Udfasning: Kritiske Forudsætningssystemer (U:KFS)

Arbejdsmarked Beskæftigelse

Projektet har til formål at reducere kommunernes udgifter til- og endeligt opsige aftaler omkring KMD's kritiske forudsætningssystemer.

Projekt Indkomst/Udbetaling blev i foråret 2018 udvidet til projektet Udfasning: Kritiske Forudsætningssystemer (U:KFS).

Projektnavnet dækker over en udfasning af en større gruppe af KMD's kritiske forudsætningssystemer. Projektet har på kort sigt til formål at reducere kommunernes udgifter til disse kritiske forudsætningssystemer (jf. transitionsaftalen indgået imellem KMD, KOMBIT og ATP) for i sidste ende at kunne opsige aftaler med KMD for de pågældende systemer på vegne af alle 98 kommuner.

 

De kritiske forudsætningssystemer dækker over følgende:

  • KMD Indkomst
  • KMD eIndkomst
  • KMD Udbetaling
  • KSP/CICS og LOS
  • KMD Doc2archive
  • KMD Arkivering
  • CPR/CVR

Processen

Projektets første fokus bliver at analysere brugen af de enkelte systemer og deres afhængigheder til andre systemer. Sidenhen afsøges alternativer til de forskellige KMD-løsninger, såfremt behovet skulle være der.

Dette arbejde er allerede gennemført for henholdsvis KMD Indkomst og KMD Udbetaling, men skal på samme vis gennemføres for de øvrige systemer. Analysearbejdet gennemføres i et samarbejde mellem KMD og KL/KOMBIT.

I anden del af projektet henvises til eksisterende løsninger, som kan stå i stedet for de kritiske forudsætningssystemer, og hvis ikke sådanne eksisterer, indgås aftaler om nye løsninger, med henblik på at erstatte KMD’s løsninger.

I forbindelse med udvidelsen af projektet sendte KOMBIT i foråret 2018 tilslutningsmaterialer ud til alle landets kommuner. Efter endt tilslutning varetager projektet arbejdet med udfasningen af samtlige kritiske forudsætningssystemer under KMD på vegne af alle landets kommuner.

Læs mere om de forudsætningssystemer, som indgår i projektet her:

KMD Indkomst
KMD Indkomst stiller opgavetilpassede indkomstoplysninger om borgere til rådighed for sagsbehandlere i kommuner og Udbetaling Danmark (UDK) inden for forskellige fagområder.

KMD eIndkomst
KMD eIndkomst udveksler data med SKAT eIndkomst, som er et fællesoffentligt indkomstregister, hvor virksomheder og offentlige myndigheder månedligt skal indberette en række oplysninger om indkomst og arbejdsomfang for medarbejdere. Data som blandt andet kan anvendes af myndigheder, der skal bruge oplysninger om borgernes indkomst, fx ved administration af arbejdsløshedsdagpenge, boligstøtte, SU, kontanthjælp m.m.

KMD KSP/CICS og LOS
KMD KSP/CICS og LOS stiller Sikkerhed, Organisation og adgangsstyring til rådighed for andre KMD fag- og forudsætningssystemer.

KMD Doc2archive
KMD Doc2archive er en arkiveringsløsning til dokumenter, som benyttes af KMD fagløsninger. KMD Doc2archive afregnes hovedsageligt efter forbrug. Kommunerne betaler således efter antallet af dokumenter opbevaret i Doc2archive.

KMD Arkivering
KMD Arkivering giver mulighed for, at kommunerne kan foretage arkivering af bevaringsværdige data i KMD Sag Basis, KMD Sag Journal og KMD Sag EDH.

KMD Udbetaling
KMD Udbetaling er et udbetalingsmodul, som sikrer, at kommunerne og Udbetaling Danmark kan udbetale de rette beløb til borgerne.

Nyhedsbrev

KOMBIT sender løbende nyhedsbrev ud med nyt fra løsningerne inden for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet. Nyhedsbrevet er målrettet kommunerne.

Klik her

 

Tom Bøgeskov
Chefkonsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse