Sommer
Juni 2024

Nyt fra DUBU

Kære DUBU-kontaktperson

I dette nyhedsbrev kan du læse:

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, herunder input til emner, du mener, at vi skal tage op, eller hvis du har ønsker til nyhedsbrevets form og informationer, er du altid meget velkommen til at skrive til dubu@kombit.dk.

God sommer!
Nyhedsbrevet er det sidste inden sommerferien, men du må endelig ikke tøve med at skrive til dubu@kombit.dk, hvis du har spørgsmål, eller der opstår andet, hvor du har brug for kontakt med KOMBIT. Vi er i hele sommerferieperioden dækket ind af gode folk, der vil gøre deres bedste for at svare på eventuelle henvendelser.

Herfra vil vi blot ønske dig en fantastisk sommer! Vi glæder os til alle de spændende aktiviteter, der pågår i andet halvår af 2024 og frem.

Med venlig hilsen
DUBU-teamet

Tak for deltagelse på superbrugernetværksmøder

Vi har i løbet af de seneste uger afholdt superbrugernetværksmøder rundt om i landet. Vi har været i Kolding, Viborg, Aalborg, Roskilde og Helsingør, og vi vil gerne sige mange tak for jeres deltagelse.

Det er altid en stor fornøjelse for os at komme ud og møde jer, og vi ser frem til det flere måneder op til. Derfor er det også en særlig stor glæde, når I møder så talstærkt frem. I alt var der 243 tilmeldinger til de fem møder og hele 72 kommuner deltog.

Vi havde mange ting på programmet, bl.a. tilbagemeldinger fra jer på de ændringer, vi har implementeret i DUBU til at understøtte Barnets Lov og information om kommende releases i 2024, der kommer i henholdsvis september og november. Vi havde også online besøg af Netcompany, der gav tips og tricks, og vi fik input med hjem fra jer om DUBUs fremtid til brug for styregruppens arbejde.

Vi er nu i gang med at følge op på nogle af de spørgsmål, der blev stillet på møderne, samt på jeres tilbagemeldinger i evalueringsskemaerne. Overordnet har vi fået meget positive tilbagemeldinger, men vi følger selvfølgelig op på det hele og bruger jeres input til at planlægge næste års superbrugernetværksmøder.

Præsentationen fra årets superbrugernetværksmøde er sendt ud til deltagerne. Til kommuner, der var forhindret i at deltage, har vi lagt præsentationen fra årets superbrugernetværksmøder op i informationscentret, så I har mulighed for at orientere jer om fx indholdet i kommende releases.

Tak for prioritering af ændringsønsker

Vi er nu i gang med at gennemgå jeres prioritering af ændringsønsker. Den 17. maj 2024 sendte vi 164 ændringsønsker ud til prioritering, og ved deadline den 16. juni 2024 havde vi modtaget prioriteringer fra 69 kommuner. Det vil vi gerne takke for, da det er meget vigtigt for os, at vi får prioriteret de rigtige ønsker, der passer bedst til jeres daglige arbejde og udfordringer i DUBU.

Vi bad også om kommentarer i forhold til ændringsønsker, I måske ikke var så glade for at få indført, og her har vi også fået en del input. De største bekymringer drejer sig om ændringsønskerne til AI generet indhold i sagerne, fx AI hjælp til udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. Her er I flere, der udtrykker bekymring for kvaliteten af det socialfaglige arbejde. Der er også flere, der udtrykker bekymring for ønsket om at kunne lægge billeder af barnet/den unge i DUBU – både i forhold til arbejdet med vedligeholdelse, GDPR og flere andre faktorer.

Vi har nu gennemgået alle jeres prioriteringer og fremsendt de højest prioriterede ønsker til referencegruppen, som mødes den 3. september 2024. På referencegruppemødet kommer vi til at beslutte hvilke ønsker, der skal udvikles i 2025. Listen over de endelige prioriterede ønsker bliver offentliggjort efter referencegruppemødet.

Katalog over søgninger

Vi hører ofte, at I mangler inspiration til gode søgninger til ledelsesinformation og forsider. Vi er i gang med at udarbejde et katalog, hvor vi samler forskellige søgninger, som jeres kommune kan blive inspireret af og/eller kopiere.

Vi vil meget gerne have inspiration fra jer i kommunerne, som har opsat søgninger, visninger og forsider, der giver jer værdi i dagligdagen, som andre kommuner måske også kan få glæde af.

Vi vil derfor gerne opfordre jer til at indsende de af jeres søgninger, som I ofte anvender til ledelsesinformation og styring i øvrigt. Jeres søgninger vil fremgå uden kommunenavn i kataloget og kan være en hjælp for andre kommuner, ligesom I via kataloget måske kan opdage nye søgninger, som kan være relevante for jer.

Til brug for udarbejdelse af kataloget må I gerne sende en kort beskrivelse og et skærmbillede af søgningen til dubu@kombit.dk.

Når kataloget er udarbejdet, bliver det lagt i informationscentret i DUBU, hvor vi løbende vil opdatere det, hvis vi modtager nye søgninger fra jer.

Vi vil også løbende oprette nye centrale søgninger og visninger, som I kan anvende i jeres kommune – enten som de er eller som udgangspunkt for en lokal søgning. I informationscentret finder I en vejledning til en række centrale søgninger og visninger, som vi har oprettet den 4. juni 2024 med udgangspunkt i nye behov efter Barnets Lov.

Tips og tricks

Formateringer i feltet ’Udgiftstekst’

Hvis du gerne vil have fx understreget tekst eller fed tekst i feltet ’Udgiftstekst’ på ydelserne, er det muligt at anvende de genvejstaster, som du kender fra Word, fx Ctrl + F.

27-06-2024