VALG

Det nye valgsystem skal konkurrenceudsætte og erstatte den nuværende valgløsning.

Kommunerne skal have et nyt administrativt valgsystem, der skal afløse KMD Valg. KOMBIT har, på vegne af KL og kommunerne, fået til opgave at indkøbe det nye system og styre it-leverandørernes opgaver med drift, vedligeholdelse og videreudvikling af VALG.

Det nye valgsystem skal understøtte disse fem typer af valg: Folketingsvalg, Regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemninger.

Valgsystemet skal som udgangspunkt håndtere de samme opgaver som det nuværende valgsystem fra KMD. Der bliver dog indbygget en række forbedringer, eksempelvis en moderne brugergrænseflade, digitale valglister til alle kommuner, standardskabeloner til opsætning af stemmesedler, mulighed for digital indberetning af resultater på afstemningsstederne og gratis snitflade med resultater til fx medier og forskere.

Det nye valgsystem vil ikke indeholde digital afstemning. Stemmeafgivelsen på afstemningsstederne vil derfor også fremover foregå via papir og blyant.

Samarbejde om valgsystemet ophører

18. november 2020

Samarbejde om valgsystem ophører KOMBIT og den leverandør, der var indgået kontrakt med om et nyt valgsystem, har i fælles overensstemmelse valgt at bringe samarbejdet om det nye valgsystem til ophør.

KOMBITs bestyrelse understreger, at det nu er vigtigt at se fremad og tilvejebringe en robust og moderne valgløsning, der kan understøtte valgprocessen i Danmark i fremtiden. KOMBITs valgprojekt vil arbejde med Kommunernes Landsforening (KL) for at undersøge mulige fremtidige løsninger, hvilket vi naturligvis løbende vil orientere om. 

 

Projekt VALG indgår i en større sammenhæng, hvor i alt 17 KMD-monopolsystemer skal konkurrenceudsættes og udfases og erstattes med nye løsninger.

Dette arbejde gennemføres af kommunerne, KOMBIT, Udbetaling Danmark og fællesoffentligt, hvilket fremgår af udbudsplanen for monopolområdet.

 

Kontakt

Pressechef
4060 1447