Release af Kommunernes Ydelsessystem

Ny version af KY sikrer korrekt håndtering af 225-timersreglen

08-01-2024

En opdatering af Kommunernes Ydelsessystem (KY) betyder, at 225-timersreglen nu it-understøttes korrekt.

En opdatering af Kommunernes Ydelsessystem (KY) betyder, at 225-timersreglen nu it-understøttes korrekt. Dermed risikerer en borger ikke længere at blive trukket i sin kontanthjælp som følge af en fejlagtig håndtering af 225-timersreglen i KY.

Det var en designfejl der resulterede i, at systemet automatisk foretog ydelsesnedsættelser som følge af 225-timersreglen, uden at de berørte borgere havde haft mulighed for at gøre indsigelse - hvilket strider imod forvaltningsloven. En fokusrapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) påpegede en række kritisable i forhold til it-understøttelsen af 225-timersreglen. Det er disse forhold, der nu er rettet op på med den nye release af KY.

Kommunerne har i en periode benyttet sig af en midlertidig manuel proces i deres håndtering af kontanthjælp og 225-timersreglen. Men med opdateringen af KY er der ikke længere behov for at benytte denne proces, da kommunerne nu følger en arbejdsgang, som sikrer, at borgerne ikke nedsættes i ydelse uden en afgørelse. På grund af fejlen har kommunerne desuden gennemgået alle relevante sager, hvilket har medført, at mellem 500-1000 berørte borgere har fået efterbetalt deres manglende ydelse.

Vil du vide mere om Kommunernes Ydelsessystem?

Kontaktperson

Charlotte Østergaard Aakerlund
Chef for Arbejdsmarked & Beskæftigelse