Socialt Frikort

Borgerservice Social

Det sociale frikort giver de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber.

Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 40.000 kr. (2023-niveau) skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser. Det skal hjælpe til at inddrage udsatte borgere i samfundets fællesskaber og medvirke til at de oplever at kunne bidrage til fællesskaberne og får øget værdi i hverdagen.

KOMBIT har været ansvarlig for indkøbet af den webbaserede it-løsning, der ligger bag Socialt Frikort, og som understøtter kommuners og virksomheders opgaver med henholdsvis oprettelse af socialt frikort og indberetning af ansættelser med socialt frikort. Løsningen indeholder også en borgerrettet del, hvor borgeren kan se sit frikort og saldo.

Loven om forsøg med socialt frikort trådte i kraft 2. januar 2019 og er siden af flere omgange blevet forlænget, så den nu gælder til den 31. december 2024. 

Loven administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL og KOMBIT har ansvaret for. Du kan læses mere om det juridiske grundlag for løsningen i ’Lov 1160 af 15/11/2019 om forsøg med socialt frikort her og seneste ændring og forlængelse af loven "LOV nr 751 af 13/06/2023" her.

Det er it-leverandøren Knowledge Cube, der har leveret it-løsningen til Socialt Frikort. Knowledge Cube fik opgaven efter en projektkonkurrence, der havde til formål at finde den bedste projektidé til en løsning. 

For at kunne udstede det sociale frikort skal borgeren på forhånd være visiteret i kommunen til at modtage et socialt frikort. Visitering og sagsoplysninger registreres i kommunens fagsystem. It-løsningen anvendes kun til registrering af frikort og ansættelser. 

Styregruppen for løsningen Socialt frikort består af:

  • Janet Samuel, kontorchef, KL
  • Rafai Atia, konsulent, KL
  • Henriette Zeeberg, kontorchef, Socialstyrelsen
  • Mogens Sørensen, specialkonsulent, Socialstyrelsen
  • Maren Sørensen, souschef, SBÆM (Social, Bolig og Ældreministeriet)
  • Sarah Brandt, fuldmægtig, SBÆM
  • Julie Asmussen, fuldmægtig, SBÆM
  • Inge Speiermann, markedschef, KOMBIT
  • Lene Thomsen, projektleder, KOMBIT

Her kan du finde mere information om Socialt Frikort: 

FAQ Dokumentbibliotek

 

Lene T
Lene Thomsen
Projektleder
Børn, Kultur, Social og Sundhed