Fælleskommunal Infrastruktur

Infrastrukturens referencegrupper for drift og forvaltning samt forretning søger nye medlemmer

04-03-2024

Vil du være med til at identificere aktiviteter, som kan øge gevinstrealiseringen af infrastrukturen, og konkretisere disse, så de kan implementeres? Så er det måske dig, vi leder efter.

Referencegrupperne tager ansvar for at sikre at de konkrete problemstillinger og opgaver, som Fælleskommunal Infrastruktur arbejder med, afspejler og er kvalificeret i et kommunalt perspektiv. Det bliver gjort ud fra et helhedsperspektiv på anvendelse, udvikling og udbredelse af den fælleskommunale infrastruktur og ud fra en drift- og forvaltningsmæssig tilgang.

Som deltager i en referencegruppe får du en god viden og indsigt i den fælleskommunale infrastruktur, og mulighed for at netværke med kolleger i andre kommuner med samme fokus og interesse. Og ikke mindst er du med til at sikre, at KOMBITs initiativer er praksisnære og kommunikeres på en måde, der giver mening for kommunerne.

Lyder det som noget for dig? - så ansøg via linket, du finder nederst i artiklen.

Referencegruppen for drift og forvaltning

Referencegruppen arbejder ud fra en bred forståelse for kommunale behov og udfordringer samt specifik indsigt i smidig drift og forvaltning af konkrete it-løsninger i sammenhæng med den øvrige fælleskommunale infrastruktur.

I overskrifter kigger den bl.a. på:

 • Hvordan vi håndterer kendte fejl og de forretningsmæssige konsekvenser af nedbrud og uhensigtsmæssigheder
 • Anvendelsesmønstre af infrastrukturen, og hvordan kommunerne opnår best practices
 • Kvalificering, prioritering og forbedringsforslag inden for områderne drift og forvaltning
 • Non-funktionelle krav til infrastrukturen

Din profil
Vi forestiller os, du er driftschef, it-arkitekt eller digitaliseringskonsulent med viden inden for drift i praksis.

Aktuelle medlemmer repræsenterer:

 • Københavns Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Viborg Kommune
 • Næstved Kommune

Møder i 2024

 • onsdag den 3. april kl. 10-15
 • mandag den 19. august kl. 10-15
 • onsdag den 30. oktober kl. 10-15

Referencegruppen for forretning

Referencegruppen arbejder for at sikre at Infrastrukturen møder kommunernes forretningsmæssige behov, herunder udfordringer der relaterer til lovgivning, arbejdsgange, organisering og den systemmæssige understøttelse af de kommunale forvaltnings- og forretningsområder.

I overskrifter kigger den bl.a. på:

 • Koblingen mellem de fælleskommunale digitaliseringsstrategier (KL), øvrige væsentlige kommunale initiativer og strategien for den fælleskommunale infrastruktur
 • Udvikling eller tilpasning af governance og forretningsmodeller
 • Kvalificering og prioritering af emner og forslag af forretningsmæssig karakter
 • Vurdering af forretningsmæssig impact på den kommunale forvaltning pba. Løbende ændringer i det teknologiske økosystem, som infrastrukturen indgår i
 • Modeller og veje til hvordan kommunerne får optimal udnyttelse af investeringen i infrastrukturen, herunder gevinstrealisering med fokus på bl.a. økonomisk, datakvalitet og procesoptimering
 • Samarbejde og forhandling med tredjepartsleverandører, bl.a. vedrørende ændring af tværgående kommunale standarder

Din profil

Vi forestiller os, du allerede arbejder med at sikre værdi af den fælleskommunale infrastruktur, enten som leder for it-området i din kommune, som KOMBIT-programleder eller Infrastrukturansvarlig, eller som digitaliseringskonsulent eller fagperson med digitale kompetencer.

Aktuelle medlemmer repræsenterer:

 • Hjørring Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Odense Kommune

Møder i 2024

 • tirsdag den 2. april kl. 10-16
 • tirsdag den 20. august kl. 10-16
 • tirsdag den 29. oktober kl. 10-16

 

Bred repræsentation af medlemmer

Vi rekrutterer medlemmer fra både små og store kommuner og fra kommuner, der befinder sig på forskellige modenhedsniveauer i forhold til anvendelse af infrastrukturen. Det giver en spændvidde af engagerede profiler, der ønsker at hjælpe KOMBIT med at blive endnu bedre til at være løftestang for kommunerne.

Fælles for deltagelse i referencegrupperne er, at man som medlem skal kunne se værdien i og arbejde for at den fælleskommunale infrastruktur anvendes til at understøtte den kommunale forretning. Dette både i den enkelte kommune, på tværs af kommunale fagområder og tværkommunalt/tværoffentligt.

Læs mere om governancestrukturen og om referencegruppernes opgaver, ansvar og mandat i denne præsentation.

Deltagelse

Fælles for begge referencegrupper er, at de mødes ca. fire gange årligt. Møderne afholdes møder fysisk, og i København.

Forud for møderne skal deltagerne afsætte 1-3 timer til forberedelse. Der kan også være brug for, at deltagerne analyserer, afdækker og kommer med input til konkrete problemstillinger mellem møderne. Slutteligt skal deltagerne jævnfør deres rolle som ambassadører for infrastrukturen påregne tid til deltagelse i arrangementer og webinarer, hvor der kan være behov for, at medlemmer af referencegrupperne holder oplæg, deler viden og erfaringer og dermed optræder som repræsentanter for den fælleskommunale infrastruktur. Man er ikke forpligtet til dette, men er en mulighed for at anvende sin viden og kendskab til infrastrukturen, og dele ud af den til landets øvrige kommuner.

Ansøgning

Kunne det være interessant for dig at deltage, eller kender du rette kandidat, ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning senest den 20. marts 2023.

Klik her for at ansøge

I ansøgningen vil du blive bedt om notere:

 • Din motivation for at deltage
 • Hvad du forventer at opnå ved at deltage i den respektive referencegruppe, du søger hos
 • Hvad du bidrager med til referencegruppen
 • Din kommunes ambitioner og aktuelle arbejde med den fælleskommunale infrastruktur relateret til referencegruppen

Har du spørgsmål eller ønsker en personlig snak om referencegruppernes arbejde, så skriv til FKIsekretariat@kombit.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!