Fælles Sprog III

Fælles Sprog III skal forenkle arbejdsgange og gøre det nemmere at opdatere og genbruge oplysninger på tværs af fagområder i borgerens omsorgsjournal.

Fælles Sprog III skal skabe bedre sammenhæng, kvalitet og effektivitet i den kommunale social- og sundhedsfaglige indsats for den enkelte borger. Fælles Sprog III har fokus på at forenkle arbejdsgange og gøre det nemmere at opdatere og genbruge oplysninger på tværs af fagområder i borgerens omsorgsjournal.

KOMBIT overtog drift- og vedligeholdelsesopgaven af Fælles Sprog III-metoden og -standarden fra KL den 1. maj 2021. I den forbindelse blev der etableret en ny forvaltningsenhed, som blandt andet har til opgave at:

  • Varetage drift af standarder og klassifikationer samt vedligehold i form af ændringshåndtering
  • Være i dialog med kommuner og leverandører
  • Omlægge til Klassifikation på den fælleskommunale infrastruktur
  • Overtage nye standarder.

Hvis du har spørgsmål eller ændringsønsker til Fælles Sprog III er du velkommen til at kontakte os på FSIII@kombit.dk

Tre fora skal støtte arbejdet med Fælles Sprog III
For at støtte arbejdet med Fælles Sprog III, er der etableret tre fora: Beslutningsforum, Rådgiverforum og Leverandørforum. Beslutningsforum har deltagere fra KL, KOMBIT og 5-7 direktører/faglige chefer fra kommunerne. Rådgiverforummet har bred repræsentation fra kommunerne både geografisk, systemteknisk og fagligt, mens Leverandørforum består af alle leverandørerne, og der samarbejdes omkring udviklingsplaner.

Der tre fora skal sikre forretningsmæssige hensyn, vurdere og prioritere ændringsanmodninger samt faglig rådgivning og drøfte den bedste praksis omkring FSIII.

Deltagerne i de tre fora kan ses her.

 

Baggrund for Fælles Sprog III

I 2013 blev fælles sprog III en del af den Fællesoffentlige strategi for digital velfærd og national strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet. Formålet med FSIII er at skabe øget borgertilfredshed, så borgeren oplever, at der er bedre sammenhæng i den kommunale opgaveløsning og at borgerinddragelsen understøttes.

I 2016 blev FSIII færdigudviklet og afløste FSI og FSII. KL har efterfølgende haft Fælles Sprog III som projekt fra udvikling til endelig implementering i 2020.

KOMBIT overtog den 1. maj 2021 drift og vedligeholdelse af Fælles Sprog III.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder

Kontakt:

FSIII@kombit.dk

 

Nyhedsbreve fra Fælles Sprog III:

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Fælles Sprog III, kan du tilmelde dig via dette link.