Juli 2024

Nyt fra Køreprøvebooking

Opdatering af Køreprøvebooking den 1. og 8. juli 2024 

I denne nyhedsmail kan du læse om to mindre opdateringer af koreprovebooking.dk: 

  • Den 1. juli: Ændring af afmeldingsfristen for køreprøver fra 2 til 5 hverdage. 
  • Den 8. juli: Mulighed for registrering af flere fejl ved kombinationsprøver 

Den første opdatering er affødt af den nye kørekortbekendtgørelse, som Færdselsstyrelsen netop har udstedt. Køreprøvebooking understøtter i øjeblikket ikke alle ændringer i bekendtgørelsen, hvorfor disse ændringer skal håndteres manuelt af Borgerservice og kørelærere i en mellemliggende periode. KOMBIT melder nærmere ud, når planen for implementering af initiativerne i Køreprøvebooking er på plads. 

Ændring af afmeldingsfristen for køreprøver fra 2 dage til 5 dage pr. 1. juli 2024

I dag træder ændringer i bekendtgørelsen om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens områder i kraft. Ændringerne omfatter blandt andet, at afmeldingsfristen for den teoretiske og praktiske køreprøve bliver ændret fra 2 hverdage til 5 hverdage. 

Den nye aflysningsfrist gælder for køreprøver, der skal afvikles fra 1. juli 2024, selvom køreprøven er blevet booket inden denne dato i Køreprøvebooking. 

Dette er blevet opdateret i Køreprøvebooking den 1. juli 2024.

Læs mere i Færdselsstyrelsens nyhed.

Hvis du har spørgsmål til ændringerne af fristen, kan du henvende dig til Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk.

Mulighed for registrering af flere fejl ved kombinationsprøver

Prøvesagkyndige har nu mulighed for angivelse af flere fejl ved registrering af teoriprøveresultater, når en elev ikke består erhvervsdelen af teoriprøven ved kombinationsprøver D og EP-D eller D1 og EP-D1. Det vil sige, at det nu er muligt at registrere et vilkårligt antal fejl for at fjerne tidligere begrænsning af angivelse af antal max fejl og for at undgå fejlregistrering under angivelse af prøveresultater. 

Køreprøvebooking vil derfor ikke være tilgængelig i tidsrummet 20.00 – 21.30 den 8. juli 2024. 

01-07-2024

Juli 2024