Byg og Miljø

Teknik og Miljø

Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som hjælper borgere, virksomheder og kommuner med at komme igennem processen omkring behandlingen af bygge- og miljøsager.

Formålet med Byg og Miljø er at bidrage til bedre, hurtigere, billigere og mere ensartet miljø- og byggesagsbehandling i kommunerne. Dette gøres ved at sikre, at borgere og virksomheder understøttes i deres ansøgningsproces på en måde, så deres ansøgning efterfølgende hurtigere og bedre kan sagsbehandles i kommunen.

Hvad indeholder Byg og Miljø?

Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som anvendes af både borgere og virksomheder til ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser.

Løsningen indeholder således:

 • Byggeansøgninger for både borgere og virksomheder
 • Borgerrettede miljøansøgninger
 • Virksomhedsrettede miljøansøgninger

Webbaseret ansøgningsforløb

Byg og Miljø er en webbaseret løsning til ansøgning om byggetilladelser, miljøsager og byggeri i fredede ejendomme. Ansøgere er bl.a. privatpersoner, virksomheder, bygherrer/ rådgivere og autoriserede håndværkere.

Løsningen hjælper, med et guidet forløb, ansøgeren igennem trinnene i ansøgningsprocessen. Alle informationer, der er relevante for ansøgningen, udstilles efter behov i ansøgningsprocessen. Herunder: 

 • Oversigtskort
 • Ejendomsoplysninger
 • Plangrundlag
 • Historiske byggesager
 • Geografiske oplysninger (GIS)

Igennem ansøgningsforløbet tager ansøgeren stilling til placering, byggeaktivitet, objekttype og anvendelse. På baggrund af dette oplyser løsningen overfor ansøgeren, hvilken dokumentation der skal vedhæftes ansøgningen.

Styregruppen har til opgave at træffe alle væsentlige beslutninger i forbindelse med Byg og Miljø med fokus på kommunernes og brugernes behov. KOMBITs bestyrelse har det formelle ansvar for løsningen, hvorfor styregruppens arbejde sker på baggrund af denne bestyrelses overordnede beslutninger. 

Styregruppen er sammensat af fire kommunale repræsentanter på ledelsesniveau, mens KL og KOMBIT hver har udpeget én repræsentant. Styregruppen består af: 

 • Hjalte Norman Bie, KL
 • Dorthe Andersen, KOMBIT
 • Mikkel Tang Hedegaard, KOMBIT
 • Marie Louise Madsen, Gentofte Kommune
 • Marie-Louise Kudsk Hædersdal, Københavns Kommune
 • Christina Egsvang Føns, Middelfart Kommune
 • Jens Lyngborg Heslop, Randers Kommune

Styregruppen mødes kvartalsvis eller efter behov.

Ud over styregruppen er der andre fora, hvor Byg og Miljø-løsningen drøftes. Her er tale om følgende:

Strategigruppe for Byg og Miljø

Strategigruppen for Byg og Miljø har til formål at rådgive Styregruppen med hensyn til videreudvikling af Byg og Miljø. Det er Strategigruppens erklærede mål, at fokus for videreudvikling hele tiden skal være rettet mod ansøgernes behov. Praktiske og tekniske beslutninger er derfor anskuet og argumenteret fra ansøgernes perspektiv. 

Strategigruppen består af en bred kreds af fagfolk med ledelsesansvar inden for kommunernes Teknik og Miljø-område. Strategigruppens sammensætning gennemgås hvert tredje år og justeres efter behov.

Strategigruppen består af følgende medlemmer:

 • Tove Wolff, Esbjerg Kommune
 • Marie Louise Madsen, Gentofte Kommune
 • Torben Kjeldgaard Larsen, Hjørring Kommune
 • Michael Brandt Andersen, Københavns Kommune
 • Steen Lau Jacobsen, Miljøstyrelsen
 • Anders Lisberg Lindharth, Odense Kommune
 • Carsten Riisgaard, Randers Kommune
 • Hanne Bruun, Sønderborg Kommune
 • Christian Damm, Vejen Kommune
 • Tetyana Larina, Vordingborg Kommune
 • Mette Hesthaven, Aalborg Kommune
 • Ann Hamborg, Aarhus Kommune
 • Rasmus Ry Nielsen, Aarhus Kommune

Strategigruppen mødes tre til fire gange årligt.

Faggruppe for Byg og Miljø

Den Kommunale Faggrupe for Byg og Miljø har til opgave at hjælpe KOMBIT med forståelse og implementering af lovgivning i Byg og Miljø, samt give fagligt input, behandle og foreslå prioritering af videreudvikling. Udover de kommunale repræsentanter i faggruppen deltager Miljøstyrelsen også i arbejdet efter behov.

Faggruppen består af: 

 • Malene Thornemann Busk Johansen, Fredericia Kommune
 • Mads Tobias Andersen, Halsnæs Kommune
 • Ann-Cathrin Samsøe Ingor, Hørsholm Kommune
 • Casper Skrøder Rasmussen Ravn, Københavns Kommune
 • Annette Kaiser Sørensen, Randers Kommune
 • Christian Damm, Vejen Kommune
 • Trine Maigaard, Viborg Kommune
 • Anders Mikkelsen, Aalborg Kommune

På denne side kan du danne dig et overblik over de forskellige informationskanaler, som KOMBIT benytter i sin kommunikation vedr. Byg og Miljø med omverdenen:

Byg og Miljøs driftside

Byg og Miljøs driftside kan du løbende følge driften på Byg og Miljø. Ud over at aktuelle driftsmeddelelser udstilles på hjemmesiden, kan interesserede løbende følge aktuel driftsstatus, release-planer samt kendte fejl.

Infomails til kommuner

KOMBIT udsender regelmæssigt orienteringer til kommunale Byg og Miljø supportberettigede brugere. Infomails indeholder blandt andet informationer vedr. nye funktioner i løsningen.

Hver kommune har 1-2 supportberettigede brugere, som er indmeldt via KLIK (Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering). Hvis der skal foretages ændringer i forhold til, hvem der er kommunens supportberettigede brugere, skal dette ske via kommunens KLIK-administrator. De supportberettigede brugere kan læse mere om indholdet af rollen her.

Hvis du har spørgsmål til dette, kan du altid skrive til KOMBIT på bm@kombit.dk.

Nyhedsbreve

KOMBIT udsender lejlighedsvis Byg og Miljø-nyhedsbreve til abonnenterne af vores nyhedsbrev, når der er nyt at fortælle om Byg og Miljø. Da der er tale om en borger-/virksomhedsvendt løsning, skrives nyhedsbrevet ikke udelukkende med et kommunalt fokus. Nyhedsbrevene rummer som oftest et segment navngivet "Kommunenyt", hvor kommunerne kan holde sig orienteret om aktuelle emner for den kommunale forvaltning.

Tilmeld nyhedsbreve

Byg og Miljøs dokumentbibliotek

Du kan tilgå vores dokumentbibliotek for Byg og Miljø, som indeholder vejledninger og andre relevante dokumenter til både kommunale slutbrugere, leverandører og Borgere. 

Byg og Miljø-postkassen

Hvis du har spørgsmål til det tekniske i Byg og Miljø, bedes din kommunes supportberettigede brugere kontakte Knowledge Cubes Service Desk.

Hvis du har spørgsmål til noget mere generelt i forhold til arbejdet med Byg og Miljø, kan du skrive til bm@kombit.dk.

Laurits
Laurits Peter Abildgaard Nielsen
Projektleder
Teknik, Miljø og Borgerservice

Bemærk: Er du borger/ virksomhed og søger hjælp til Byg og Miljø, skal du kontakte din kommune.

Du kan også benytte dette link direkte til hjælpesiderne i Byg og Miljø.

Tilmeld dig nyt fra Byg og Miljø

Felter med (*) skal udfyldes