Sygesikring

Borgerservice

Sygesikring er en fælles sygesikringsløsning til alle danske kommuner

Sygesikring er en digital løsning, som understøtter administration af sygesikring og lægevalg i kommunerne. Sygesikringsløsningen erstattede i november 2023 kommunernes del af det system, som hed NOTUS.

Den kommunale sygesikringsløsning er tæt forbundet med regionernes administration af lægevalg, og indeholder en central integration til regionernes løsning LUNA. Fælles for de to løsninger er også Servicebussen, der er udvekslingspunkt for data på området og sikrer lovpligtige data til en lang række samarbejdspartnere. Data til Servicebussen levereres af LUNA.

Sygesikring er udviklet ud fra et princip om størst mulige genanvendelse af komponenter og data fra den kommunale infrastruktur.

Sygesikringsløsningen blev taget i brug i kommunerne den 28. november 2023. 

Alle kommuner bruger sygesikringsløsningen til blandt andet lægevalg og sundhedskort. Endvidere indeholder løsningen et selvbetjeningsmodul, så borgerne på borger.dk selv kan vælge ny læge eller bestille nyt sundhedskort. 

Det er Systematic, der har udviklet løsningen for KOMBIT og kommunerne.

Styregruppen

Den kommunale styregruppe for projekt Sygesikring har til opgave at rådgive projektet ifm. alle væsentlige beslutninger for projektet med fokus på kommunernes og brugernes behov. 

Styregruppen har ansvar for følgende aktiviteter og områder:

 • Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for projektet
 • Tilsyn med projektets fremdrift
 • Risikoejerskab og interessenthåndtering
 • Understøttelse og tilsyn med den kommunale gevinstrealisering
 • Koordinering med tilgrænsende projekter og aktiviteter
 • Rådgivning af KOMBITs projektejer vedr. projektøkonomi (det endelige økonomiske ansvar for projektet ligger hos KOMBITs projektejer).

Sygesikrings kommunale styregruppe består af: 

 • Finn Bruun Ravnsbæk, Aarhus Kommune
 • Søren Forsmann, Ringsted kommune
 • Eva Freidahl Graae, Herning
 • Trine Axelsen Oliveri, København
 • Morten Jørsum, København
 • Nanna Skovgaard, KL
 • Ken Rindsig, KL
 • Lise Holten, KL
 • Anders Cronwald, KOMBIT
 • Anja Lønbo (Referant), KOMBIT

Leverandørstyregruppe: 

 • Jesper Bennike, Systematic
 • Lone Hedegaard Kristensen, Systematic
 • Anders Holm, Systematic
 • Søren Kormann, KOMBIT
 • Peter Lykke Egelund, KOMBIT
 • Anders Cronwald, KOMBIT
 • Simon Mark Bøtker-Pedersen, KOMBIT
 • Anja Lønbo, KOMBIT

Derudover findes der en fælles styregruppe som sikrer koordinering på tværs. Denne styregruppe består af:

 • Peter Lykke Egelund, KOMBIT
 • Anders Ernst Jørgensen, Region Midtjylland
 • Morten Lundgaard, Region Syd
 • Nanna Skovgaard, KL
 • Lilse Svanholm, Danske Regioner
 • Anders Cronwald, KOMBIT
 • Thue Mylin, LUNA
 • Lone Hedegaard Kristensen, Systematic
 • Jesper Bennike, Systematic
 • Finn Bruun Ravnsbæk, Aarhus Kommune

Sygesikring-brugergruppe

Den kommunale brugergruppe har deltaget i udarbejdelse af en revideret samlet kravspecifikation, bidraget til udbudsforløbet og det efterfølgende udviklingsforløb med leverandøren, samt bistået med hjælp til test af løsningen. Projektet og brugergruppen er i konstant og tæt dialog og mødes oftest ugentligt. 

I brugergruppen deltager kommunale repræsentanter fra følgende kommuner:

 • København
 • Thisted
 • Aarhus
 • Ballerup

Implementeringsgruppen hjælper projektet med sparring om implementeringsaktiviteter. Implementeringsgruppen består af:

 • København 
 • Aarhus
 • Sønderborg
 • Herlev

Her finder du mere information om Sygesikring

Alle relevante materialer om Sygesikring findes på KOMBITs sharekomm-side eller på sygesikrings driftsside, hvor man også finder information om den aktuelle drift. 

Kontakt

Hvis du har input eller spørgsmål til projektet, er du velkommen til at skrive til projektsygesikring@kombit.dk.

Fejl skal indmeldes via Systematics Cherwell-system.

 

Anders Cronwald
Projektchef
Børn, Kultur, Social og Sundhed