VALG

Det nye valgsystem skal konkurrenceudsætte og erstatte den nuværende valgløsning.

Kommunerne skal have et nyt administrativt valgsystem, der skal afløse KMD Valg. KOMBIT har, på vegne af KL og kommunerne, fået til opgave at indkøbe det nye system og styre it-leverandørernes opgaver med drift, vedligeholdelse og videreudvikling af VALG.

Det nye valgsystem skal understøtte disse fem typer af valg: Folketingsvalg, Regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemninger.

Valgsystemet skal som udgangspunkt håndtere de samme opgaver som det nuværende valgsystem fra KMD. Der bliver dog indbygget en række forbedringer fx:

  • En moderne brugergrænseflade
  • Digitale valglister og brevstemmeprotokoller til alle kommuner
  • Stemmeseddelforlæg med korrekt opsætning og visning af kandidater
  • Gratis snitflade med resultater til myndigheder, medier, forskere og offentligheden

Det nye valgsystem vil ikke indeholde digital afstemning. Stemmeafgivelsen på afstemningsstederne vil derfor også fremover foregå via papir og blyant.

Udbuddet på VALG er i gang

Den 12. marts 2021 offentliggjorde KOMBIT udbudsmaterialet til EU-udbuddet af det nye valgsystem.

KOMBIT forventer ultimo 2021 at underskrive kontrakt med den leverandør, som skal udvikle og drifte systemet.

Projekt VALG indgår i en større sammenhæng, hvor i alt 17 KMD-monopolsystemer skal konkurrenceudsættes og udfases og erstattes med nye løsninger.

Dette arbejde gennemføres af kommunerne, KOMBIT, Udbetaling Danmark og fællesoffentligt, hvilket fremgår af udbudsplanen for monopolområdet.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3334 9420