VALG

Borgerservice

Den nye VALG-løsning skal konkurrenceudsætte og erstatte det nuværende valgsystem.

Danmark skal have et nyt administrativt valgsystem. KOMBIT har, på vegne af KL og kommunerne, fået til opgave at indkøbe det nye system og styre it-leverandørernes opgaver med drift, vedligeholdelse og videreudvikling af VALG-løsningen.

Den nye VALG-løsning skal understøtte disse fem typer af valg: Folketingsvalg, regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger.

VALG-løsningen skal it-understøtte kommunernes og øvrige myndigheders opgaver på valgområdet.

Systemet skal understøtte den samlede valgproces for de fem valgarter: folketingsvalg (FV), regionsrådsvalg (RV), kommunalbestyrelsesvalg (KV), Europa-Parlamentsvalg (EV) og folkeafstemning (FA).

Systemet skal understøtte følgende områder: 

 • Kandidatanmeldelse  
 • Udformning af stemmesedler 
 • Dannelse af valgliste og valgkort samt levering af valgkort til print hos fælles printleverandør 
 • Afgivelse af brevstemmer og stemmer på valgdagen  
 • Foreløbig optælling og fintælling samt udarbejdelse af afstemningsbøger og valgbøger   
 • Formidling af resultater fra stemmeoptællingen

Den nye VALG-løsning vil ikke indeholde digital afstemning. Stemmeafgivelsen på afstemningsstederne vil derfor også fremover foregå via papir og blyant. 

Netcompany er leverandør af den nye VALG-løsning som pt. er under udvikling. VALG-projektet arbejder frem mod en forventet ibrugtagning af løsningen til Kommunal- og Regionsrådsvalget i november 2025. 

 

Projekt VALG er organiseret omkring KL, kommunerne, øvrige myndigheder og KOMBIT.  

Indhold og omfang af den nye VALG-løsning besluttes af projektets styregruppe, mens Indenrigsministeriet, som den øverste valgmyndighed, vejleder projektet. Projektet er endeligt godkendt af KL's bestyrelse.

Styregruppen består af følgende medlemmer:

 • Jesper Hyldal, Københavns kommune
 • Lene Hartig Danielsen, Aarhus kommune
 • Lene Wilhøft, Assens kommune
 • Lise Merrild Kristensen, Odense kommune
 • Thure Jørgensen, Odsherred kommune
 • Jane Mia Hesselgart, Favrskov kommune
 • Merete Elisabeth Røder, Frederiksberg kommune
 • Rikke Hjørringgaard, Danske Regioner
 • ​Pia Færch, KL
 • Mikkel Tang Hedegaard, KOMBIT

VALG-projektet har, foruden styregruppen og nedenstående grupper, en række kommunale fageksperter tæt knyttet til projektet, som løbende bidrager med afklaringer og sparring, og som i forbindelse med udviklingen af løsningen medvirker på bl.a. workshops med leverandøren. 

Piloter

Følgende myndigheder deltager i den første udrulning af løsningen, pilotudrulningen: 

 • Holstebro kommune
 • Københavns kommune
 • Langeland kommune
 • Ringsted kommune
 • Aabenraa kommune
 • Region H
 • Ankestyrelsen
 • Indenrigsministeriet

Myndighedsinvolvering
Et tæt og løbende samarbejde med myndigheder i flere fora har helt fra VALG-projektets afklaringsfase været med til at sikre en fundering hos myndighederne og tæt kobling til de arbejdsgange, der er forbundet med valghandlingen hos de brugere, der skal anvende VALG-løsningen. Deltagerne repræsenterer alle myndighedstyper og bistår bl.a. KOMBIT med forretningsafklaringer, sparring om it-tekniske problemstillinger og test. Den løbende involvering af disse er med til at sikre, at løsningen er funderet i myndighedernes behov og arbejdsgange. Læs mere nedenfor.

Teknisk referencegruppe
For at sikre den bedste tekniske viden i udviklingen har KOMBIT etableret en rådgivende teknisk referencegruppe. Her deltager en række myndigheders it-profiler, der har erfaring med valg. Vi inddrager løbende den tekniske referencegruppe for at få feedback på it-tekniske problemstillinger, der indgår i løsningen. Samarbejdet med referencegruppen sker hovedsageligt ad hoc via kortere Teams-møder, hvor specifikke tekniske løsninger bliver præsenteret og drøftet.

Brugerpanel
I takt med at leverandøren leverer VALG-løsningen til KOMBIT i en række delleverancer, foretager KOMBIT og leverandøren afklaringer af funktionaliteten og afholder tests med deltagelse af repræsentanter fra VALG-projektets brugerpanel. Afklaringerne besvarer leverandørens spørgsmål til de arbejdsgange, der er understøttet af VALG-løsningen.

Alle myndighedstyper, der skal bruge VALG-løsningen, har tilmeldt en række deltagere med forskellige erfaringer, som KOMBIT kan trække på inden for følgende områder:

 • Kandidatanmeldelse
 • Stemmeseddel
 • Valgliste og valgkort
 • Brevstemmer
 • Afstemning på valgdagen
 • Opgørelse – foreløbig optælling og fintælling samt mandatfordeling og kandidatudvælgelse
 • Systemadministration
 • Teknisk opsætning af systemet
 • Formidling af valgresultat

Har du lyst til at bidrage til den tekniske referencegruppe eller brugerpanelet, er du meget velkommen til at kontakte os på valg@kombit.dk.

Implementeringsarbejdsgruppen
KOMBIT har desuden etableret en implementeringsarbejdsgruppe for at sikre, at det implementerings- og uddannelsesmateriale, som myndighederne skal bruge i forbindelse med implementeringen og anvendelsen af VALG-løsningen, er fyldestgørende og giver myndighederne den bedste forudsætning i deres lokale implementering. Implementeringsarbejdsgruppen har siden 2022 gennem en række planlagte forløb givet input til og kvalitetssikret de implementerings- og uddannelsesprodukter, som Netcompany udarbejder til myndighederne.

Her finder du mere information om VALG

På denne side kan du få overblik over de forskellige informationskanaler, som VALG-projektet benytter i sin kommunikation til myndighedernes VALG-projektleder og andre relevante modtagere. Hver kanal bliver kort beskrevet neden for.

FAQ

VALG FAQ indeholder en række spørgsmål og svar om forskellige dele af valgprojektet.

Statusmails

VALG udsender jævnligt statusmails til myndighederne, med seneste nyt om VALG-projektet og implementeringen af den nye løsning. Modtagere af statusmails er myndighedernes VALG-projektledere, faglige ledere og øvrige kontaktpersoner.

Infosite

Der er udviklet et infosite til den nye VALG-løsning, hvor alt kommunikations- og implementeringsmateriale udstilles. Adgang til infositet koordineres med myndighedens VALG-projektleder og gives via den fælleskommunale adgangsstyring (context handler) i den enkelte myndighed.

Information til valgforskere og medier

Den nye VALG-løsning har stor bevågenhed – ikke blot i de myndigheder, der skal implementere og anvende den nye løsning, men også blandt fx valgforskere og medier som bl.a. er interesserede i, hvordan de fremover kommer til at modtage valgdata. 

KOMBIT orienterer derfor løbende forskere m.fl. om fremdriften på projektet og den nye løsning via nyhedsbreve og infomøder. Er du ikke på vores mailingliste, men forsker du i valg og ønsker at følge projektet, så skriv til os på valg@kombit.dk.

Printudbud

KOMBIT har den 12. februar 2024 tildelt InterMail Danmark kontrakten på print af valgkort i forbindelse med folketingsvalg, regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning, når VALG-løsningen ibrugtages i 2025.

Distribution af valgkort

PostNord er gennem et tidligere udbud blevet valgt som distributør af valgkortene og vil derfor fortsat have ansvaret for distribution af valgkortene til borgere i Danmark i forbindelse med ovenstående valg.

Kim Larsen
Projektchef
Teknik, Miljø og Borgerservice

Tilmeld dig nyt fra VALG

Felter med (*) skal udfyldes