Sags- og Partsoverblik (SAPA)

Borgerservice

SAPA-løsningen er kommunernes overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen.

SAPA er et centralt, dagligt værktøj i den kommunale sagsbehandling, som bidrager til en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling. SAPA blev idriftsat i kommunerne i 2019.

SAPA-løsningen er kommunernes overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen. SAPA er en forkortelse af Sags- og Partsoverblik.

SAPA er et centralt, dagligt værktøj i den kommunale sagsbehandling, som bidrager til en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling. SAPA blev idriftsat i kommunerne i 2019.

Hvis du har nogle spørgsmål omkring SAPA, så kan du lige se i vores FAQ - det kan jo være, der er nogle, der har haft det samme spørgsmål.

SAPAs styregruppe består af

 • Jonas Fencker Jørgensen, ATP, Forretningsspecialist
 • Maria Louise Rajcic, ATP, Forretningsspecialist
 • Hans-Henrik Falck, Gentofte Kommune, Ydelseschef
 • Thomas Lerche, Gladsaxe Kommune, Digitaliseringschef
 • Poul Venø, Herning Kommune, It-chef
 • Ghita Thiesen, KL, Centerchef
 • Peter Egelund, KOMBIT A/S, CIO
 • Mikkel Folmø, Københavns Kommune, Afdelingschef, Koncern IT
 • Anders Drejer Lønbæk, Odense Kommune, Kontorchef
 • Bent Højlund, Randers Kommune, IT-chef
 • Nils Nielsen, Sorø Kommune, Projektleder

SAPAs kommunestyregruppe mødes ca. hver tredje måned og diskuterer SAPAs fremdrift.

Her finder du mere information om SAPA

FAQ’en
FAQ’en indeholder en række spørgsmål og svar om forskellige dele af SAPA-projektet.

Dokumentbiblioteket
På SAPAs dokumentbibliotek har vi samlet en række relevante dokumenter og præsentationer, så det er nemt bl.a. at finde materialer fra netværksmøder, implementeringsredskaber samt overblik over KLIK-opgaver.

KLIK
Kommunernes SAPA-projektledere bliver i opgave- og opfølgningssystemet KLIK præsenteret for en række opgaver, der skal løses i implementeringen af SAPA. Der er anført en deadline pr. opgave, og kommunens SAPA-projektleder skal markere opgaverne som fuldført i takt med, at de gennemføres. Bemærk at KLIK er et lukket system, som kræver brugernavn og password. Oprettelse af brugere håndteres lokalt af kommunernes SAPA-projektledere.

Videoer

Her finder du en række videoer af og om SAPA-løsningen.

Morten Balstrup
Produktchef
Teknik, Miljø og Borgerservice