Data

Fra data til fællesskab: Sådan kan kommunerne forbedre deres digitale evner

03-05-2023

Ifølge forsker Louise Harder handler det om at samarbejde om at beskytte og bevare data for at opnå bedre resultater, når det kommer til at forbedre kommunernes evne til at håndtere data.

I dagens tidsalder med data og digitalisering er det af afgørende betydning, at kommunerne er i stand til at forstå og håndtere data effektivt og ansvarligt. Det er noget, som kommunerne allerede arbejder hårdt på at blive dygtige til. Men hvordan kan man evaluere sin evne til at arbejde med data og digitalisering og identificere områder, der skal forbedres?

Forsker Louise Harder Fischer fra IT-Universitetet har et svar: "The Commons." Oprindeligt dækkede det fællesarealer i middelalderens England, men i dag refererer det til fællesressourcer, heriblandt data og viden, der er tilgængelige for alle i et fællesskab. Det handler om at arbejde sammen om at beskytte og bevare ressourcen og opnå bedre resultater.

"The Commons kan i dag være alt fra en fælles mark til et digitalt fællesskab, hvor medlemmerne af fællesskabet deler viden og information. Hvis man skal forbedre sine digitale evner, er det vigtigt at forstå, at ved at arbejde sammen om at beskytte og bevare ressourcen, kan fællesskabet opnå større fordele, end hvis hver enkelt person opererede individuelt," forklarer Louise.

Hun foreslår også en "data-litteracy-pyramide" med fem trin, som repræsenterer en stadig mere avanceret grad af data-færdigheder. Pyramiden angiver, at for at forbedre sin evne til at håndtere data, skal en organisation have en kultur og et mindset, hvor data og dataanalyse er en integreret del af beslutningsprocessen og arbejdsrutinerne.

Overvind af negativ dataopfattelse

Men hvis organisationer forbinder data med noget negativt, kan det påvirke deres mindset om brugen af data, og det er vigtigt at tage hånd om denne negative opfattelse, forklarer Louise. "Man skal forstå, at data er magt. Når data går fra blot at være information til at blive et strategisk værktøj, er det fordi, vi har et bevidst formål med det, og derfor er det vigtigt at overveje legitimiteten af de beslutninger og handlinger, der træffes på baggrund af data," siger hun.

Louise påpeger, at det gælder medarbejdere såvel som direktører. "Jeg har observeret situationer, hvor en person blot ønsker at dele viden med en ledergruppe, men gruppen havde en helt anden opfattelse - de ville ikke engang besvare et spørgeskema, fordi de tror, data bliver brugt imod dem. Det bunder i en stor mistro til tidligere oplevelser omkring brug af data," forklarer Louise.

Kontakt

Rebecca Knaack
Rebecca Wessel Knaack
Chefkonsulent / Kommunikation