FLIS

Forbedret videndeling med andre kommuner om udsatte børn og unge med FLIS

04-05-2023

Styrk din viden om udsatte børn og unge: Der er taget nye skridt mod bedre videndeling og sammenligning med andre kommuner med FLIS.

mor trøster barn

Med den seneste opdatering af FLIS får kommunerne nu adgang til nye og værdifulde indsigter om udsatte børn og unge med mulighed for at sammenligne deres praksis og indsatser med andre kommuner, der anvender DUBU.

Kommunerne har ansvar for en bred vifte af komplekse opgaver i forhold til udsatte børn og unge, hvor der ofte følger fysiske og psykiske handicap og andre komplekse problemstillinger. Disse udfordringer går ofte igen på tværs af kommunerne. Med denne opdatering har FLIS taget nogle betydelige skridt mod at levere mere fyldestgørende data til kommunerne, som kan give dem større indsigt i deres indsatser og mulighed for videndeling med andre kommuner.

FLIS har længe haft data om udsatte børn og unge, som blev hentet via Danmarks Statistik. Men den information, vi modtog, var ikke fuldstændig, fordi der kun var oplysninger om ændringer for børn, der var blevet anbragt i en institution eller plejefamilie. FLIS fik ikke adgang til den fulde historik over ændringerne, som blev lavet i forbindelse med børnene og de unges foranstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger.

FLIS får komplette data direkte fra DUBU

Nu får FLIS data direkte fra DUBU, og det er som at give dataområdet en vitaminindsprøjtning. Data er komplette, idet vi kan hente hele forløbet for de børn og unge, der er omfattet af en foranstaltning, såsom anbringelse uden for hjemmet på en døgninstitution eller hos en plejefamilie, specialundervisning eller andet. Da data tages direkte fra DUBU, er det også nemmere for kommunerne at validere dem.

Med det forbedrede dataområde kan FLIS nu tilbyde en række nye muligheder for at opnå større indsigt i indsatsen for udsatte børn og unge. Kommunerne kan fx undersøge, hvor mange foranstaltninger der er blevet iværksat i en given periode, og hvordan dette tal har udviklet sig over tid. De kan også få indblik i sagsbehandlingsprocessen og undersøge, hvor lang tid det tager at afslutte en sag, samt hvordan dette varierer afhængigt af forskellige faktorer, såsom sagstype, aldersgruppe eller andre variabler.

Hvordan ser det ud i min kommune i forhold til andre kommuner?

FLIS er særligt værdifuldt for kommunerne, da det giver dem mulighed for at sammenligne deres indsats med andre kommuner. I denne opdatering er der åbnet op for nye muligheder for at følge sagernes forløb måned for måned og overvåge processen. Dette giver kommunerne en bedre idé om, hvor de kan optimere deres indsats og ikke mindst økonomien på området ved at sammenligne med andre kommuner.

Data om udsatte børn og unge indeholder mange fortrolige oplysninger, der kræver en omhyggelig håndtering af data for at undgå, at de kommer i de forkerte hænder. Det skaber nogle særlige udfordringer, når vi ønsker at gøre data tilgængelige til videndeling og sammenligning med andre kommuner. Derfor fortsætter arbejdet også frem til næste release i efteråret 2023, hvor vi i tæt samarbejde med kommunerne skal sikre, at de rette data kan gøres tilgængelige til ledelsesinformation og benchmarking.

Kontakt

Rebecca Knaack
Rebecca Wessel Knaack
Chefkonsulent / Kommunikation