Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Arbejdsmarked Beskæftigelse

Kommunernes Ydelsessystem understøtter den fælleskommunale it på kontanthjælpsområdet.

Formålet med KY er en fælleskommunal it-understøttelse af kontanthjælpsområdet – herunder:

 • Lov om aktiv social politik (LAS)
 • Integrationsloven (INT)
 • Lov om aktiv beskæftigelse (LAB)
 • Dagtilbudsloven (DAL)
 • Med flere.

 KY bliver brugt af alle 98 kommuner til udbetaling af mange forskellige ydelser herunder:

 • Hjælp til forsørgelse (HTF)
 • Fleksløntilskud (FLT)
 • Administration af persons økonomi (APØ)
 • Enkeltydelse (EY)
 • Revalidering (REVA)
 • Ressourceforløb (RES)
 • Ledighedsydelse (LY)
 • Andre ydelser (AY) herunder pasning af eget barn i hjemmet, merudgifter til voksne, pasning af døende, erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt mange flere ydelser.

Blandt målsætningerne er:

 • At understøtte korrekte og rettidige udbetalinger af ydelser 
 • At sikre brugervenlig og effektiv it-understøttelse af kommunale arbejdsgange gennem automatisering og beslutningsunderstøttelse.

Netcompany er leverandør af KY.

Har du spørgsmål om KY, er du velkommen til at skrive til  ky@kombit.dk.

 • KY udbetaler årligt cirka 32 milliarder kroner
 • Mere end 300.000 borgere modtager ydelser fra KY hver måned
 • Cirka 4.000 sagsbehandlere arbejder i KY

Den kommunale styregruppe for Kommunernes Ydelsessystem har ansvar for:

 • Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for projektet
 • ​Tilsyn med projektets fremdrift
 • Risikoejerskab og interessenthåndtering
 • Tilsyn med gevinstrealisering
 • ​Koordinering med tilgrænsende projekter og aktiviteter

 

Den kommunale styregruppe består af:

 • Jens Erik Mortensen, Esbjerg Kommune
 • Rene Thielsen, Haderslev Kommune
 • Thomas Strøm, Hvidovre Kommune
 • Charlotte Ørsager Damgaard, Kerteminde Kommune
 • Dorthe Vang Kristensen, Københavns Kommune
 • Steffen Holbech, Odense Kommune
 • Tina Holdgaard Willumsen, Silkeborg Kommune
 • Ole Frederiksen, Syddjurs Kommune
 • Charlotte Aakerlund, KOMBIT
 • Rikke Paik Møgelvang, KOMBIT
 • Michaela Dumont Lydiksen, KOMBIT
 • Brian Bynck Siggaard, KL

Fagfællesskaber i KY

Fagfællesskabernes primære opgave er at bistå KOMBIT med forretningsfaglig rådgivning i forbindelse med analyse og reviews/faglig korrekturlæsning af videreudviklingsopgaver. Derudover skal fagfællesskaberne bidrage til at udpege indsatsområder i forhold til implementering og komme med input til prioritering af ændringsønsker til KY indenfor hver deres faglige område.  

Fagfællesskabernes medlemmer kan ind i mellem blive bedt om at bistå KOMBIT med forskellige opgaver. Det kan fx være test af brugeroplevelsen i KY, specificering af krav eller andre løbende faglige afklaringer.  

Den kommunale organisering består af følgende fagfælleskaber: 

 • Ledighedsydelse/Flexløntilskud (LY/FLT) 
 • Administration af Persons Økonomi (APØ, eFaktura) 
 • Breve 
 • Hjælp Til Forsørgelse (HTF) 
 • Data
 • Ad hoc

Ad hoc dækker over forskellige/aktuelle fagfællesskaber, hvor vi løbende vil søge deltagelse, når specifikke områder – udenfor de øvrige fagfællesskaber områder - tages op. 

Driftsstatus og -information

Kommunale sagsbehandlere, der arbejder i KY, finder information om driftsstatus samt information om releases, vejledninger, dokumentation mm. på en særskilt driftsside målrettet kommunerne.

Driftside

Klik her for at læse nyhedsbreve for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Dan Gjedsted-Jensen
Arkitekt
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Desirée Hansen
Projektkoordinator
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Hannah Grünbaum
It-konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Jacob Busk
Jurist
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Joshua Keys
Student
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Lene Dyhre Pedersen
It-konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Lotte Hauge Petersen
It-konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Magnus Alkil
Forretningsudvikler
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Martin Wagner
It-konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Mathilde Ransborg Bram
It-konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Mauritio Musil Nielsen
Arkitekt
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Michaela Dumont Lydiksen
Teamleder
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Pernille Justesen
It-konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Pernille Moesgaard Bjørnsen
Kommunikation
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Ricardo Lopez
Implementeringskonsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Rikke Paik Møgelvang
Produktchef
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Rikke Nielsen
It-konsulent
Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Srdjan Piletic
Arkitekt
Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Vidensdeling med andre kommuner

I KY-Kommunesamarbejdsrum på Teams kan kommuner sparre og vidensdele om anvendelsen af KY.

For at tilmelde dig skal du give samtykke til, at vi må oprette dig på den nye platform.

Når du tilmelder dig samarbejdsrum for KY, har du også mulighed for at tilmelde dig samarbejdsrum for KP, KSD og YR.

Bemærk, at de nye samarbejdsrum kun er for kommunale brugere. Man bliver derfor kun tilmeldt samarbejdsrummet, hvis man tilmelder sig med sin arbejdsmail.

Tilmeld

Rikke Paik Møgelvang
Produktchef
Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Tilmeld dig Nyt fra Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Modtag nyheder om KP, KY, KSD, NemRefusion, Mit Sygefravær, EESSI og YR i et samlet nyhedsbrev for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Nyhedsbrevet henvender sig til kommuner.

Felter med (*) skal udfyldes