Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Teknik og Miljø

BBR indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Oplysningerne omhandler fx beliggenhed, anvendelse, areal og meget andet.

BBR er en webbaseret løsning, som udstiller danskernes BBR-data. Løsningen bruges primært af kommunale medarbejdere, men også ejendomsmæglere, kreditinstitutter og borgere anvender BBR, når de skal bruge data vedr. en bygning eller bolig.

Vurderingsstyrelsen har det overordnede ansvar for BBR, mens KOMBIT varetager opgaver omkring BBR-løsningen på baggrund af en bemyndigelse fra Skattesministeriet.

KOMBIT har derfor ansvaret for etablering, udvikling, videreudvikling og drift af BBR. Den eksisterende BBR-løsning (BBR 2.0) er udviklet af Netcompany.

BBRs styregruppe består af medlemmer fra Vurderingsstyrelsen, KOMBIT og KL.

Udover styregruppen har BBR en faggruppe. Faggruppen bistår primært med sparring og test ift. videreudvikling af BBR. Faggruppen består af:

  • Christina Lindblad, Køge Kommune
  • Christine Vinding Juul Ejlersen, Hillerød Kommune
  • Kim Søgaard, Aalborg Kommune
  • Jeanette Rolsted-Weltz, Københavns Kommune
  • Eva Kofoed, Høje Taastrup Kommune
  • Judith Hilligsøe, Furesø Kommune
  • Karina Ravn Rygaard, Aarhus Kommune
  • Birgitte Bregenhof, Brøndby Kommune
  • Simone Krogh Bebe, Odense Kommune

På denne side kan du danne dig et overblik over de forskellige informationskanaler, KOMBIT benytter i sin kommunikation vedr. BBR med omverdenen. KOMBIT udsender regelmæssigt orienteringer til kommunale BBR-kontaktpersoner, herunder informationer vedr. nye funktioner i løsningen.

Infomails til kommuner

BBR-kontaktpersonerne er indmeldt via KLIK (Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering) og nye BBR-kontaktpersoner, som ønsker at modtage disse infomails, skal derfor tilmeldes via kommunens KLIK-administrator.

Hvis du har spørgsmål til tilmelding, kan du altid skrive til KOMBIT på bbrv20kommune@kombit.dk.

BBR-dage og BBR-infomøder

KOMBIT afholder i forbindelse med større opdateringer af løsningen fysiske BBR-dage, hvor vi ud over at informere om forhold og processer omkring løsningen, har en anledning til at præsentere nogle af de nye funktioner i løsningen, som brugerne kan have glæde af i deres hverdag. Vi afholder to BBR-dage ad gangen – en i Vest- og en i Østdanmark.

Derudover holder KOMBIT også online BBR-infomøder af en halv dags varighed, hvor nyheder i løsningen og andre aktuelle emner i og omkring BBR bliver præsenteret, mens der også er afsat tid til tips og tricks til anvendelse af løsningen.

Invitationer til disse events sendes via infomails til kommunerne og kan ligeledes findes i kalenderen på kombit.dk.

Notifikationer i kommune.bbr.dk

Øverst i BBR-løsningen finder brugerne et stort hvidt udråbstegn. Udråbstegnet begynder at røre på sig, når enten leverandøren eller KOMBIT gerne vil give besked til brugerne om aktuelle forhold, som kan påvirke arbejdet i BBR.

Eksempler på notifikationer kan være servicevinduer, release-notes, fejl hos datakilder, tidsfrister for indmelding af ændringsønsker eller afstemninger.

BBR-postkassen

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på bbrv20kommune@kombit.dk.

Anja Mai Rasmussen
Forretningsspecialist
Teknik, Miljø og Borgerservice