FLIS

Komplekse Excel-ark er fortid: FLIS DAP integrerer sammenligningskommuner i FLIS DAP

04-05-2023

Med den nye funktion, sammenligningskommuner, som er tilgængelig i FLIS DAP i release 7.1, bliver det langt nemmere for kommunerne at sammenligne sig med andre kommuner.

Med FLIS DAP's nye funktion "sammenligningskommuner" kan kommunerne nemt og automatiseret finde de mest sammenlignelige kommuner og integrere dem direkte i deres rapporter.

Sammenligningskommuner er en liste over kommuner, der er mest sammenlignelige med hinanden inden for et specifikt dataområde, og som gør dem særligt relevante at sammenligne sig med. Tidligere var det en besværlig og manuel proces at håndtere sammenligningsgrupper, da det krævede vedligeholdelse af store og komplekse Excel-ark.  Men nu er funktionen indbygget i FLIS DAP, som er kommunernes direkte indgang til FLIS benchmark analyser.

Kommunerne kan vælge at sammenligne sig med alle andre kommuner eller kun dem, der ligner dem mest eller mindst. Sammenligningskommuner er tilgængelige for de dataområder, der er tilgængelige i FLIS DAP, herunder voksenhandicap, skole, dagtilbud, udsatte børn og unge, ældre, samt tværgående dataområder, der dækker økonomi, borgerområder og personale/fravær. Funktionen er fuldt automatiseret og integreret i FLIS DAP, så de mest sammenlignelige kommuner nemt kan indarbejdes i de ønskede rapporter.

Lister med sammenligningskommuner vil også være tilgængelige i datapakker til BI-leverandører, som kan integrere dem i deres BI-løsning. Det gamle regneark vil stadig være tilgængeligt på eflis.dk og blive vedligeholdt.

Kontakt

Rebecca Knaack
Rebecca Wessel Knaack
Chefkonsulent / Kommunikation