Fælleskommunal Virksomhedskontakt Database (FVDB)

Arbejdsmarked Beskæftigelse

Understøttelse til virksomhedskontakt på tværs af kommuner og kommunale institutioner.

Kommunerne ligger inde med gode og aktuelle data i deres respektive CRM-systemer (Customer Relationship Management). Data som i mange tilfælde kan skabe værdi på tværs af institutioner og kommunale skel.

KL’s bestyrelse besluttede i 2017 at igangsætte udviklingen af en Fælleskommunal Virksomhedskontaktdatabase (FVDB). Formålet med databasen er at understøtte virksomhedsindsatsen på tværs af kommuner, Væksthuse og Erhvervscentre, så kommunernes kontakt til virksomheder koordineres på tværs.

Databasen gør det muligt for kommunerne at udveksle relevante oplysninger om virksomhedskontakt og -besøg på tværs af kommuner samt jobcentre, væksthuse og erhvervscentre. Databasen understøtter dermed en koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommune- og organisationsgrænser.

Databasen etableres ved at koble organisationernes eksisterende løsninger, så de kan udveksle information med databasen via en snitflade. Der er med andre ord ikke tale om et egentligt system, da det er vurderingen, at markedet for CRM-løsninger allerede dækker dette behov.

 

Databehandleraftaler

I forbindelse med tilslutningen har der været behov for at indgå databehandleraftaler, for at kunne:

  1. Behandle og opbevare data i databasen med henblik på udstilling til blandt andet kommuner, væksthuse og erhvervscentre
  2. Aflevere data til FVDB via CRM-systemer

Kommunen, væksthuset eller erhvervscentret er ansvarlig for data, som afleveres til databasen. KL/KOMBIT er systemejer af databasen. Der skal derfor indgås en databehandleraftale mellem kommune/væksthus/erhvervscenter som dataansvarlig og KL som databehandler.

Kommunens eksisterende CRM-løsning skal tilsluttes FVDB. Derfor skal kommuner/væksthuse/erhvervscentre sørge for at opdatere den nuværende instruks i deres databehandleraftaler med deres CRM-leverandør, så instruksen tager højde for, at data også kan afleveres til FVDB

Tom Bøgeskov
Chefkonsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Kontakt KL for information om projektet:

Trine Bolwijn