Kommunerne må fortsat bruge Chromebooks i skolerne efter sommerferien

11-07-2024

Kommunerne efterlever nu Datatilsynets seneste påbud i Chromebook-sagen og kan derfor fortsat anvende Google Workspace og Chromebooks i skolerne efter sommerferien.

KL har indsendt dokumentation til Datatilsynet på, at de 52 berørte kommuner, der i januar 2024 fik et påbud fra Datatilsynet i den såkaldte Chromebook-sag, nu lever op til myndighedens krav.

Det skyldes, at den kontrakt, som kommunerne har med Google, er blevet tilpasset, så personoplysninger udelukkende bliver behandlet efter den dataansvarlige kommunes instruks. Kommunerne har herved blokeret for overførsel af personoplysninger til Google. 

På den baggrund har Datatilsynet vurderet, at kommunerne nu opfylder Datatilsynets seneste påbud og kommunerne kan derfor fortsætte med at bruge Google Workspace og Chromebooks i skolerne efter sommerferien.

Læs mere i Datatilsynets nyhed