Sommer
Uge 25, juni 2024
NemRefusion, Mit Sygefravær, KSD, KP, KY og YR.

Nyt fra Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Kære sagsbehandler, ydelseschef, systemansvarlig m.fl.

Dette nyhedsbrev er for dig med interesse for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.

Dette er sidste nyhedsbrev fra arbejdsmarked- og beskæftigelsesområdet i KOMBIT inden sommerferien. I må dog ikke tøve med at skrive til de respektive løsningers postkasser eller til ab@kombit.dk, hvis I har spørgsmål eller der opstår andet, hvor I har brug for kontakt med KOMBIT. Vi er i hele sommerferieperioden dækket ind af gode folk, der vil gøre sit bedste for at svare på jeres eventuelle henvendelser.

Vi vender stærkt tilbage med et nyhedsbrev i august og glæder os til alle de spændende aktiviteter, der pågår i andet halvår af 2024 og frem.

Hvis I har input til emner, I mener, at vi skal tage op i kommende nyhedsbreve eller har andre ønsker til nyhedsbrevets form og informationer, er vi lydhøre og tager gerne imod forslag i ab@kombit.dk.

Herfra vil vi i KOMBIT blot ønske jer en fantastisk sommer!

 

AB

Sådan tilmelder du dig Teams kommune-samarbejdsrum for KY, KP, KSD og YR

Indkomstoplysninger i SAPA

KOMBIT opsiger KMD Indkomst på vegne af kommunerne

Nye faglige leder-møder planlagt

Reformer, kunstig intelligens og meget mere på programmet til Ydelsesdag

 

NemRefusion

Check-ins efter sommer

 

Mit Sygefravær

Mit Sygefravær bliver nemmere at bruge med nyt signeringsflow

Oplev den nyeste version af Mit Sygefravær gennem demomiljøet

 

KSD

Bliv klogere på den nye sygedagpengeaftale

Webinar om bruttomodregning afholdt

 

KP

Nye automatiseringsfunktioner testes i pilotafprøvning

KP-teamet søger kommunal indstationeret, som gerne vil bidrage til udbredelse og forankring af KP

Ændring vedr. den kommunale tilkendelsesdato er gennemført den 11. juni 2024

Boligstøttedata for august klar i juli

 

KY

Tak til deltagere på brugerforum

Materiale om release 8.0 er klar

Ændring af kommende releasedatoer

Følg med på temaside om nyt kontanthjælpssystem

Møderække i kommunernes ydelsesnetværk er gennemført

 

YR

Sådan indberettes løntilskud til beregning af refusion i Ydelsesrefusion

Sådan tilmelder du dig Teams kommune-samarbejdsrum for KY, KP, KSD og YR

For at videndele med brugere fra andre kommuner om den/de løsninger, du arbejder i, kan du tilmelde dig det/de relevante samarbejdsrum.

Klik her for at tilmelde dig.

Efter tilmelding vil der gå nogle dage, hvorefter du kan begynde din videndeling. Kommune-samarbejdsrummene er målrettet kommunale brugere af KY, KP, KSD og YR.

Indkomstoplysninger i SAPA

Den 24. maj 2024 afholdt KOMBIT webinar om omlægning af skattestyrelsens dataadgange. Formålet med webinaret er, at kommunerne får klarhed over, hvordan KOMBIT understøtter jer i omlægningen, herunder hvilke opgaver I hver især skal løse for at komme i mål med omlægningen.

Optagelsen finder I her.

KOMBITs programledere og SAPA-systemansvarlige har også modtaget en mail med mødeoptagelsen og præsentationen.

KOMBIT opsiger KMD Indkomst på vegne af kommunerne

På vegne af alle kommuner opsiger KOMBIT KMD indkomst pr. 30. juni 2024. Opsigelsen træder i kraft den 31. december 2024.

SKAT har meldt ud, at de lukker SF-Tele og Ekstranet pr. 1. december 2024. KMD Indkomst lukker ikke, men SKAT har meldt ud, at de lukker de nuværende dataleverancer fra deres side til KMD Indkomst.

De tre løsninger KY, KSD og KP henter alle deres oplysninger direkte fra SKAT og ikke KMD Indkomst. De supplerende indkomstoplysninger fra KMD Indkomst, der bliver brugt i sagsbehandlingen, vil fra den 1. december 2024 blive udstillet i SAPA. Det er vigtigt at understrege, at SAPA bliver klar til at løfte opgaven med at vise indkomstoplysninger til landets kommuner, på samme måde som KMD Indkomst.

Alle kommuner har adgang til SAPA og den information, der bliver udstillet i SAPA-regi vil modsvare den, der i dag bliver udstillet i KMD Indkomst.

Nye møder for faglige ledere planlagt

Det sidste møde for faglige ledere inden sommerferien blev afholdt den 10. juni 2024. Opfølgning på mødet, herunder information vedr. KMD Indkomst og SAPA, er sendt til de faglige ledere for KY, KP og KSD den 12. juni 2024. I opfølgningsmailen har vi også givet jer mulighed for at komme med ønsker til kommende møder i et spørgeskema.

Vi afholder onlinemøder for faglige ledere for KY, KP og KSD igen på følgende tidspunkter:

  • Tirsdag den 3. september 2024 kl. 10.00-11.00
  • Tirsdag den 5. november 2024 kl. 10.00-11.00
  • Tirsdag den 3. december 2024 kl. 10.00-11.00

Mødet i oktober udgår, da KOMBIT afholder Ydelsesdag den 9. oktober 2024.

Formålet med møderækken er at holde kommunernes ledere informeret om arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet i KOMBIT og åbne for spørgsmål og dialog.

Møderækken er sendt til dem, der er registreret som faglige ledere for KY, KP og KSD i KLIK. Mødeindkaldelserne vil løbende blive opdateret med en dagsorden, der i høj grad vil tage udgangspunkt i de input, vi får i det tidligere nævnte spørgeskema.

Hvis du er faglig leder og ikke har modtaget en mødeindkaldelse, skal du skrive til ab@kombit.dk.

Reformer, kunstig intelligens og meget mere på programmet til Ydelsesdag

Som nævnt i sidste nyhedsbrev afholder vi Ydelsesdag for de faglige ledere inden for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet den 9. oktober 2024 i Fredericia.

Invitation til dagen er den 10. juni 2024 sendt til dem, der er registreret som faglige ledere for KY, KP og KSD i KLIK.

Programmet er sat sammen ud fra jeres værdifulde input og interessetilkendegivelser, og på dagen stiller vi derfor sammen skarpt på arbejdet med kontanthjælpsreformen, den kommende sygedagpengereform, digitaliseringsklar lovgivning, datadrevet implementering samt anvendelse af kunstig intelligens. Der vil også være tid til tværkommunalt netværk.

Keynote speaker
Vi har i år inviteret en keynote speaker. Professor Stephen Alstrup er ekspert i algoritmer og AI, og vil give os indsigt i muligheder og faldgruber med AI inden for ydelsesområdet. Er du nysgerrig, kan du se et kort videoklip, hvor Stephen Alstrup fortæller om AI her, ligesom du kan læse mere om hans baggrund her.

Læs mere om målgruppen, programmet og tilmelding her.

Vi glæder os til en udbytterig dag, hvor vi forhåbentlig ser så mange af jer som muligt!

Hvis du har spørgsmål, hører vi som altid gerne fra dig på ab@kombit.dk.

Check-ins efter sommer

Vi har tilbage i maj sendt et spørgeskema ud omhandlende behovet for flere check-ins efter sommer, herunder hyppighed og fokus, til de systemansvarlige for NemRefusion, faglige ledere for KSD og vores kontaktpersoner hos UDK.

Med udgangspunkt i disse input vil vi efter næste check-in – som finder sted den 25. juni 2024 kl. 10.00-11.00 – udsende links til kommende check-ins til de systemansvarlige for NemRefusion, faglige ledere for KSD og vores kontaktpersoner hos UDK.

Møderne vil i 3. og 4. kvartal blive afholdt hver anden måned.

Hvis I har spørgsmål til dette, kan I skrive til nemrefusion@kombit.dk.

Mit Sygefravær bliver nemmere at bruge med nyt signeringsflow

Den 18. juni 2024 blev den nye udgave af Mit Sygefravær releaset.

I releasen blev signering med MitID fjernet og erstattet af en ”Indsend” knap. Man skal derfor kun bruge MitID til at logge ind i Mit Sygefravær for at besvare opgaver og sende oplysninger til kommunen.

Det forventes, at fjernelsen af signeringen vil mindske antallet af henvendelser til kommunerne betragteligt og samtidig højne brugeroplevelsen af løsningen.

Det nye signeringsflow er beskrevet i releasenoten, som du finder her.

Oplev den nyeste version af Mit Sygefravær gennem demomiljøet

Demomiljøet for Mit Sygefravær er tilgængeligt for alle – både borgere og sagsbehandlere. I forbindelse med releases opdateres demomiljøet, og vil derfor altid afspejle den version af løsningen, som borgeren møder.

Link til demoløsningen finder du her.

Bliv klogere på den nye sygedagpengeaftale

Klik her og følg med på STAR’s temaside om aftalens fokusområder og vigtige datoer for lovprocessen. KOMBIT følger processen tæt og bidrager løbende med input og afklaringer.

Der er et særligt fokus på ændringer, der evt. har betydning for KSD og Mit Sygefravær.

Webinar om bruttomodregning afholdt

Over 400 deltagere var med da vi afholdt webinar om bruttomodregning i KSD.

På webinaret blev den nye bruttomodregningsmulighed gennemgået, ligesom opmærksomhedspunkter omkring arbejdsgange blev vendt.

Optagelse og præsentationsmateriale findes her.

Nye automatiseringsfunktioner testes i pilotafprøvning

Pilotafprøvningen af eFaktura, er, for den manuelle del, afsluttet uden tilbageværende fejl eller work arounds. I slutningen af uge 23 er ca. 2.500 fakturaer blevet behandlet i KP. Yderligere 5 kommuner er nu gået i gang med at behandle eFakturaer manuelt i KP.

Pilotafprøvningen af automatikken er fortsat i gang, og vores fokus er her på, hvordan KP kan behandle flest mulige fakturaer automatisk. Her ser vi bl.a. på at lave tilpasninger i KP, så KP fx ikke ”overser” oplysninger, der fremgår af fakturaen. Vi arbejder også på et overblik, som I kan benytte i jeres dialog med behandlere/leverandører med henblik på at undgå uhensigtsmæssigt udfyldte fakturaer, som fx mangler egenbetaling eller indeholder regionens andel.

Vi kan se, at der på den ene side er et relativt højt potentiale, ift. hvor mange fakturaer KP kan behandle automatisk, men at der på den anden side er en række barrierer i praksis, som bl.a. opstår, fordi en faktura kan være udformet meget forskelligt og kan indeholde fejl, så fakturaen bliver nødt til at komme ud til behandling af en sagsbehandler.

KP-teamet søger kommunal indstationeret, som gerne vil bidrage til udbredelse og forankring af KP

Hvis du har indsigt i pensionsområdet og lyst til at gøre en forskel for alle landets kommuner, så har vi brug for din hjælp!

Som kommunal indstationeret får du mulighed for at indtage en central rolle i den videre udvikling af KP i et tæt samarbejde med KOMBIT og andre kommuner, hvilket blandt andet vil give dig en værdifuld indsigt i KP, som du kan bruge fremtiden.

Hvis det lyder interessant, så kan du læse mere her eller sende en mail til KP@kombit.dk, hvor du fortæller lidt om dig selv, hvad der motiverer dig, og hvilke arbejdsområder du har på pensionsområdet.

Ændring vedr. den kommunale tilkendelsesdato er gennemført den 11. juni 2024

Udbetaling Danmark har siden marts 2020 returneret datoen for opstart af førtidspensionen i UDK, fremfor datoen hvor kommunen tilkendte førtidspension.

Fra og med den 11. juni 2024 er dette dog ændret, så den dato, kommunen tilkendte pensionen, fremover er den, der fremsendes.

Ændringen har som sagt betydet, at brugere af KP har fået udstillet datoen for, hvornår Udbetaling Danmark startede sagen op, og ikke den dato hvor kommunen tilkendte pensionen, i feltet ”Tilkendelsesdato” i finansieringshistorikken. Der vil typisk gå få dage mellem, kommunen tilkender en førtidspension, og Udbetaling Danmark starter sagen op. I forbindelse med indførelsen af blanket 251 er denne tid minimeret yderligere.

Det ændres ikke med tilbagevirkende kraft – opstartsdatoen er kun sendt ud i sager, der er tilkendt fra 2020 og frem. I praksis har ændringen derfor ikke haft betydning for kommunernes økonomi, da 6-års-reglen først igangsættes ved flytning.

Boligstøttedata for august klar i juli

For at sikre korrekte boligstøttedata forventes visningen for august 2024 at være udskudt til ultimo juli 2024. I skal i den forbindelse være opmærksomme på, at der vil være en måneds overlap, hvor UDK vil forsætte med at udstille data af de vante kanaler.

Tak til deltagere på brugerforum

KOMBITs KY-team vil gerne takke alle de kommunale sagsbehandlere, der deltog på KY-Brugerforum i Vejle den 30. maj og i Sorø den 11. juni 2024. Tak for alle jeres gode input og spørgsmål samt de interessante snakke vi havde ved bordene under sessionerne.

Har I spørgsmål til det materiale, I efterfølgende har fået tilsendt, er I velkomne til at række ud til os på KY@kombit.dk

Materiale om release 8.0 er klar

Release 8.0 blev sat i produktion den 10. maj 2024. Releasen indeholdt blandt andet ændring til økonomisk ledelsestilsyn, mulighed for at oprette en ny sagstype (HEVN) samt en systemteknisk opgradering af SKAT Indkomst – Opslag personoplysninger. Hvis du ønsker at se det samlede indhold af releasen, kan du tilgå releasebeskrivelsen her.

Der blev afholdt demo af releasen den 26. april 2024. Du kan se slides fra demoen her. Du kan se optagelsen af demoen her.

Ændring af kommende releasedatoer

KOMBIT har besluttet at rykke Release 8.1 til efter sommerferien. Release 8.1 og release 9.0 vil komme i produktion på samme tid i uge 37.

Følg med på temaside om nyt kontanthjælpssystem

STAR har udarbejdet en temaside om implementering af nyt kontanthjælpshjælpssystem.

Klik her og følg med i de forskellige implementeringsindsatser.

Møderække i kommunernes ydelsesnetværk er gennemført

Forretningsledelsen for KY har sammen med Brian Siggaard fra KL været på besøg hos landets ledere på Ydelsesområdet i de respektive netværk. Her er strategien for det nye kontanthjælpssystem blevet drøftet.

KOMBIT takker for det engagement og de drøftelser, der har været på møderne. Møderækken vil blive gentaget i efteråret 2024.

Sådan indberettes løntilskud til beregning af refusion i Ydelsesrefusion

Virksomhederne har mulighed at søge om løntilskud i op til tre måneder af gangen, og kommunen udbetaler ydelsen til virksomheden for de dage, hvor virksomheden har ret til løntilskuddet.

For at sikre kommunen får den korrekte refusion, skal kommunen indberette perioden og beløb til SKAT eIndkomst. Hvis KY anvendes til udbetaling, sker det automatisk. Som udgangspunkt indberettes der én samlet periode (start- og stopdato) og det samlede beløb.

Hvis virksomheden har oplyst kommunen om perioder med ”ophold” i lønnen, f.eks. ferie, indberettes to perioder – perioden før og efter ferien. I mange tilfælde har kommunen ikke kendskab til, hvor ferien afholdes inden for den periode, hvor der søges om løntilskud. Her indberettes derfor den samlede periode, hvor der er anmodet om løntilskud.

19-06-2024