Bibliotekernes Data og It (BDI)

Kultur

KOMBIT har på vegne af kommunerne ansvaret for at indkøbe, drifte og videreudvikle Fælles Bibliotekssystem (FBS) og Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI).

For at opnå synergi og stordriftsfordele er FBS og FBI samlet under en fælles organisering kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI) med adskilt økonomi for de to løsninger.

FBI

Kommunerne har ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre en række systemer og data, som bruges på de danske biblioteker, herunder Databrønden og bibliotek.dk. I den forbindelse varetager KOMBIT – på vegne af kommunerne – bestillerfunktionen for DBC.

 
Status på FBI-udviklingen

  

FBS

FBS (også kaldet Cicero) benyttes af alle folke- og skolebiblioteker i landets kommuner og er bygget til primært at have fokus på back-office-funktionerne, herunder oplysninger om lånere, lån, reservationer og økonomiske mellemværender mellem låner og bibliotek. 

 Gå til Cicero Connect

 

Udbud af FBS

KOMBIT har netop sendt Fælles Bibliotekssystem i udbud. Kontrakten med Systematic, der er leverandør af det nuværende FBS, udløber den 31. december 2025.




Læs mere her

KOMBIT har udarbejdet en produktstrategi for Bibliotekernes Data og It, som skal understøtte gode og sikre teknologivalg for FBI og FBS. Produktstrategien understøtter derfor styregruppens og KOMBITs prioriteringer for videreudvikling af de to løsninger.

Læs produktstrategien her.

 

I forbindelse med organiseringen af Bibliotekernes Data og It har KOMBIT stort fokus på at involvere både folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, centralbiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Styregruppe

Styregruppen træffer de strategiske beslutninger i forbindelse med den aftalte portefølje med fokus på bibliotekernes og borgernes behov.

 • Henrik Fabiansson Haue, formand, KL
 • Jakob Heide Petersen, Københavns Biblioteker
 • Kristine Nygaard, Aalborg Bibliotekerne
 • Erik Hofmeister, Det Kgl. Bibliotek
 • May-Britt Diechmann, Stevns Bibliotekerne
 • Berit Sandholdt Jacobsen, Svendborg Bibliotek
 • Karen Buus, UCL og repræsentant for FFU
 • Birgitte Adler, KOMBIT

Se kommissoriet for Styregruppen her.

FBI Faggruppe

Faggruppen yder faglig rådgivning/sparring til KOMBIT og kvalitetssikrer, foreslår prioriteringer og indstiller ændringsønsker til FBI.

 • Daniel Ackey, Københavns Biblioteker
 • Flemming Høimark Sørensen, Herning Bibliotekerne
 • Jakob Luther, Esbjerg Kommunes Biblioteker
 • Kasper Løvshall, Aalborg Universitetsbibliotek
 • Knut Anton Bøckman, Det Kgl. Bibliotek (FFU)
 • Per Kjær, ITK Aarhus Bibliotekerne
 • Toke Leth Laursen, Silkeborg Bibliotekerne
 • Tue Gaston, Det Digitale Folkebibliotek
 • Knud Bentzen, KOMBIT
 • Birgitte Adler, KOMBIT

Se kommissoriet for FBI Faggruppen her.

FBS Faggruppe

Faggruppen yder faglig rådgivning/sparring til KOMBIT og kvalitetssikrer, foreslår prioriteringer og indstiller ændringsønsker til FBS.

 • Bent Sejersen, ITK Aarhus Bibliotekerne
 • Leif Vindbjærg Nielsen, PLC – Pædagogik & Læring, Vejle Kommune
 • Lise Viggers, Aalborg Bibliotekerne
 • Randi Gjermandsen, Københavns Biblioteker
 • Jens Vejlstrup, Lolland Bibliotekerne
 • Linda Ann Pallesen, Center for undervisningsmidler Sydslesvig
 • Ulla Bengtsson, Rudersdal Bibliotekerne
 • Sesse Nisted Atkin, KOMBIT

Se kommissoriet for FBS Faggruppen her.

Udvalg for Supplerende BiblioteksData (SBD)

Udvalget er rådgivende og sparrer med KOMBIT og DBC om Supplerende Biblioteksdata og udviklingen heraf, både hvad angår indhold og selektion. Dermed er udvalget med til at sikre, at Supplerende Biblioteksdata dækker bibliotekers og læringscentres behov bedst muligt inden for de givne rammer.

 • Randi Bak Fischer-Nielsen, Vejle Bibliotekerne
 • Henrik Secher Nielsen, Randers Bibliotek
 • Marianne Buschmann, Aalborg Bibliotekerne
 • Tove Berg, København Biblioteker
 • Maria Sofie Rousing, Aarhus Bibliotekerne
 • ​Annika Elm Pedersen, HvidovreBibliotekerne
 • Nanna Bukh, Herning Bibliotekerne
 • Johnny Vinther Jensen, Gribskov Gymnasium (repræsentant for GAEB)
 • Knud Bentzen, KOMBIT

Repræsentanter fra DBC med ansvar for de respektive produkter og materialetyper deltager som eksperter og mødeledere, ligesom DBC fungerer som sekretær for udvalget. KOMBIT deltager ligeledes i udvalget

Se kommissoriet for SBD-udvalget her.

Faglig Følgegruppe (nedsat ifm. udbud af FBS)

 • Randi Gjermandsen, Københavns Biblioteker
 • Leif Vindbjærg Nielsen, PLC – Pædagogik & Læring, Vejle Kommune
 • Steen Ammentorp, Herning Bibliotekerne
 • Bent Sejersen, AarhusBibliotekerne
 • Trine Munk Ulleriks, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
 • Sesse Nisted Atkin, KOMBIT
 • Maibrit Georg, KOMBIT

Advisory Board (nedsat ifm. udbud af FBS)

 • Camilla Johansen, Kolding Kommune
 • Thomas Angermann, Herlev Kommune
 • Mette Secher Hede, Mariagerfjord Kommune
 • Susanne Dahl Jensen, Haderslev Kommune
 • Rebekka Kinimond Carlson, Hvidovre Kommune
 • Pernille Schaltz, Herning Kommune
 • Katrine von Freiesleben, KOMBIT

På BDI's dokumentbibliotek finder du relevante dokumenter og informationer relateret til Bibliotekernes Data og It, herunder FBI, FBS og det kommende udbud af FBS.

Gå til dokumentbiblioteket

Formålet med den Fælleskommunale debitorintegrationen (tidligere kaldet ØiR) er automatisk at holde FBS og debitorsystemet opdateret med hensyn til mellemværender og indbetalinger samt at kunne videresende ikke-betalte fordringer til inddrivelse i Gældsstyrelsens inddrivelsessystem (PSRM).

På dette kort kan du se, hvilke kommuner der på nuværende tidspunkt anvender debitorintegrationen (grøn), hvilke kommuner der er tilmeldt og enten delvist implementeret eller udsat grundet forskellige årsager (blå) samt de kommuner, der endnu ikke har tilmeldt sig (rød). Hvis din kommune er markeret med en forkert farve på kortet, bedes du skrive til bibsys@kombit.dk.

Hvis din kommune ønsker at implementere debitorintegrationen til FBS, kan du finde information og materialer relateret hertil på FBS' dokumentbibliotek. 

 

Gå til dokumentbiblioteket

Hvis du har spørgsmål eller af andre årsager ønsker at kontakte BDI-teamet i KOMBIT, kan du sende en mail til vores postkasse:
bibsys@kombit.dk

Hvis du opdager fejl i en af løsningerne, skal du indberette fejlen til: 

FBS: Systematics support på e-mail (vi gør opmærksom på, at det kun supportberretigede brugere, der kan kontakte FBS-supporten)
support.sll.fbs@systematic.com  

FBI: DBC's support via 
www.kundeservice.dbc.dk

Katrine von Freiesleben
Projektleder
Børn, Kultur, Social og Sundhed

Tilmeld dig Nyt fra Bibliotekernes Data og It

Felter med (*) skal udfyldes