Aula-undersøgelse

Rapport: Brugertilfredshed på Aula

24-01-2024

Ny undersøgelse viser interessante tendenser for brugen af Aula.

I slutningen af 2023 blev en stor undersøgelse af brugertilfredsheden på Aula udsendt til tilfældigt udvalgte brugere af alle typer og i alle kommuner. Resultatet viser flere interessante sammenhænge og tendenser, som man kan blive klogere på i den nu udgivne rapport.

Både forældre, ledere, og medarbejdere i skole- og dagtilbud har besvaret undersøgelsen – i alt mere end 27.000 svar.

Undersøgelsen adskiller sig fra de foregående

Brugertilfredsheden af Aula er blevet målt regelmæssigt siden platformen i 2019 blev taget i brug i alle folkeskoler. Denne nyeste undersøgelse adskiller sig dog ved at spørge ind til temaer, der ikke tidligere har været undersøgt hos brugerne. Det er temaer, som har fyldt meget i den offentlige debat. 

Blandt de ting der er spurgt ind til i undersøgelsen er mængden af information og tonen imellem brugere på Aula. Respondenterne skulle desuden forholde sig til fire bud på ændringer, der potentielt kunne skabe bedre overblik og trække lidt af tempoet og informationsmængden ud af platformen.

En plan for forbedringer af Aula

Aula har som kommunikationsplatform til formål at facilitere samarbejdet om børns læring og trivsel mellem fagfolk, børn og forældre. I dag anvendes platformen både i folkeskolen og i dagtilbud, og den bliver dagligt anvendt af 900.000 brugere. Aula-undersøgelsen giver vigtig viden i arbejdet med at øge brugernes tilfredshed med platformen.

I de første kvartaler af 2024 vil undersøgelsens resultater blive kvalificeret yderligere gennem blandt andet fokusgruppeundersøgelser, feltstudier og kvalitative interviews med væsentlige interessenter. Alle elementer vil efterfølgende blive analyseret og brugt til at udarbejde en plan for forbedringer af Aula.

Den samlede plan vil blive drøftet af Aulas styregruppe i foråret 2024 og i KOMBITs bestyrelse på deres møde i maj 2024.

Find hele rapporten på undersøgelsen her: https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aula-undersoegelse-rapport.pdf

Vil du vide mere om Aula?

Du kan læse mere her: Aula (kombit.dk)

Kontaktperson

Susanne Rasmussen
Kommunikation