Maj 2024

Nyt fra Køreprøvebooking

I dette nyhedsbrev kan du læse om indholdet af den kommende opdatering af koreprovebooking.dk på tirsdag den 4. juni. På grund af opdateringen vil det ikke være muligt at anvende Køreprøvebooking i tidsrummet 16.00 til 00.00 den pågældende dag. Vi beklager de gener, dette måtte medføre, men håber på jeres forståelse.

Den kommende opdatering indeholder følgende:

 Har du spørgsmål til indholdet, kan du skrive til koreprovebooking@kombit.dk.

Angivelse af fortrukne teamområder og lokationer

Denne funktionalitet er en videreudvikling af Transportministerens og kørelærerbranchens initiativ om prognosefelter for prøver, som blev implementeret i Køreprøvebooking i marts 2024. Det har nemlig vist sig at være meget tidskrævende for kørelærerne, at de hver gang, de skal prognosticere en prøve for en elev, skal vælge det samme teamområde og den samme prøvelokation gentagende gange via en drop-down menu.

Derfor har Færdselsstyrelsen ønsket at få implementeret en funktionalitet, som gør det muligt for kørelærerne at vælge deres fortrukne lokationer under ”Min profil”.

Efter opdateringen vil kørelærerne derfor under ”Min profil” finde nye felter og en knap, som gør det muligt at tilføje og redigere fortrukne teamområder og prøvesteder. Når man har tilføjet foretrukne teamområde og lokation for både teori og praktisk prøve, vil teamområde og lokation automatisk blive udfyldt. Dette vil gælde ved både forløbsoprettelse og tilknytning.

Kørelæreren har dog fortsat ret til at erstatte sine foretrukne teams og lokationer ved angivelse af forventede teamområde og prøvelokationer, hvis der skal fx vælges en anden lokation for en bestemt elev.

Læs mere om baggrunden for opdateringen i Færdselsstyrelsens nyhed her.

Tildeling af tilgodebevis i tilfælde af afbrudte prøver

Fremover vil det være muligt for Færdselsstyrelsens Planlægningsteam at tildele tilgodebevis ved afbrydelse af en igangværende teori eller praktisk prøve, som primært skyldes forhold hos Færdselsstyrelsen. Årsagen kan fx være fejlregistrering af prøveresultat, tekniske udfordringer eller systemnedbrud under en igangværende prøve.

Aflysning af teori eller praktisk prøve og dernæst tildeling af tilgodebeviset vil stå registreret under elevens kørekortforløbshistorik.

Denne ændring vil ikke ændre på borgerservicemedarbejdernes aktuelle mulighed for at tildele tilgodebevis, når eleven aflyser en teori eller praktisk prøve uden for aflysningsfristen grundet sygdom. Det er altså fortsat Borgerservice, som har ansvaret for vurdering af sagen og tildeling af tilgodebevis og fortsat kun Borgerservice, som kan tilbageføre et prøvegebyr i Køreprøvebooking.

29-05-2024

Maj 2024