Borgerblikket

Borgerservice

Borgerblikket er en fælleskommunal løsning, der leverer og udstiller data på ’Mit Overblik’ på borger.dk. ’Mit Overblik’ på borger.dk giver borgeren et samlet overblik over egne data på tværs af offentlige myndigheder, herunder fra kommunerne.

Siden 2020 har kommuner, stat og regioner sammen arbejdet på at give borgeren et bedre overblik over sine ærinder med det offentlige på borger.dk via undersiden ’Mit Overblik’. Borgerblikket er den løsning, der samler og leverer de kommunale data ind i Mit Overblik, på tværs af kommuner og forvaltningsområder.  

Ambitionen for løsningen er at give borgeren indsigt i sine sager inde for det offentlige, og herigennem skabe tillid og tryghed hos borgeren, der i højere grad får overblik over de data, der eksisterer om ham eller hende i kommunen. Grundtanken er at en borger, der har den fulde indsigt i egne sager og data om sig selv, bedre er klædt på til at varetage sine sager, og til at handle rettidigt.

Teknisk set er Borgerblikket en fælleskommunal løsning, hvorfra kommunerne selv konfigurerer, hvad der bliver udstillet af data for kommunens borgere på undersiden ’Mit Overblik’ på borger.dk. Borgerblikket er navnet på løsningen, hvorigennem kommunen udstiller data til ’Mit Overblik’ på borger.dk.   

Borgerblikket er udviklet i et samarbejde mellem KL, KOMBIT, borger.dk og de fem pilotkommuner, og har til formål at give borgerne adgang til deres sager og ydelser på en række områder. 

Borgerblikket genbruger den fælleskommunale it-infrastruktur, som er indkøbt af KOMBIT på vegne af kommunerne ifm. monopolbruddet. 

Borgerblikkets data på 'Mit Overblik' på borger.dk giver borgeren et overblik over, hvilke sager og ydelser de har hos kommunen. Her kan borgeren se en overordnet status og en en række yderligere oplysninger.

Opsætningen af Borgerblikket tilgås via SAPA

Borgerblikkets styregruppe består af

  • Mark Korshøj Jensen, Gladsaxe Kommune, Borgerservicechef
  • Frederik Nordentoft Andersen, KL, Kontorchef
  • Dorthe Andersen, KOMBIT A/S, Styregruppeformand
  • Morten Jørsum, Københavns Kommune, Kontorchef
  • Anders Schøler Kollin, Viborg Kommune, IT- og Digitaliseringschef
  • Kim Houlberg, Aalborg Kommune, Kontorchef
  • Lene Hartig Danielsen, Aarhus Kommune, Borgerservicechef
     

Her finder du mere information om Borgerblikket

Borgerblikkets dokumentbibliotek

Du kan tilgå vores dokumentbibliotek for Borgerblikketsom indeholder vejledninger og andre relevante dokumenter til både kommunale slutbrugere, leverandører og Borgere. 

KL's side

På  KL's side kan du læse mere om, hvordan kommunerne arbejder med Borgerblikket/Mit Overblik.

Digitaliseringsstyrelsen

Inde på Digitaliseringsstyrelsens side om Mit Overblik, kan du finde mere information om formålet, tidsplanen og infrastrukturen bag Borgerblikket/Mit Overblik.

Jesper Dall-Hansen
Produktchef
Borgerservice