Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Kommunernes Ydelsessystem er fælleskommunal it-understøttelse af kontanthjælpsområdet.

Formålet med Kommunernes Ydelsessystem er en fælleskommunal it-understøttelse af blandt andet kontanthjælpsområdet – herunder lov om aktiv social politik (LAS), integrationsloven (INT) lov om aktiv beskæftigelse (LAB) dagtilbudsloven (DAL) med flere. KY har erstattet kommunernes brug af KMD Aktiv og BIS-Y.

Netcompany er leverandør af KY.

KY bliver brugt af alle 98 kommuner til udbetaling af mange forskellige ydelser herunder:

  • Hjælp til forsørgelse (HTF)
  • Fleksløntilskud (FLT)
  • Administration af persons økonomi (APØ)
  • Enkeltydelse (EY)
  • Revalidering (REVA)
  • Ressourceforløb (RES)
  • Ledighedsydelse (LY)
  • Andre ydelser (AY) herunder pasning af eget barn i hjemmet, merudgifter til voksne, pasning af døende, erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt mange flere ydelser.

KY udbetaler årligt 36-38 mia. kr.

KY blev ibrugtaget gradvist af kommunerne i perioden juni 2020, hvor den første kommune tog KY delvist i brug frem til november 2021, hvor de sidste 12 kommuner tog KY helt i brug. 

Blandt målsætningerne er:

  • At understøtte korrekte og rettidige udbetalinger af ydelser 
  • At sikre brugervenlig og effektiv it-undersøttelse af de kommunale arbejdsgange gennem automatisering og beslutningsunderstøttelse.

KY er en del af i monopolbruddet.

Netcompany har udviklet og vedligeholder en driftside www.kommunernesydelsessystem.dk, med information til brugerne (kommunale sagsbehandlere inden for ydelsesområdet) om drift, kendte fejl, releases, udvikling med mere, som kommunerne skal bruge i deres arbejde med KY.

Har du spørgsmål om KY, er du velkommen til at skrive til  ky@kombit.dk.

 

Kontakt

Produktchef

Kontakt

KY@kombit.dk