DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge)

DUBU fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge. Løsningen bygger på den socialfaglige metode "Integrated Children's System" (ICS).

DUBU er en fællesoffentlig it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelse.

Brug af systemet understøtter, at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes, og giver overblik over sagsbehandling og dokumentation på området - samtidig med, at det kan forbedre den økonomiske styring. Løsningen bygger på den socialfaglige systematik “Integrated Children’s System” (ICS).

DUBU blev lanceret med 43 deltagende kommuner i 2011. I dag er 86 af landets kommuner tilsluttet DUBU.

Baggrund for DUBU

Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. For at imødekomme disse udfordringer blev det af regeringen og KL i 2010 besluttet at styrke it-understøttelsen på området. Herefter varetog KOMBIT i samarbejde med Socialministeriet, Integrationsministeriet og KL udviklingen af et fælleskommunalt fagsystem, der kunne understøtte kommunernes indsats, kvalitetssikring og prioritering af det specialiserede socialområde.

Alt materiale rettet mod kommuner og leverandører vedr. den eksisterende løsning er at finde i DUBUs dokumentbibliotek.

DUBU 3.0

I 2016 skulle DUBU i genudbud, da den daværende kontrakt med IBM udløb. Netcompany vandt genudbuddet i 2017 og er leverandør af DUBU 3.0, som 86 af landets kommuner er tilsluttet. DUBU 3.0 gik i drift januar 2019.

 

Se en liste over DUBU-kommuner.

Du kan læse mere om DUBU 3.0 i denne FAQ.

Er din kommune endnu ikke tilsluttet DUBU?

Læs mere om DUBU-løsningen og hvad din kommune får af fordele ved at tilslutte sig DUBU i denne præsentation.

Kontakt senior it-konsulent Louise Cueto, hvis du vil høre mere om tilslutning til DUBU.