Køreprøvebooking

Borgerservice

Køreprøvebooking er en landsdækkende selvbetjeningsløsning til digital håndtering af køreprøver. Køreprøvebookingløsningen anvendes af Færdselsstyrelsen, kørelærere, elever og kommunernes Borgerservice til at behandle ansøgninger om kørekort, planlægge, fordele, reservere og foretage afregning af køreprøver.

Løsningen bruges af kommunernes borgerservicemedarbejdere til at godkende elevernes ansøgninger om kørekort. Kørelærerne til at booke de tider, som Færdselsstyrelsen frigiver. Løsningen anvendes også af køreskoleelever, somved at logge på kan følge deres sag, og medarbejdere hos kommunernes borgerservice til blandt at godkende elevernes lægeattester.

 

Der er ca. 2500 kørelærere registreret i løsningen, samt 5-600 køreprøvesagskyndige fra Færdselsstyrelsen og medarbejdere fra kommunernes Borgerservice, som foretager den nødvendige sagsbehandling.  

Køreprøvebookingsystemet anvendes af kommunernes Borgerservice til at behandle ansøgninger om kørekort. Færdselsstyrelsen, kørelærere og elever bruger løsningen til at planlægge, fordele, reservere og foretage afregning af køreprøver. Systemet håndterer alt fra ansøgning til gennemførsel af køreprøver, afgivelse af resultater og betaling af ydelser. Køreprøvebooking behandler ansøgninger og automatiserer tunge manuelle processer for borgere, myndigheder og køreskoler. Løsningen har resulteret i effektivisering og dermed lavere administrative omkostninger i processen for ansøgning om og tildeling af kørekort.

Færdselsstyrelsen planlægger og frigiver køreprøver i Køreprøvebooking, og kørelærerne kan derefter se og bestille prøverne. 

Kørelærerne opretter nye kørekortforløb i systemet og sikrer, at ansøgerne får udarbejdet de nødvendige informationer til ansøgning. 

Kommunerne opretter nye kørekortforløb og kontrollerer elevernes ansøgninger (lægeerklæringer, førstehjælp m.m.), og når de er godkendt, indberetter kommunen godkendelse til køreprøvebookingsystemet. Når godkendelsen er registreret, kan kørelæreren booke en prøve til pågældende ansøger i køreprøvebookingsystemet.

Eleverne opretter egne kørekortforløb til Kategori B og kan i løsningen holde sig orienteret om, hvor langt de er nået i deres kørekortforløb.

Køreprøvebookings styregruppe består af:

 • Københavns Kommune, Sille Munk Westrup Kobjevsky
 • Lejre Kommune, Jessie Lynggaard
 • Thisted Kommune, Gitte Frøkjær Pedersen
 • Aarhus Kommune, Vibeke Bech
 • Færdselsstyrelsen, Brian Paust Nielsen
 • Færdselsstyrelsen, Henrik Sauvr
 • KL, Pia Færch
 • KOMBIT, Dorthe Andersen
 • KOMBIT, Ann-Sophie Bitsch

ERFA-gruppe

Udover stryregruppen er der nedsat en ERFA-gruppe for Køreprøvebooking. Medlemmerne af ERFA-gruppen er repræsentanter fra:

 • Dansk Kørelærer-Union
 • Danske Kørelæreres Landsforbund
 • Kørelærerforeningen
 • Kommuner: Frederiksberg, Holbæk, København, Thisted og Aarhus
 • Færdselsstyrelsen
 • KL
 • KOMBIT

 

På denne side kan du danne dig et overblik over de forskellige informationskanaler, som KOMBIT benytter i sin kommunikation vedr. Køreprøvebooking med omverden:

Køreprøvebookings driftside og vejledninger

Køreprøvebookings driftside er målrettet brugerne af Køreprøvebooking. Her kan du løbende holde øje med driftsstatus på Køreprøvebooking og indrapportere fejl eller ønsker til fremtidig funktionalitet.

Det er også her du finder brugervejledninger og mere information til kørelærere, elever, Færdselsstyrelsen og medarbejdere i Borgerservice.

Nyhedsbreve

Køreprøvebooking udsender jævnligt nyhedsbreve, til de personer, der ønsker at modtage nyt om løsningen og relaterede emner. Vil du gerne modtage nyheder om Køreprøvebooking, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her. Inde på vores dokumentbibliotek kan du se tidligere nyhedsbreve fra Køreprøvebooking.

FAQ

FAQ’en indeholder en række af de spørgsmål, som mange kunne have brug for svar på, når det handler om Køreprøvebooking.

Køreprøvebooking-postkassen

Hvis du har spørgsmål til det tekniske i Køreprøvebooking (fejl i systemet, problemer med login, mv.), bedes du kontakte servicedesken på support@koreprovebooking.dk

Hvis du har spørgsmål til noget mere generelt i forhold til arbejdet med Køreprøvebooking, kan du skrive til koreprovebooking@kombit.dk

Ann-Sophie Bitsch
Projektleder
Teknik, Miljø og Borgerservice

Tilmeld dig nyt fra Køreprøvebooking

Felter med (*) skal udfyldes