Digitaliseringsmessen 2023

Se KOMBITs oplæg fra Digitaliseringsmessen 2023

29-09-2023

Her finder du præsentationer og optagelser af indlæg fra KOMBITs scene på Digitaliseringsmessen 2023.

Tak til de mange der lagde vejen forbi KOMBITs stand på årets Digitaliseringsmesse i Odense. Der var dagen igennem masser af aktiviteter på standen i form af oplæg, demoer og mange gode snakke.

Nedenfor kan du se PowerPoint-præsentationer og videooptagelser af de seks oplæg på KOMBITs scene, samt præsentationer fra demostanden på KOMBITs data-område.

Præsentationer fra KOMBITs scene

10:40 | En fremtid med data, AI og etik
v. Jacob Jensen, analysechef, Syddansk Universitet

I dette oplæg taler Jacob Jensen om udvikling af ledelsesinformation i lyset af nye vidensbehov og teknologiske hypes. Hvad er de interessante opmærksomhedspunkter og vigtige læringspointer?

Klik her for at tilgå optagelsen af præsentationen

Klik her for at tilgå PowerPoint-præsentationen

11:20 | Grøn omstilling og digitalisering – tvillinger eller rivaler?
v. Ditte Haugaard Clausen, Head of Sustainability, Advice

Hvilken rolle spiller digitaliseringen i den grønne omstilling? Hos EU-kommissionen omtales de to dagsordner som tvillinger, men digitaliseringen sætter unægtelig også sit aftryk på klimaet. Hør hvordan den danske it-branche forholder sig til den grønne dagsorden både i dag og i morgen. Hvordan arbejdes der på at nedbringe eget aftryk – og på at mitigere og mindske aftrykket i den fysiske virkelighed.

Klik her for at tilgå optagelsen af præsentationen

Klik her for at tilgå PowerPoint-præsentationen

12:30 | Hvad har vi lært fra 200 cyber incidents mod danske virksomheder?
v. Jan Kaastrup, CSIS Rest Assured

Hvem er de it-kriminelle og hvordan lykkes det dem at kompromittere så mange danske virksomheder? Hvad kan vi lære af de mange sager? Det stiller CSIS, som et af Danmarks ledende it-sikkerhedsfirmaer, skarpt på i dette oplæg, som går helt tæt på, hvordan de hjælper virksomheder og kommuner med at komme igennem krisen, når de bliver hacket.

Klik her for at tilgå optagelsen af præsentationen

Klik her for at tilgå PowerPoint-præsentationen - OBS: afventer endelig godkendelse; vil blive opdateret snarest muligt

13:20 | TØK (Tværgående ØkonomiKomponent) – et bud på næste generation KOMBIT-løsning
v. Søren Lorenzen, vicekommunaldirektør, Aabenraa Kommune, Charlotte Aakerlund og Jakob Volmer, KOMBIT

Hvorfor skal kommunerne betale tre gange for en funktionalitet, de kan få på én gang? Det skal de naturligvis heller ikke. Kom og lyt med, når KOMBIT sammen med Søren Lorenzen, vicekommunaldirektør fra Aabenraa Kommune fortæller om, hvordan Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Pensionssystem (KP) kan moderniseres med TØK, om besparelser og de udfordringer TØK vil løse for kommunerne med en mere simpel og automatiseret logik i én samlet komponent.

Klik her for at tilgå optagelsen af præsentationen

Klik her for at tilgå PowerPoint-præsentationen

14:00 | Frisættelse og nye digitale behov på ældreområdet
v. Pia Kürstein Kjellberg, projektchef hos VIVE

Den danske velfærdsmodel er udfordret, og der er brug for at gentænke måden, vi leverer velfærdsydelser på. Regeringen vil frisætte ældreområdet indføre nye organiseringsformer og mindske bureaukrati. Mange kommuner har allerede taget hul på arbejdet. Men hvad stiller vi op med den it-understøttelse, der findes i dag, og som er bygget til et område, hvor der nu venter omsiggribende reformer?

Mød projektchef Pia Kürstein Kjellberg fra VIVE og hør hendes udlægning af nødvendige tiltag for at imødekomme den udfordring, vi står overfor. 

Klik her for at tilgå optagelsen af præsentationen

Klik her for at tilgå PowerPoint-præsentationen

14:40 | Åbne data er vejen til smartere kommuner
v. Bo Fristed, leder af ITK i Aarhus Kommune og Nikolai Bülow Tronche, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen

Hvis det stod til Bo Fristed, leder af ITK (Innovation, Teknologi og Kreativitet) i Aarhus Kommune og formand for opendata.dk, skulle data være langt mere tilgængelige for alle. Kom og hør Bo og Nikolai Bülow Tronche, kontorchef hos Digitaliseringsstyrelsen, når de udfolder deres perspektiver på, hvordan man ved at åbne kommunernes data for offentligheden kan skabe muligheder for innovation og løsninger på de udfordringer, som vi står over for i samfundet.

Klik her for at tilgå optagelsen af præsentationen

Klik her for at tilgå PowerPoint-præsentationen

15:00 | Kommunal Digital Bevægelse – KOMBITs strategi 2023+
v. Kristian Vengsgaard, adm. direktør i KOMBIT

KOMBIT har netop søsat en ny strategi for 2023 og fremefter. Fokus er fortsat at sikre drift og videreudvikling af de fælleskommunale løsninger og it-infrastrukturen. Men KOMBIT tager også hul på et nyt kapitel, hvor vi rykker endnu tættere på kommunerne og bidrager til den digitale gentænkning af velfærden og servicerer kommunerne inden for cybersikkerhed, den grønne omstilling og udnyttelsen af data. Hør mere om det, når Kristian Vengsgaard udfolder de strategiske områder i videoen nedenfor.

Klik her for at tilgå optagelsen af præsentationen

Klik her for at tilgå PowerPoint-præsentationen

Præsentationer fra demostanden

I år havde vi to demoer på vores data-område, hvor interesserede lyttere kunne komme forbi og få en demo af, hvordan FLIS kan skabe værdi i forhold til arbejdsgange og konkret i forhold til FLIS skoledata. Du finder præsentationerne fra de to demoer her:

FLIS skoledata giver værdi
v. Luise Camilla Bendixen fra Rødovre Kommune

Luise Camilla Bendixen fra Rødovre Kommune har udviklet et styringsværktøj til skoleområdet i Targit baseret på FLIS data. I FLIS er alle data standardiseret på tværs af kommuner og fagsystemer, og løsningen kan derfor anvendes af alle FLIS kommunerne. Kom og hør Luise fortælle – og få inspiration til at se den værdi, jeres FLIS skoledata giver.

Klik her for at tilgå PowerPoint-præsentationen

Hvordan kan uhensigtsmæssige arbejdsgange effektiviseres med FLIS-data?
v. Ulrik Heefelt, senior it-konsulent i KOMBIT

Hvordan kan uhensigtsmæssige arbejdsgange effektiviseres med FLIS-data? Hør Ulrik Heefelt fra KOMBIT fortælle om, hvordan man kan lette en besværlig arbejdsgang mellem kommunerne i hovedstadsregionen ved at udnytte fælles data i FLIS i forbindelse med den årlige Kommunekontaktråd (KKR)-monitoreringsrapport. Kom og hør hvordan alle kommuner vil kunne få glæde af den mere effektive arbejdsgang ved at bruge FLIS-rapporter.

Klik her for at tilgå PowerPoint-præsentationen

 

 

Jasper Ploug Hansen
Kommunikation