Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Arbejdsmarked Beskæftigelse

KSD automatiserer sagsbehandling og udbetaling af sygedagpenge.

Etableringen af KSD var en del af udbudsplanen for monopolområdet, hvor KOMBIT konkurrenceudsatte it-understøttelsen på området.

KSD erstatter "KMD Dagpenge" og "KMD E-dagpenge" og gik i drift i alle 98 kommuner den 3. juni 2020. Løsningen automatiserer sagsbehandling og udbetaling af sygedagpenge og sørger for den tilhørende bogføring i kommunernes økonomisystemer. 

Som en del af KSD-løsningen er der blevet udviklet en borgervendt selvbetjeningsløsning, Mit Sygefravær, som er bindeled mellem anmeldelserne i NemRefusion og ydelseskontoret i kommunerne. Mit Sygefravær gik planmæssigt i luften i juni 2015 og varetages i regi af NemRefusion.

I september 2021 fortalte KOMBITs implementeringsansvarlige, Mie Holmsgaard Rasmussen, sammen med Susanne Nielsen fra Glostrup Kommune og Louise Harder Fischer fra ITU, om den forandringsproces KSD har været. Klik her for at se oplægget på digitaliseringsmessen 21.

Baggrund for styregruppen

Styregruppen består af specialister med stort forretningskendskab.

Styregruppen har ansvar for følgende aktiviteter og områder:

 • Fastlægge overordnede retningslinjer for projektet/KSD-løsningen
 • Føre tilsyn med projektets/KSD-løsningens udvikling – herunder træffe beslutninger vedr. prioriteringer
 • Understøtte og føre tilsyn med den kommunale gevinstrealisering
 • Rådgive KOMBIT vedr. forretningsspørgsmål og prioritering
 • Rådgive KOMBIT vedr. leverandørstyring
 • Rådgive og føre tilsyn med KOMBIT vedr. driftsøkonomi (det endelige økonomiske ansvar for projektet ligger hos KOMBITs projektejer)
 • Risikoejerskab og interessenthåndtering
 • Koordinere med tilgrænsende projekter og aktiviteter

 Styregruppens opgaver skal varetages ud fra de rammer, som projektet er underlagt:

 • Lovgivning og myndighedsansvar
 • Fælleskommunale beslutninger og strategier
 • KOMBITs gældende praksis for it-projekter
 • Projektet/KSD-løsningen skal være økonomisk selvbærende

 Styregruppen består af følgende medlemmer, som hver er udpeget af deres respektive netværksgruppe:

 • Susanne Nielsen, Glostrup Kommune - Netværksgruppe 1
 • Sanne Nielsen, Haderslev Kommune - Netværksgruppe 2
 • Helle Damkær Hansen, Kolding Kommune - Netværksgruppe 2 suppleant
 • Helle Guldager, Slagelse Kommune - Netværksgruppe 3
 • Vakant - Netværksgruppe 4
 • Dorthe Vang Kristensen, Københavns Kommune - Netværksgruppe 5
 • Anja Lindekilde Rasmussen, Kerteminde Kommune - Netværksgruppe 6
 • Marianne Larsen-Jensen, Hedensted Kommune - Netværksgruppe 7
 • Vakant - Netværksgruppe 8
 • Poul Venø (IT og digitalisering) - Herning Kommune
 • Poul Ditlev Christiansen (Formand) - KOMBIT
 • Charlotte Aakerlund - KOMBIT
 • Jakob Volmer - KOMBIT
 • Kristina Bendixen - KL

Faggrupper

Faggruppen sikrer kommunal involvering i videreudviklingen af KSD med fokus på kommunernes, virksomhedernes og borgernes behov. Faggruppens opgave er således at yde faglig rådgivning/sparring til KOMBIT, kvalitetssikre ændringsønsker, foreslå prioriteringer og indstille ændringsønsker til styregruppen.

Faggruppen har ansvar for følgende aktiviteter og områder:

 • Bistå KOMBIT med faglige rådgivning ifm. behandling og prioritering af ændringsforslag
 • Drøftelser af lovgivning og konkretisering af evt. ændringer til KSD-løsningen afledt heraf
 • Kvalitetssikring af lovudredning
 • Kvalitetssikring af forretningskrav til løsningen

Faggruppens opgaver skal varetages ud fra de rammer, som projektet er underlagt:

 • Lovgivning og myndighedsansvar
 • Fælleskommunale beslutninger og strategier
 • KOMBITs gældende praksis for it-projekter
 • Projektet/KSD-løsningen skal være økonomisk selvbærende

Faggruppen består af følgende medlemmer, der hver repræsenterer en netværksgruppe:    

 • Vivi Jakobsen, Høje-Taastrup Kommune
 • Louise V. Christensen, Brøndby Kommune
 • Britta Hansen, Vejen Kommune
 • Chanette Schødt Culmsee, Sønderborg Kommune
 • Dorthe Berg, Næstved Kommune
 • Janne Larsen, Lolland Kommune
 • Vibeke Zeuthen, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Heidi Gøhler, Frederikssund Kommune 
 • Karina D. Hansen, Københavns Kommune
 • Christina Persson, Københavns Kommune
 • Lone Broberg, Assens Kommune
 • Charlotte Ring-Andersen, Faaborg-Midtfyn Kommune 
 • Tina Mærsk Greve, Herning Kommune
 • Mette Elgaard Tråsdahl, Ikast-Brande Kommune
 • Mette Ravnkilde, Mariagerfjord Kommune
 • Rikke Dahl, Skive Kommune
 • Mette Schwebs
 • Brian Perri
 • Lone Schioldan

Netværksgrupper

Som led i at involvere landets kommuner har KSD-projektet oprettet otte kommunale netværksgrupper, der er sat sammen ud fra eksisterende digitaliseringsfællesskaber om KOMBIT-projekter samt ud fra geografisk placering og størrelse. Fordelingen stræber efter, at der som udgangspunkt er repræsenteret 12 kommuner i hver gruppe, hvoraf netværksgruppe 5 er sammensat af de største kommuner, der ikke indgår i et andet eksisterende fællesskab. 

Formålet med netværksgrupperne er at skabe dialog og erfaringsudveksling kommunerne imellem samt skabe rum for drøftelse af videreudvikling af KSD. Hver netværksgruppe har udvalgt et medlem til at repræsentere dem i henholdsvis KSD’s styregruppe og faggruppe. Repræsentanten har ansvar for at viderebringe informationer, viden, ønsker og behov.

Det er frivilligt for netværksgrupperne, hvor ofte og hvordan de vælger at mødes og indgå i dialog.

Netværksgrupperne fordeler sig således:

 • Albertslund Kommune
 • Bornholm Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Dragør Kommune
 • Faxe Kommune
 • Glostrup Kommune
 • Herlev Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Solrød Kommune
 • Vallensbæk Kommune
 • Billund Kommune
 • Fanø Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Kolding Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Tønder Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Greve Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Køge Kommune
 • Lejre Kommune
 • Lolland Kommune
 • Næstved Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Samsø Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Vordingborg Kommune
 • Allerød Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Egedal Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Sorø Kommune
 • Stevns Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • København Kommune
 • Odense Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Vejle Kommune
 • Viborg Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Assens Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Langeland Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Ærø Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Horsens Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Odder Kommune
 • Randers Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Brønderslev Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Læsø Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Morsø Kommune
 • Rebild Kommune
 • Skive Kommune
 • Struer Kommune
 • Thisted Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune

Driftsstatus og -information

Kommunale sagsbehandlere, der arbejder i KSD, finder information om driftsstatus samt information om releases, vejledninger, dokumentation mm. på en særskilt driftsside (kundenet) målrettet kommunerne.

Klik her for at læse nyhedsbreve for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Vidensdeling med andre kommuner

I KSD-Kommunesamarbejdsrum på Teams kan kommuner sparre og vidensdele om anvendelsen af KSD.

For at tilmelde dig skal du give samtykke til, at vi må oprette dig på den nye platform.

Når du tilmelder dig samarbejdsrum for KSD, har du også mulighed for at tilmelde dig samarbejdsrum for KP, KY og YR.

Bemærk, at de nye samarbejdsrum kun er for kommunale brugere. Man bliver derfor kun tilmeldt samarbejdsrummet, hvis man tilmelder sig med sin arbejdsmail.

Tilmeld

Jakob Volmer
Produktchef
Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Tilmeld dig Nyt fra Arbejdsmarked og Beskæftigelse

Modtag nyheder om KP, KY, KSD, NemRefusion, Mit Sygefravær, EESSI og YR i et samlet nyhedsbrev for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Nyhedsbrevet henvender sig til kommuner.

Felter med (*) skal udfyldes