Fælleskommunal Gateway

Social

Den fælleskommunale gateway er udviklet til at skabe større synlighed og gennemsigtighed på det kommunale sundheds- og ældreområde ved at indsamle og dele relevant data om indsatser og kvalitet på fagområderne.

Formålet med den fælleskommunale gateway er, at indsamle og videredistribuere data fra det kommunale sundheds- og ældreområde.

I gatewayens første version indsamles data fra den fælleskommunale dokumentationsstandard Fælles Sprog III for paragrafferne SUL §138 og SEL §83, §83a, §84 stk. 1, §84 stk. 2, §86 stk. 1, §86, stk. 2. Disse data distribueres aktuelt til Sundhedsdatastyrelsen og til KOMBIT, hvor de er tilgængelige for kommunerne i det Fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS).

Vejledning om indberetning til gatewayen forklarer den samlede indberetning fra kommunerne til KLGateway. For hvert element i en indberetning, uddybes hvilke data der indgår, hvilke forretningsregler der gælder og hvilken validering der finder sted ved aflevering af data til gatewayen.

Indberetningsvejledningen er primært målrettet medarbejdere i kommunerne, som arbejder med indberetning af data fra omsorgsjournalsystemer (f.eks. systemadministratorer) og som arbejder med undervisning og vejledning i brug af Fælles Sprog III til dokumentation af sundheds- og ældrepleje. Modtagerne af data fra kommunerne (dataanvenderne) som medarbejdere i Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og brugere af det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) er sekundære brugere.

Der er to nye datapakker under udvikling. Den ene pakke er kommunale data om Forebyggelse og Sundhedsfremme (Sundhedslovens §119) samt Genoptræning (Sundhedslovens §140). Denne datapakke videredistribueres til Sundhedsdatastyrelsen og FLIS.

Det forventes at datapakken går i drift ved udgangen af 2023. Den anden datapakke er kommunale data fra sundhedsplejen (Sundhedslovens §119, §121 og §122). Denne datapakke videredistribueres til Sundhedsdatastyrelsen, RKKP og FLIS. Det forventes at datapakken går i drift ved udgangen af 2024.

Formålet med indsamlingen af Fælles Sprog III data via Gatewayen og afleveringen af dem til Sundhedsdatastyrelsen, er kommunernes realisering af de politisk aftalte målsætninger fra 2018 i Sundhed i Fremtiden – Ansvarlig brug af data til gavn for patienten. Du kan læse mere om Visionen for bedre brug af sundhedsdata ved Sundhedsdata (Sundhedsdatastyrelsen.dk)

Dokumenterne omkring GDPR og Fælleskommunal Gateway er samlet til kommunerne i FUT-portalen: FUT-portalen: Fælleskommunal Gateway (FKG) - FUT Jura og Sikkerhed (rm.dk)

Du kan få adgang ved at sende en henvendelse til FUT-Systemforvaltningen her: fut-support@rm.dk

Jesper Ulm Jessen
Jesper Ulm Jessen
It-konsulent
Børn, Kultur, Social & Sundhed