IT-chef, Aalborg Kommune
 • Thomas Strøm, ydelseschef, Hvidovre Kommune
 • Marianne Kirkegaard, kontorchef, Esbjerg Kommune
 • Lene Sloth, teamleder, Sønderborg Kommune 
 • Charlotte Emilie Østergaard, digitaliseringskonsulent, Køge Kommune
 • Nermina Klitgaard, afdelingsleder, Aarhus Kommune
 • Charlotte Aakerlund, forretningschef for Arbejdsmarked og Beskæftigelse, KOMBIT
 • Nanna Skovgaard, kontorchef i Center for Sundhed og Ældre, KL

Den kommunale arbejdsgruppe

Den kommunale arbejdsgruppe deltager i arbejdet med at definere, hvordan den nuværende og fremtidige understøttelse af området sker mest hensigtsmæssigt. 

Arbejdsgruppen består af:

 • Leon Christensen, Aarhus Kommune  
 • Mariann Lykke, Aalborg Kommune
 • Lis Petersen, Aabenraa Kommune     
 • Margreta Í Puntabyrgi Bode, Viborg Kommune   
 • Berit Trærup, Vejen Kommune  
 • Katja Suadicani, Slagelse Kommune 
 • Birgitte Henriette Nielsen, Rødovre Kommune 
 • Anne-Mette Harbo Andersen, Randers Kommune                   
 • Gitte Vikkelsø Kiærulff, Odense Kommune   
 • Heidi Hesselballe, Odense Kommune                 
 • Janne Hansen, Odense Kommune                    
 • Dianna Dyrmose Wilson, Lyngby-Taarbæk Kommune             
 • Tania Hindsgavl, Lolland Kommune    
 • Viola Fleischer Larsson, Københavns Kommune                    
 • Birgitte Frimer-Larsen, Københavns Kommune  
 • Nette Høstmark Andersen, Københavns Kommune                
 • Susanne Merrild, Herning Kommune 
 • Pernille Pedersen, Herning Kommune            
 • Louise Hansen, Herning Kommune                 
 • Søren Carlsson, Helsingør Kommune 
 • Jannie Juel, Frederiksberg Kommune 
 • Mai-Britt Kirkesø, Frederiksberg Kommune 
 • Poul Erik Kristensen, KL 

De kommunale faggrupper

Faggruppernes formål er at arbejde med kommunale ændringsforslag. Grupperne mødes jævnligt og arbejder med forskellige emner inden for hvert område.

Faggruppe 1 - Procesunderstøttelse af træk: Helsingør, København, Odense, Tårnby, Aarhus

Faggruppe 2 - Selvbetjening: Esbjerg, Frederiksberg, Odense, Rødovre

Faggruppe 3 - Dødsproces: Brønderslev, Frederiksberg, Hvidovre, Jammerbugt, København, Ringsted, Stevns

Faggruppe 4 - Opgaver: Frederiksberg, Hvidovre, Jammerbugt, København, Odense, Ringsted, Sønderborg, Aalborg, Aarhus

Faggruppe 5 - Informationsvisning af data i KP: København, Middelfart, Randers, Ringsted, Aalborg

Faggruppe 6 - Procesunderstøttelse af ydelser: Esbjerg, København, Aarhus

Faggruppe 7 - Udvidet helbredstillæg briller: Esbjerg, Frederiksberg, Hvidovre, Jammerbugt, Lolland, Odense, Ringsted, Rødovre, Skanderborg

Faggruppe 8 - Fælles brevskabeloner: Esbjerg, København, Lolland, Skanderborg, Aalborg, Aarhus

Faggruppe 9 - Udvidet helbredstillæg fodbehandling: Frederiksberg, Hvidovre, Jammerbugt, København, Middelfart, Ringsted, Skanderborg, Aalborg

Faggruppe 10 - Personligt tillæg: Aarhus, Esbjerg, Hørsholm, København, Lejre, Odense, Sønderborg, Aalborg

Faggruppe 11 - Masseindberetning: Hjørring, København, Odense

Faggruppe 12 - Rapporter: Hjørring, Hørsholm, København, Lolland, Aarhus

Faggruppe 13 - MAF: Billund, Esbjerg, Glostrup, Herning, Hørsholm, København, Lolland, Odense, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus

Faggruppe 14 - Fakturering: Glostrup, København, Ringsted, Tårnby

Faggruppe 15 - Økonomi: Fredensborg, Glostrup, København, Lolland, Odense, Viborg, Aabenraa

Driftsstatus og -information

Kommunale sagsbehandlere, der arbejder i KP, finder information om driftsstatus samt information om releases, vejledninger, dokumentation mm. på en særskilt driftsside målrettet kommunerne.

Find driftsiden her

Klik her for at læse nyhedsbreve for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Aske Walther Sørensen
Implementerings konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Bo August Fritzbøger
Service Manager
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Henning R. Jensen
Arkitekt
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Lisbeth Hald Andersen
IT-konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Lone Høltzer
Forretningsudvikler
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Marie Hedegaard Haldan
Projektkoordinator
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Otto Plantener Jensen
IT-konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Pernille Moesgaard Bjørnsen
Kommunikations konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Rikke Paik Møgelvang
Produktchef
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Susanne Schou Nielsen
IT-konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Vidensdeling med andre kommuner

I KP-Kommunesamarbejdsrum på Teams kan kommuner sparre og vidensdele om anvendelsen af KP.

For at tilmelde dig skal du give samtykke til, at vi må oprette dig på den nye platform.

Når du tilmelder dig samarbejdsrum for KP, har du også mulighed for at tilmelde dig samarbejdsrum for KY, KSD og YR.

Bemærk, at de nye samarbejdsrum kun er for kommunale brugere. Man bliver derfor kun tilmeldt samarbejdsrummet, hvis man tilmelder sig med sin arbejdsmail.

Tilmeld

Rikke Paik Møgelvang
Produktchef
Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Tilmeld dig Nyt fra Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Modtag nyheder om KP, KY, KSD, NemRefusion, Mit Sygefravær, EESSI og YR i et samlet nyhedsbrev for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Nyhedsbrevet henvender sig til kommuner.

Felter med (*) skal udfyldes