Bibliotekernes Data og It

Prækvalifikation til Fælles Bibliotekssystem 2.0

22-05-2024

Tre leverandører er nu prækvalificeret til at afgive tilbud på Fælles Bibliotekssystem 2.0.

Udbuddet om et nyt Fælles Bibliotekssystem er i fuld gang og omfatter udvikling, drift og vedligeholdelse af systemet, der fortsat skal understøtte biblioteksmedarbejdernes opgaveløsning på både folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre på tværs af kommuner.

Den 5. april 2024 sendte KOMBIT det nye Fælles Bibliotekssystem i udbud og har nu gennemført prækvalifikationsvurderingen på grundlag af udbuddets opstillede kriterier. De tre leverandører, der er blevet inviteret til at afgive tilbud på Fælles Bibliotekssystem 2.0 er oplistet i alfabetisk rækkefølge her:

  • Axiell
  • Redia (i samarbejde med norske Bibliotek-Systemer A/S)
  • Systematic

Der bliver i morgen – den 23. maj 2024 – afholdt et informationsmøde via Teams for de prækvalificerede leverandører, hvor KOMBIT gennemgår overordnede mål og processen for udbuddet.

Frist for aflevering af indledende tilbud er den 14. juni 2024 med forhandlingsrunde i uge 34 og 35. Det endelige tilbud skal være afgivet den 25. oktober 2024, og KOMBIT forventer, at kontrakten vil være underskrevet primo december 2024.

Du kan læse mere om udbuddet her.

Kontakt

Katrine von Freiesleben
Projektleder
Børn, Kultur, Social og Sundhed

Om FBS

Fælles Bibliotekssystem benyttes af alle folke- og pædagogiske læringscentre i landets kommuner og Sydslesvig. Den nuværende løsning er bygget til primært at have fokus på back-office-funktionerne, herunder oplysninger om lånere, lån, reservationer og økonomiske mellemværender mellem låner og bibliotek.