NemRefusion

Arbejdsmarked Beskæftigelse

NemRefusion er en selvbetjeningsløsning for arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser, hvor de søger om syge- og barselsdagpengerefusion.

NemRefusion er en af Danmarks største selvbetjeningsløsninger, der hvert år sender mere end 2,7 mio. indberetninger til kommunerne og Udbetaling Danmark. Løsningen er obligatorisk at benytte til indberetning og anmodning om refusion af syge- og barselsdagpenge samt refusion i forbindelse med medarbejdere ansat i løntilskud, fleksjob, mentorfunktion og voksenlærling.

Et nyt og forbedret NemRefusion er i drift

I efteråret 2020 blev NemRefusion sendt i genudbud, og da den tidligere løsning var baseret på ældre teknologi, er et helt nyt og tidssvarende NemRefusion blevet udviklet.

Edora er leverandør af den nye løsning, der ikke ikke alene håndterer de samme lovmæssige opgaver som hidtil, men som også har et øget fokus på brugervenlighed og driftsstabilitet.

Den nye løsning er den 3. oktober 2023 sat i drift for hele landet.

Læs mere her.

Med NemRefusion skal arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser foretage digitale indberetninger af sygefravær til kommunen og barselsfravær til Udbetaling Danmark for deres ansatte og medlemmer. Det er desuden gennem NemRefusion, at der skal anmodes om løntilskud samt tilskud til fleksjobrefusion, voksenlærling og mentorfunktion. Kommunerne og Udbetaling Danmark kan automatisk hente indberetningerne direkte ind i deres fag- og ESDH-systemer.

Virksomheder og selvstændige har også adgang til et venteregister, som automatisk via e-mail og sms kan varsle virksomheden om de mange frister på syge- og barseldagpengeområdet. Endelig har virksomheder og selvstændige også adgang til at se status på kommunens sagsbehandling og specifikationen af eventuelle udbetalinger.

NemRefusion er gratis at anvende og adgang til løsningen sker med MitID via Virk.dk eller direkte via virksomhedernes løn-, HR- og fraværssystemer.

Selvbetjening for sygemeldte borgere er ligeledes obligatorisk og sker via Mit Sygefravær.

På NemRefusions dokumentbibliotek finder du relevante dokumenter og informationer relateret til NemRefusion.

NemRefusion

Hvis du har spørgsmål eller af andre årsager ønsker at kontakte NemRefusion-teamet i KOMBIT, kan du sende en mail til:

NemRefusions postkasse.

Supporthenvendelser skal rettes til Edora på:

Telefon: 7370 7035 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00) eller via

NemRefusions Supportportal.

Klik her for at læse nyhedsbreve for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Jakob Volmer
Produktchef
Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Tilmeld dig Nyt fra Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Modtag nyheder om KP, KY, KSD, NemRefusion, Mit Sygefravær, EESSI og YR i et samlet nyhedsbrev for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Nyhedsbrevet henvender sig til kommuner.

Felter med (*) skal udfyldes