Fælles Faglige Begreber

Social

Fælles Faglige Begreber er et digitaliserings- og dokumentationsprojekt på det specialiserede socialområde for voksne.

Fælles Faglige Begreber er et digitaliserings- og dokumentationsprojekt på det specialiserede socialområde for voksne. Projektet skal sikre bedre viden om effekten af de sociale indsatser kommunerne sætter i værk. Det skal skabe grundlag for et tættere samarbejde mellem myndigheder og leverandører af sociale tilbud.

Målet med Fælles Faglige Begreber er, at borgere oplever større sammenhæng, når de har behov for hjælp og støtte. Det skal skabe bred mulighed for at koordinere og samarbejde mellem myndighed og den lokale udfører, både lokalt og på tværs af kommuner. Der skabes systematisk dokumenteret viden om indsatsers effekt, og grundlaget for læring, benchmarking og styring af socialområdet for voksne bliver styrket.

KOMBITs rolle i forbindelse med projekt Fælles Faglige Begreber er fordelt på drifts- og forvaltningsopgaver.

Driftsopgaverne, som KOMBIT står for er:

  • en omlægning til den fælleskommunale klassifikationsserver, så it-fagsystemsleverandørerne fremadrettet får distribueret klassifikationer fra denne server. Du kan læse mere om omlægningen af klassifikationsserveren på denne side i Digitaliseringskataloget. 
  • drift og vedligeholdelse af klassifikationsservicen for Fælles Faglige Begreber. 

Forvaltningsopgaverne, som KOMBIT er ansvarlig for er at:

  • håndtere ændringer
  • kommunikere med kommuner
  • facilitere daglig dialog og sparring
  • informere vores organisation; Rådgivningsforum, leverandørforum og beslutningsforum
  • stå for løbende dialog med it-leverandører.

Fælles Faglige Begreber består overordnet af tre elementer: begrebsklassifikationer, uddata-specifikation og system til system-kommunikation. 

Begrebsklassifikationer:

Sammen med kommunale arbejdsgrupper og Socialstyrelsen har projektet udvalgt nogle specifikke begreber, som anvendes i sagsbehandlingen og under leveringen af sociale indsatser. Begreberne er blevet forsynet med hver deres unikke kode, en term og i de fleste tilfælde en definition. It-leverandørerne kan hente de klassificerede begreber og bruge dem i de forskellige fagsystemer. På den måde kan vi understøtte, at begreberne bliver/er de samme på tværs af systemerne, og at der etableres et fælles sprog på området.

Uddataspecifikation:

Begrebsklassifikationerne er samlet i uddataspecifikationen. Denne gør det muligt for kommunerne at trække data ud af it-fagsystemer på en sammenlignelig måde.

Du kan læse mere om Begrebsklassifikationer og Uddataspecifikationen i dokumentbiblioteket her

System til system-kommunikation:

System til system kommunikation er navnet på den udveksling af oplysninger, som Faglige Begreber har udviklet, for at understøtte, at kommunale myndighedsfunktioner og sociale tilbud på det specialiserede socialområde for voksne skal kunne udveksle nødvendige informationer i relation til borgernes indsatser. Den tekniske understøttelse af løsningen er stadig under udvikling i KL, men du kan læse mere om FFB System til system her.

Voksenudredningsmetoden (VUM)

Fælles Faglige Begreber hænger tæt sammen med Voksenudredningsmetoden (VUM). VUM er en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

VUM er implementeret i 94 kommuner i Danmark og understøtter alle faser i sagsbehandlingen, herunder samarbejdet med udfører i leveringen af den sociale indsats. VUM-metoden blev udviklet i perioden 2009-2011 af Socialstyrelsen i samarbejde med KL og det daværende Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Når kommunen anvender VUM, anvender den også de væsentligste elementer af Fælles Faglige Begreber, fordi begreberne samt samarbejds- og dokumentationsmodellen i Fælles Faglige Begreber er bygget ind i VUM.

Tre fora skal understøtte arbejdet med Fælles Faglige Begreber

For at understøtte arbejdet med Fælles Faglige Begreber, er der etableret tre fora: Beslutningsforum, Rådgiverforum og Leverandørforum. Beslutningsforum har deltagere fra KL, KOMBIT og direktører/faglige chefer fra kommunerne. Rådgiverforummet har bred repræsentation fra kommunerne både geografisk, systemteknisk og fagligt, samt deltagelse fra KL og Socialstyrelsen, mens Leverandørforum består af alle ESJ-leverandørerne, og der videndeles om implementering af FFB-datastandarden og best practice.

FFB har fælles Beslutningsforum og Leverandørforum sammen med Fælles Sprog III.

Der tre fora skal sikre forretningsmæssige hensyn, vurdere og prioritere ændringsanmodninger samt give faglig rådgivning og drøfte den bedste praksis omkring FFB.

Deltagerne i de tre fora kan ses her.

På denne side kan du finde mere information om FFB, og danne dig et overblik over de forskellige informationskanaler, KOMBIT benytter i sin kommunikation vedr. FFB.

Dokumentbibliotek

Inde i FFBs dokumentbibliotek kan du finde dokumenter, guides og baggrundsmateriale til FFB. Her kan du desuden tilgå vores nyhedsbreve, som ligger under fanen forvaltning.

Nyhedsbreve

FFB sender regelmæssigt nyhedsbreve ud med nyheder og information om løsningen. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet nedenfor.

Kommunale samarbejdsrum

Her kan du tilmelde dig FFBs kommunale samarbejdsrum. Vi gør opmærksom på, at samarbejdsrummet kun er for kommunale medarbejdere.  

FFB Aktivitetsplan 2024

FFB-postkassen

Hvis du har spørgsmål eller ændringsønsker til Fælles Faglige Begreber er du velkommen til at kontakte os på FFB@kombit.dk.

 

Tilmeld dig nyt fra FFB

Felter med (*) skal udfyldes

Susanne Jeanty Andersen
Forretningsspecialist
Børn, Kultur, Social & Sundhed
Jesper Ulm Jessen
Jesper Ulm Jessen
It-konsulent
Børn, Kultur, Social & Sundhed