Igangværende aktiviteter (FBS 2.0)

Formålet med denne side er løbende at opdatere om igangværende aktiviteter i forbindelse med udbuddet af Fælles Bibliotekssystem (FBS 2.0).

Opdateret den 22. maj 2024

KOMBIT har netop prækvalificeret tre leverandører til at afgive tilbud på Fælles Bibliotekssystem 2.0. Læs mere her.

Igangværende aktiviteter

 • KOMBIT har netop prækvalificeret tre leverandører til at afgive tilbud på Fælles Bibliotekssystem 2.0. Læs mere her.

Gennemførte aktiviteter

 • KOMBIT har netop sendt Fælles Bibliotekssystem i udbud. Læs mere her.
 • KOMBIT er i gang med at finjustere udbudsmaterialet på baggrund af kommunernes høringssvar.
 • Dele af udbudsmaterialet har været i høring hos kommunerne fra den 24. oktober 2023 til den 15. november 2023. Vi har modtaget høringssvar fra 35 kommuner. Besvarelserne har fulgt den udsendte vejledning og har ikke givet anledning til overraskelser af større karakter. Svarene er yderst relevante, og vi er nu gået i gang med at tilpasse materialet.
 • På baggrund af gode og relevante inputs fra bl.a. nedenstående workshops, et tæt samarbejde med den faglige følgegruppe samt dialog med markedet, er vi nu i gang med at udarbejde kravspecifikation og udbudsmateriale. Dele af dette vil blive sendt i høring hos kommunerne den 24. oktober 2023.
 • På et styregruppemøde den 9. maj 2023 er der blevet godkendt en ny tidsplan for udbuddet af FBS. Det betyder, at vi forlænger den nuværende kontrakt med Systematic frem til den 31. december 2025. Kontrakten fortsætter på samme vilkår som hidtil.

I forbindelse med udbuddet har KOMBIT inviteret biblioteksansatte og PLC-medarbejdere til at deltage i en række workshops, hvor vi har arbejdet i dybden med udvalgte emner, som er relevante for det kommende udbud. Formålet har været at afdække funktionelle behov i systemet, herunder hvad der fungerer godt i den nuværende løsning, og hvad vi gerne vil have forbedret.

På de planlagte workshops har vi taget udgangspunkt i den eksisterende Cicero løsning, eksisterende use cases fra seneste udbud, og så har vi inddraget allerede indsendte ændringsønsker.

Der er i alt afholdt 10 workshops med fokus på:

 • Delegering - administration på tværs af biblioteker
 • Materialeanskaffelse
 • Udlån, aflevering og kassation
 • Reservation og booking
 • Skolebiblioteksportalen
 • Fjernlån
 • Låneradministration
 • Søgninger og udtræk
 • Administration
 • Statistik
 • Den 15. og 16 november 2022 har KOMBIT afholdt online møder for biblioteks- og skolechefer, hvor de og andre relevante medarbejdere i kommunen kunne stille spørgsmål til det udsendte tilslutningsmateriale.
 • Den 12. maj 2022 har KOMBIT afholdt orienteringsmøde for biblioteks- og skolechefer. 
 • I løbet af august og september 2023 har KOMBIT afholdt leverandørdialoger, hvor vi har fået input til det kommende udbudsmateriale.
 • Den 16. juni 2022 har KOMBIT afholdt webinar for interesserede leverandører, herunder opfordret til 1:1-møder.
Katrine von Feiesleben
Projektleder
Børn, Kultur, Social og Sundhed

Læs om udbudsprocessen her

Tilmeld dig nyheder om Bibliotekernes Data og It

Felter med (*) skal udfyldes