Sygesikring

Lægevalg udsat pga. en fejl i den nye Sygesikringsløsning

30-11-2023

Tirsdag fik Danmark en ny sygesikringsløsning, som borgerne skal benytte, når de skal skifte læge eller bestille et nyt sundhedskort på borger.dk. Den nye sygesikringsløsning erstatter den gamle løsning, NOTUS Kommunal, som har været i brug i over 35 år.

Den første dag loggede 2.295 unikke brugere i kommunerne på løsningen. Langt de fleste brugere og sagsbehandlere oplever en løsning, der fungerer helt efter hensigten. Men ifm. lægevalg i fire lægehuse, opstod der desværre en fejl, som havde konsekvenser for ca. 30.000 borgeres mulighed for at vælge læge. Onsdag den 29. november 2023 berørte dette 14.000 borgere i Faxe og 6.000 borgere på Frederiksberg. Torsdag den 30. november 2023 blev yderligere ca. 10.000 borgere i Slagelse og Lolland Kommuner berørt. 

Problemer med lægevalg fire steder

Det var på forhånd meldt ud, at patienter, der er tilknyttet fire lægehuse i henholdsvis Faxe, Frederiksberg, Slagelse og Lolland, skulle vælge læge onsdag eller torsdag formiddag. I de fire lægehuse er der læger, der stopper, og der er derfor ikke længere plads til alle patienter, hvorfor nogle skal have ny læge. Derfor skulle der åbnes for, at patienterne skulle kunne vælge, om de ville beholde deres eksisterende læge eller vælge en ny. 

Desværre viste dette sig ikke at være muligt.

Årsagen var et meget stort og unormalt antal praksishændelser, der skulle behandles i sygesikringssystemet, og grundet omfanget blev hændelserne ikke færdigbehandlet indenfor den afsatte tid. Behandlingen af disse praksishændelser var fortsat ikke færdiggjort onsdag og torsdag formiddag, hvor en stor mængde borgere loggede på sygesikringssystemet for at foretage deres lægevalg. Presset på det samlede system, herunder Borger.dk, Sygesikring og LUNA, betød at behandlingen af praksishændelserne ikke blev færdiggjort, og at borgerne for den del af hændelserne, der ikke blev behandlet, dermed ikke kunne foretage deres lægevalg.

Det er vigtigt at understrege, at borgerne fortsat er tilknyttet og har adgang til deres nuværende læge frem til årsskiftet.

Lægevalget udsat i tre af kommunerne

Der er identificeret en løsning på problemet, og der bliver arbejdet på højtryk for at få lavet en ændring, der løser problemet. Borgerne er blevet informeret via information på borger.dk under ”Valg af læge”.

På grund af udfordringerne har Region Sjælland besluttet at udsætte lægevalget i Faxe, Slagelse og Lolland Kommuner til den nye løsning er implementeret. De berørte borgere i disse kommuner vil blive orienteret via besked i e-boks eller et fysisk brev.

Lægevalget i Frederiksberg Kommune forventes gennemført fredag 1. december 2023.

Vi beklager naturligvis de gener, som fejlen har påført de berørte borgere og kommunale medarbejdere.

 

Indhold på siden