Bibliotekernes Data og It

Fælles Bibliotekssystem er sendt i udbud

09-04-2024

KOMBIT har netop annonceret udbuddet af Fælles Bibliotekssystem (Fælles Bibliotekssystem 2.0).

Udbudsmaterialet er offentliggjort i EU-Supply, og interesserede leverandører kan således finde udbudsbekendtgørelsen i EU-Supply. Alle spørgsmål relateret til udbudsmaterialet skal desuden ske via EU-Supply.

Tilbudsfristen for modtagelse af prækvalifikationsansøgninger i EU-Supply er den 6. maj 2024.

Resultatet af prækvalifikationen offentliggøres den 21. maj 2024, hvorefter KOMBIT afholder informationsmøde for de prækvalificerede leverandører i løbet af uge 21.

Frist for aflevering af indledende tilbud er den 14. juni 2024 med forhandlingsrunde i uge 34 og 35. Det endelige tilbud skal være afgivet den 25. oktober 2024, og KOMBIT forventer, at kontrakten vil være underskrevet primo december 2024.

Om udbuddet

Fælles Bibliotekssystem 2.0 skal fuldt ud erstatte det nuværende klientbaserede system. Fælles Bibliotekssystem 2.0 skal være browserbaseret og sikre, at folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre får et tidssvarende og effektivt værktøj til at understøtte deres daglige arbejde.

Foruden en længere række workshops for biblioteksansatte og medarbejdere fra pædagogiske læringscentre, hvor funktionelle behov til Fælles Bibliotekssystem 2.0 blev afdækket, har KOMBIT også nedsat en faglig følgegruppe, der har givet input og sparring og været med til at kvalificere de funktionelle krav. Derudover har KOMBIT haft indstationerede biblioteksmedarbejdere, som også har arbejdet tæt sammen med kravteamet og været med til at udforme udbudsmaterialet.

Der har løbende og senest i september 2023 været afholdt dialogmøder med leverandører af færdigudviklede og velafprøvede bibliotekssystemer. Formålet har været at få relevante leverandørers input til udbuddet, mens KOMBIT også har fået større kendskab til, hvordan eksisterende standardløsninger passer til de kommunale forretningsbehov. Disse dialoger har ligeledes været med til at forme udbudsmaterialet.

Dele af udbudsmaterialet var i slutningen af 2023 i høring hos kommunerne, og materialet er efterfølgende tilpasset på baggrund heraf.

Der er i udbuddet bl.a. lagt vægt på følgende:

  • For at blive betragtet som mulig leverandør forventer vi, at leverandøren allerede har erfaring med udvikling af bibliotekssystemer i enten Danmark eller udlandet. 
  • Fælles Bibliotekssystem skal gå fra at være klientbaseret til browserbaseret.
  • Fælles Bibliotekssystem 2.0 skal understøtte bibliotekssektorens fokus på bæredygtighed.
  • Fælles Bibliotekssystem 2.0 skal understøtte effektive arbejdsgange for de professionelle brugere og være intuitivt for de mindre erfarne brugere.

Kontakt

Katrine von Freiesleben
Projektleder
Børn, Kultur, Social og Sundhed

Om Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem benyttes af alle folke- og pædagogiske læringscentre i landets kommuner og Sydslesvig. Den nuværende løsning er bygget til primært at have fokus på back-office-funktionerne, herunder oplysninger om lånere, lån, reservationer og økonomiske mellemværender mellem låner og bibliotek.