Aula

Børn

Aula giver elever, lærere og forældre adgang til informationer fra skole og dagtilbud.

Aula er kommunikationskanalen i folkeskoler, SFO'er og kommunale og selvejende dagtilbud i alle landets kommuner. I Aula kan elever, medarbejdere og forældre kommunikere og finde information om barnets eller elevens liv i skole og dagtilbud. 

Aula er en del af omkring 2 mio. danskeres hverdag, og via widgets udstiller Aula også information fra andre systemer som fx læringsplatforme, skemalægnings- og fraværssystemer. Informationen om brugere kommer fra kommunernes administrative systemer, og derfor skal du i første omgang henvende dig til dit barns skole eller dagtilbud, hvis du har spørgsmål til Aula eller problemer med at logge på. 

Aula opdateres løbende, og der er typisk større releases tre gange om året. 

Aula har været i drift i skoler siden 2019 og i dagtilbud siden 2020. På et typisk hverdag logger flere end 750.000 danskere ind i Aula. 

KOMBIT har på kommunernes vegne indkøbt Aula og står for kontraktstyring og bestilling af videreudvikling. Virksomheden Netcompany leverer Aula og håndterer drift og udvikling af løsningen. 

Aula har sin egen hjemmesidehvor du kan læse mere om løsningen, følge med i seneste nyt og finde materialer til brug for implementering og uddannelse i løsningen.

Styregruppen for Aula træffer alle centrale beslutninger om Aula og rådgiver KOMBIT og KLs fagkontor om udviklingen og driften af Aula og relaterede systemer på skole- og dagtilbudsområdet, med afsæt i kommunernes og brugernes behov.

Aulas styregruppe består af:

 • Hanne Dollerup, direktør, Odense Kommune
 • Ole Kiil Jacobsen, chef for pædagogisk afdeling, Aarhus Kommune
 • Inger Suppli, Københavns Kommune
 • Ane Stallknecht, centerchef, Odsherred Kommune
 • Morten Kirk Jensen, skolechef, Billund Kommune
 • Nana Lohman, vicekommunaldirektør, Lejre Kommune
 • Søren Jordhøj Aakjær, direktør, Viborg kommune
 • Peter Pannula Toft, kontorchef, KL
 • Claus Ortved Melcher, specialkonsulent, KL
 • Poul Ditlev Christiansen, markedsdirektør, projektejer og formand, KOMBIT
 • Sanne Mi Poulsen, projektleder, KOMBIT

Den kommunale styregruppe står i spidsen for Aula, men for at hjælpe dem med den rette viden og bistand, er der nedsat en række andre grupper med brugere og eksperter.

Aulas faggruppe rådgiver KOMBIT og KL om systemet Aula og rådgiver desuden KL om den bredere digitalisering på skole- og dagtilbudsområdet, med afsæt i gruppens viden om kommunernes varierende arbejdsgange og praksis. Faggruppen består af: 

 • Sisse Kit Pedersen, projektleder, Frederikshavn Kommune                   
 • Katrine Fischer, dagtilbudsleder, Helsingør Kommune       
 • Henrik Boman, områdeleder dagtilbud, Gladsaxe Kommune                     
 • Emil Zeuthen, pædagogisk it-konsulent, Ringsted Kommune
 • Annette Bekker, udviklings- og digitaliseringskonsulent, Esbjerg Kommune                          
 • Mette Thomsen, it-projektleder, Hjørring Kommune         
 • Erik S. Kristensen, skolekonsulent, Tønder Kommune        
 • Thorbjørn Øster, pædagogisk it- og mediekonsulent, Næstved Kommune
 • Kirsten McIntyre, projektleder for Aula, København Kommune          
 • Malene Holst Andersen , skoleleder, Viborg Kommune
 • Morten Aaris, skoleleder, Odense Kommune

Aulas brugerpanel er et et panel af brugere, som Aula-projektet bruger, når der fx er behov for praktiske afklaringer eller afprøvninger af ideer eller prototyper. 

Aula videreudvikles løbende og typisk kommer der tre større og en række mindre opdateringer af Aula om året. 

Indholdet af opdateringerne besluttes af Aulas styregruppe på baggrund af anbefalinger fra Aula faggruppe og med brug af data fra brugertilfredshedsundersøgelser.

Aulas prioriteringsmodel beskriver de principper, der bruges til at beslutte prioriteringen af videreudvikling af Aula. 

Prioriteringen af tiltag til videreudvikling af Aula foregår efter følgende principper: 

 • Udviklingsbehov med henblik på driftssikkerhed eller lovmedholdelighed prioriteres altid højest.
 • Aula udvikler kun funktionalitet med perspektiver for brugere i alle 98 kommuner, og ikke kun med henblik på en mindre gruppe af kommuner eller brugere.
 • Aula skal være tilgængelig for både store og små målgrupper, men Aula udvikler som udgangspunkt ikke særlig funktionalitet til mindre målgrupper.
 • Alle nye og tidligere ønsker/krav for udvikling af Aula, prioriteres indbyrdes på lige fod, og kan op- eller nedprioriteres løbende.
 • Prioritering af ønsker/krav vil ske på basis af Aulas mission samt af ovenstående rammer og prioriteter, styregruppens løbende mål for Aula-løsningen, afvejning af værdi i forhold til omkostninger, med støtte fra brugertilfredshedsmålinger og anvendelsesstatistikker.

I praksis foregår styregruppens prioritering af Aulas videreudvikling efter følgende proces. Processen bliver løbende revideret og forbedret: 

 • Kommunerne indsender ønsker til Aulas videreudvikling til KOMBIT. KOMBIT grupperer de indkomne ønsker omkring det modul i Aula, som ønskerne vedrører. 
 • Aulas kommunale faggruppe drøfter løbende de temaer, der skal fokuseres på i kommende releases af Aula. Typisk har temaerne fokus på moduler i Aula, der skal forbedres. Prioriteringen af temaer tager afsæt i styregruppens beslutning af modulernes prioritering samt målinger af tilfredshed med modulerne. Aulas kommunale styregruppe beslutter temaerne for de kommende releases, på basis af faggruppens drøftelser. 
 • KOMBIT drøfter de indkomne udviklingsønsker fra kommunerne til de temaer/moduler, som er udvalgt, med personer fra de kommunale brugerpaneler. KOMBIT etablerer grovestimater på udviklingsønskerne, eventuelt med involvering af it-leverandøren på Aula. KOMBIT belyser eventuelle vigtige afhængigheder, risici eller kontraktuelle forhold. 
 • På baggrund af ovenstående drøfter Aulas kommunale faggruppe prioriteringen af udviklingsønsker under de valgte temaer/moduler med brug af Aulas prioriteringsmodel, og under hensyn til de forventede omkostninger. I prioriteringsmodellen får udviklingsønsker til et modul flere point:
  • jo flere værdiskabelser i henhold til missionen udviklingsønsket understøtter
  • jo vigtigere målgrupper i henhold til missionen udviklingsønsket understøtter
  • jo vigtigere modul, som udviklingsønsket vedrører
  • jo lavere brugertilfredshed, der er målt med hensyn til dette modul

Den samlede pointgivning jf de fire punkter ovenfor vurderes i forhold til estimat for de omkostninger, som det scorede vil medføre.

 • Aulas kommunale styregruppe drøfter og beslutter det detaljerede indhold af kommende releases, på basis af faggruppens drøftelser. Beslutningerne offentliggøres på aulainfo.dk

Her finder du mere information om Aula

Aula har sin egen hjemmeside hvor du kan læse mere om løsningen, følge med i seneste nyt og finde materialer til brug for implementering og uddannelse i løsningen. Her kan du også finde relevante dokumenter.

Driftstatus Brugervejledninger Aulas mission Nyhedsbrev 

Ina Corydon
Chef for Børn, Kultur, Social og Sundhed