Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Data

FLIS er et datavarehus, der samler data fra kommunernes egne fagløsninger.

FLIS er den fælleskommunale løsning til ledelsesinformationssystem samler data fra kommunernes fagløsning og sender hver måned sender opdaterede, validerede data til kommunerne, som de kan bruge til benchmarking og ledelsesinformation. FLIS nedbryder data-siloer, og skaber mulighed for indblik, overblik og øget transparens på tværs af kommuner og deres fagområder.

Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) er en fælleskommunal dataløsning, som samler rådata fra kommunernes fagsystemer og omdanner det til strukturerede og sammenlignede data, som kan bruges til analyser, ledelsesinformation og benchmarking på tværs af kommuner. FLIS-data fås både som kommunespecifikke datapakker og aggregerede FLIS DAP-kuber.

Kontakt flis@kombit.dk for mere info eller læs mere på eflis.dk.

Kommunerne:

Jørgen Bach, Økonomichef, Viborg Kommune
Lars A. Clement, Kommunaldirektør, Skanderborg kommune
Claus Brandt, Vicekommunaldirektør, Holstebro Kommune
Eik Møller, Kommunaldirektør, Ballerup kommune
Siggi W. Kristoffersen, Vicekommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn
Eddie Dydensborg, Økonomidirektør, Aarhus Kommune

KL:

Morten Mandøe, Cheføkonom
Peter Riis, Chefkonsulent
Jane Møller Pedersen, Kontorchef
Maria Haack Vitting Andersen, Konsulent

KOMBIT:

Poul Ditlev Christiansen, Markedsdirektør (Formand)
Camilla Kragh, Chef for Data & BI
Christina Hagn-Meincke, Projektkoordinator (Referent)

Fra Kommunerne:

Anders Pedersen, Næstved kommune
Tommy S. Pedersen – Syddjurs kommune
René Hedengran Hansen – Holbæk kommune
Christian Skaarup Pedersen – Hedensted kommune
Torben Nowicki Rasmussen – Københavns kommune
Camilla Andersen – Gentofte kommune
Niels Jørgensen, Aalborg kommune
Henrik Egedorf, Assens kommune
Jonas Kromann – Aalborg kommune

Fra KL/KOMBIT:

Peter Riis, Chefkonsulent - KL
Maria Haack Vitting Andersen, Konsulent KL
Camilla Kragh, Chef for Data & BI - KOMBIT
Rune Frits Kjerulff, IT-Arkitekt – KOMBIT
Christine Halckendorff, IT-Konsulent - KOMBIT
Jeannette Blicher, Implementering - KOMBIT
Mimi Rasmussen, Implementering - KOMBIT
Christina Hagn-Meincke Projektkoordinator – KOMBIT (ref. )

Camilla Kragh
Chef for Data og BI